Afdrukken E-mailadres

denhoorn

Zomerrooster

In de vakantieperiode, van 13 juli tot en met 1 september, is er een zomerrooster voor de vieringen. Er zal daarom niet elke zaterdagavond een viering zijn in onze kerk. Er is wel elke zondag een viering, om 11:00 uur.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Fietsroute: Kies Je Verhaal

Op de buitengevels van een twintigtal uiteenlopende adressen hangen tot en met 31 augustus fraai uitgevoerde borden met een deel van een verhaal. Elk verhaal eindigt met een keuze tussen twee dingen. Je keuze bepaalt naar welke locatie je moet gaan voor het volgende verhaal.

Ook onze kerk in Den Hoorn doet mee aan dit project. Hier is te lezen:

verhaal01

Het startpunt is Chopinlaan 377 in Delft. De route duurt ongeveer 45 minuten.

Voor meer informatie kijk op: www.kiesjeverhaal.nl

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Bezorging Parochieblaadje Vakantieperiode

Mocht u in de komende vakantietijd het parochieblaadje niet ontvangen hebben vanwege de afwezigheid van uw bezorger, dan kunt u het blaadje zelf ophalen op donderdagmiddag, vrijdag en zaterdag uit de hal van het parochiesecretariaat of na de viering achterin de kerk.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Gewelven onderhoud Januari en Februari ( I ).
onderhoud01onderhoud02

Als u de komende tijd in de kerk komt zal u één ding direct opvallen.

Alle banken in de rechter zijbeuk zijn verdwenen. De mensen van onderhoud doen dat niet zomaar.
Er dient grootschalig onderhoud plaats te vinden aan de gewelven in dat gedeelte van de kerk.
In de achterliggen jaren zijn meerdere gedeelte aangepakt en daar zijn alle scheuren, die in de achterliggen tientallen jaren zijn ontstaan, op een adequate manier gerepareerd. Echter zoals het vaak moet gaan met grootschalig onderhoud alles kan niet in één keer.

De commissie Budget, Beheer en Onderhoud werkt met jaarprogramma’s. Telkens wordt naast het normale onderhoud een groter onderdeel aangepakt wat dan te maken heeft met de beschikbare financiële middelen.
Volgens de mensen die het weten kunnen staat ons kerkgebouw er goed bij maar het moet wel bijgehouden worden om in de toekomst niet voor mogelijk onoverbrugbare problemen komen te staan. Deze periode dus een gedeelte van de gewelven een niet onbelangrijk onderdeel van het gebouw. Het zal een paar weken gaan duren vandaar onze excuses voor het mogelijke ongemak.

Zo zagen de gewelven eruit in 2013

onderhoud04

 onderhoud05onderhoud06

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Gewelven onderhoud Januari en Februari ( II ).

onderhoud11Als u in de voorbije weken in de kerk geweest bent moet u één ding direct opgevallen zijn. Geregeld waren banken verdwenen en moesten mensen die al jaren honkvast waren een ander plekje zoeken. De mensen van onderhoud deden het niet zomaar. Er diende grootschalig onderhoud plaats te vinden aan de gewelven in dat gedeelte van de kerk. In de voorbije ca. 10 jaar jaren zijn meerdere gedeelten aangepakt en daar zijn alle scheuren, die in de achterliggen tientallen jaren zijn ontstaan, op een adequate manier gerepareerd. Echter zoals het vaak moet gaan met grootschalig onderhoud alles kan niet in één keer.

De commissie Budget, Beheer en Onderhoud werkt met jaarprogramma’s. Telkens wordt naast het normale onderhoud een groter onderdeel aangepakt wat dan te maken heeft met de beschikbare financiële middelen. De gewelven zijn nu klaar en ze kunnen er weer decennia tegen.

Volgens de mensen die het weten kunnen staat ons kerkgebouw er goed bij maar het moet wel bijgehouden worden om in de toekomst niet voor mogelijk onoverbrugbare problemen komen te staan. Deze periode dus was dus een gedeelte van de gewelven, een niet onbelangrijk onderdeel van het gebouw, aan de beurt. Het heeft een paar weken geduurd maar volgend de metselaar van Gebr. Mensert B.V. die een aantal weken in hogere sferen heeft vertoefd is het karwei echt gedaan.

 onderhoud14onderhoud15onderhoud16onderhoud12onderhoud13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan nog even dit:
Het was in de voorbije weken ook de periode van de Jaarlijkse Kerkbalans. Hiervoor noemden wij de beschikbare financiële middelen. Dankzij de bijdragen aan de jaarlijkse Kerkbalans zijn deze gelukkig op orde en ook voor 2019 hebben wij de verwachting dat het ook voor dit jaar goed komt, echter als u het onverhoopt vergeten bent en de envelop ligt nog ergens in een laatje……het gebouw en de parochie die erbij hoort is het meer dan waard.

De Commissie Budget, Beheer en Onderhoud.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Het verhaal gaat.........
Sinds enige tijd hangt er in de kapel Maria in de Sonne, een kruisbeeld. Het beeld is gemaakt op druivenhout en geschonken aan onze Parochie. De schenkers dachten dat het beeld uit Duitsland kwam. Maar ook gingen de gedachten uit naar Frankrijk.
Er is iets bijzonders aan het kruisbeeld, het mist de handen en dat is bewust gedaan.
Ook heeft er nog een tekst onder gehangen, maar die is verloren gegaan.
Het verhaal gaat dat tijdens de oorlog, bij de invasie in Frankrijk, een groep Engelse soldaten in een kerk kwamen met veel oorlog-schade. Daar hing het kruisbeeld waar de handen vanaf waren. Waarna een van de soldaten onder het beeld schreef;

Wij zijn Gods handen

Dit beeld is waarschijnlijk als voorbeeld genomen door de maker van ons beeld.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kerkvervoer

BusEr zijn  reacties gekomen op het verzoek te melden of men graag vervoer naar de kerk zou willen hebben. We zijn nu nog op zoek naar enkele chauffeurs die bereid zijn om mensen op te halen en na afloop van de viering weer thuis te brengen. Wanneer we dat met een aantal mensen doen is de last voor iedereen overzichtelijk.
Als u zich wilt aanmelden kunt u zich aanmelden bij het parochiesecretariaat. Alvast bedankt voor uw aangeboden hulp!

Namens de Pastoraatsgroep,
              Jan Blom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

 

Zolderopruiming

noot

Ik ben betrokken bij een aantal orkesten. Gelukkig zijn er nog altijd kinderen maar ook volwassenen die beginnen met het bespelen van een muziekinstrument. Vaak kun je voor de beginperiode een muziekinstrument ergens huren.
Op een gegeven moment wil je echter je eigen muziekinstrument hebben. Men gaat dan op zoek naar een muziekinstrument. Die zijn echter duur en niet iedereen kan zich een dergelijke uitgave veroorloven.
Daarom de volgende oproep: heeft u nog ergens een muziekinstrument in huis liggen dat niet meer gebruikt wordt. Als dat zo is, mag ik u dan vragen om te overwegen dit muziekinstrument te doneren. Als het bij mij terecht komt, ga ik er voor zorgen dat het instrument een nieuwe eigenaar krijgt, die er dolgelukkig mee zal zijn en het met veel liefde zal bespelen.

                                                              Pastor Jan Lamberts

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 De dagkapel in Den Hoorn
altIn de kerk bevindt zich direct naast de ingang al een groot aantal jaren een Mariakapel.
Het is één van de weinige plaatsen – mogelijk zelfs de enige – in de nabije omgeving waar de deur van een kerkgebouw de gehele dag gastvrij openstaat en mensen niet alleen uit ons dorp maar ook uit het Westland en de steden om ons heen ongestoord even binnen kunnen lopen voor een moment van rust en stilte. De glazen afscheiding maakt dat de kapel optisch één geheel is met het gebouw. Centraal in de kapel staat een handgeschilderde kopie van de icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.
Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand is een titel van Maria, die in verband staat met een Byzantijnse icoon met dezelfde naam. De originele icoon is sinds het einde van de 15e eeuw in Rome, maar is mogelijk van oudere datum. Bij rooms-katholieken is de beeltenis zeer populair.
De icoon beeldt de Maagd Maria af in een donkerrood gewaad met een blauwe mantel en sluier. Aan de linkerzijde is de aartsengel Michaël te zien. Hij draagt de lans en spons als voorwerpen van Jezus' kruisiging. Aan de rechterzijde is de aartsengel Gabriël afgebeeld met een 3-kruis en spijkers.
Opvallend is ook dat de sandaal van Jezus los zit. Dit verwijst naar een woord van Johannes de Doper die zei dat hij niet waard was om Jezus' sandaal los te maken. Een andere, meer volkse uitleg is dat Maria schrikt van de boodschap van beide engelen over het komende lijden van het Kind. De schok van de schrikbeweging doet de sandaal van het voetje schieten.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

De klokken in de toren van Sint Antonius en Sint Cornelius.

Er is wat verandert in de achterliggende periode wat niet zo opvalt.klok01

Er is namelijk intensief onderhoud gepleegd aan de luidklokken in onze toren.

Tegelijk met dat onderhoud is ook de luidinstallatie door het elektra bedrijf van Pepijn Arkesteijn en het luidklokken bedrijf van de Fa. Elderhorst uit Zoeterwoude aangepast aan de huidige tijd. Dat betekent dat de touwen waaraan door de diverse kosters en collectanten tientallen jaren aan getrokken is om de gelovigen parochianen van Den Hoorn om tijd te waarschuwen dat het kerktijd is uit de Mariakapel zijn verdwenen. In de plaats hiervan is er een elektrische installatie gekomen klok02waar door middel van knoppen de klokken gelijktijdig en apart kunnen worden bediend.

Wat de klokken betreft gaat onze Parochiekern met haar tijd mee. Weliswaar als één van de laatste in de regio maar je kan niet altijd voorop lopen !

Wat u mogelijk wel opgevallen is dat het Mariaklokje ofwel het Angelusklokje nadat het tientallen jaren stilzwijgend in onze toren heeft gehangen ook weer tot leven is gekomen.

Direct nadat midden op de dag de grote klok twaalf slagen heeft gegeven begint even later het Mariaklokje spontaan te klepperen. In vroeger jaren werd hier in Den Hoorn het Angelus driemaal daags geluid om ca. 8:00 uur, 12:00 uur en 18.00 uur.

We gaan nog proberen om het originele Angelus geluid in te stellen wat betekent drie keer drie korte slagen met daartussen een korte pauze en dan een volle minuut ter afsluiting. Ook dat komt wel in orde.

 

Tot slot:klok03
Het voorgaande heeft echt wel het één en ander gekost, het is echter mogelijk gemaakt door het niet zolang geleden ontbonden Gezelschap van St. Cornelius in onze Parochiekern. Die heeft haar overgebleven positieve saldo overgeboekt naar onze Budgethouder ten behoeve van de hiervoor genoemde bestemming. Het is in dank aanvaard met de waardering naar het Gezelschap dat zij in al die jaren van haar bestaan zo secuur met heer financiële middelen zijn omgegaan.

De Commissie Beheer en Onderhoud.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

WAT WIJ ZOEKEN ??   VRIJWILLIGERS!! 

vacatureWij zijn op zoek naar mannen, die inzetbaar zijn voor het schoon- en onderhouden van de gebouwen en het groen rond de kerk en op de begraafplaats. Om te helpen vragen wij niet veel, wekelijks of maandelijks een paar uur(tjes) van je vrije tijd. Nu komt het op een paar mensen neer maar als we met meerderen zijn gaat het allemaal een beetje soepeler en verlicht het de inzet van degene die er nu mee bezig zijn. Onze kerk, ons monument is het meer dan waard om op een perfecte wijze in stand gehouden te worden. Volgens de Bouwadviseur van het Bisdom en ook volgens de Inspectierapporten van de Monumentenwacht verkeren onze gebouwen in een goede staat van onderhoud. Dat gaat niet vanzelf. Daar is inzet en mankracht voor nodig. Waarom niet eens gebeld naar Bert Gerritse? 015 261 4657 ≈ 06 2722 8339 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .emmer

Maar ook wordt dringend gezocht naar dames die vier keer per jaar op maandag een paar uur(tjes) de vaste ploeg schoonmaaksters willen helpen bij de maandelijkse schoonmaakbeurt van kerk en/of de kapel. Het gaat dan om het “fijnere” werk, het grove werk wordt door de “mannenploeg” gedaan. We beginnen meestal om een uur of één tot ongeveer drie uur. Waarom niet eens gebeld naar mevr. Nel Schrader-Groenewegen, Prinsessepad 7 015 261 5823

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

NIEUWS OVER ONZE BEGRAAFPLAATS

 

kerkhof

Als u in de komende weken bij de begraafplaats komt zal het u opvallen dat aannemer Harteveld bezig is met een renovatie en verbetering van een gedeelten van de begraafplaats.
Voorlopig gaat het in de komende periode om het gedeelte wat tegen het Scoutingterrein aanligt en het gedeelte achter het Priestergraf en de familiegraven, dus tegen de Tanthofkade.
Dit zijn nu grastaluds maar deze worden zodanig heringericht, verhoogd en van drainage voorzien dat er in de toekomst begraven kan worden. Dit gaat gelijktijdig met nieuwe verbeterde terreinafscheidingen.
Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden dit najaar worden uitgevoerd en dat komend voorjaar de gehele begraafplaats opnieuw van drainage wordt voorzien.

Uiteraard wordt er niet gewerkt aan bestaande graven maar mocht u enige overlast ondervinden bij het bezoeken van de begraafplaats daarvoor bij voorbaat onze verontschuldigingen.
Voor eventuele verdere informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 Archief

 

 

Laatst aangepast op dinsdag 09 juli 2019 19:50
 

Vieringen

woensdag 17 juli 09:30 uur
Schipluiden
Eucharistieviering
vrijdag 19 juli 19:30 uur
Den Hoorn
Avondgebed
zaterdag 20 juli 19:00 uur
Den Hoorn
Eucharistieviering
zondag 21 juli 09:30 uur
Maasland
Woord en Communieviering
zondag 21 juli 09:30 uur
Schipluiden
Woord- en Communieviering
zondag 21 juli 11:00 uur
Den Hoorn
Woord- en communieviering
dinsdag 23 juli 09:30 uur
Den Hoorn
Viering
dinsdag 23 juli 09:30 uur
Maasland
Woord en Communieviering
dinsdag 23 juli 18:45 uur
Schipluiden
Rozenkransgebed
zaterdag 27 juli 19:00 uur
Schipluiden
Eucharistieviering