Afdrukken E-mailadres

Mariahulde met samenzang in Maria van Jessekerk

Mariahulde 8 Maria van Jessekerk 2018In de katholieke kerk is er veel aandacht voor Maria, de moeder van Jezus. Er zijn veel mooie liederen voor haar gecomponeerd. De maanden mei en oktober zijn de Mariamaanden en dan wordt aan haar extra veel aandacht besteed. In de Maria van Jessekerk doen we dat met o.a. de Mariahulde/ samenzang Marialiederen. Het gemengd koor Deo Sacrum- Delft en mannenkoor Vox Latina o.l.v. dirigent/ organist Petra Veenswijk zingen bekende en minder bekende Marialiederen.

Er wordt ditmaal een toepasselijk gedicht voorgelezen door iemand van de Katholieke jongeren en het is ook de bedoeling dat er veel wordt meegezongen. Hoogtepunt is de lichtprocessie waarbij iedereen de mogelijkheid wordt geboden om een kaarsje bij het oude Mariabeeld te plaatsen. We doen dit onder het zingen van het bekende lied “Te Lourdes op de bergen”. We wanen ons daarbij even in de Bedevaartplaats Lourdes. We sluiten de hulde af met het samen zingen van het overbekende lied “O Sterre der zee”.
  

Een impressie van de Mariahulde is te zien op het YouTube filmpje van Arie Oliehoek: https://www.youtube.com/watch?v=XLZt39adnuw. Ook aanwezig is de pastoor en zijn er leden van het Gilde “Maria van Jesse”. Zij organiseren de jaarlijkse Maria Ommegang in Delft.

De kerk ( adres: Burgwal 20, 2611 GJ Delft) is op zaterdag 13 oktober a.s. open vanaf 12.15 uur. De Mariahulde met samenzang Marialiederen begint om 15.00 uur (tot ca. 16.00 uur). U ontvang gratis een kaars en een programmaboekje. De toegang is vrij, wel is er na afloop een collecte ter bestrijding van de kosten.

 

                                   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Zomeropenstelling Schuilkerk aan het Bagijnhof

schuilkerk

De barokke schuilkerk uit 1743 aan het Bagijnhof in Delft wordt deze zomer een aantal zaterdagen opengesteld voor publiek.
Door de ligging van de kerk, achter de gevel van een 19e eeuws huis, is de schuilkerk - ook nog steeds bij veel Delftenaren - een goed bewaard geheim.
Maar dat blijft vast niet zo: de bijna 1.000 mensen, uit Delft en daarbuiten, die de kerk in 2017 tijdens de openstelling bezochten, waren buitengewoon verrast over de schoonheid van de sfeervolle, intieme oud-katholieke kerk.
De kerk aan het Bagijnhof 21 is te bezichtigen op alle zaterdagen tot en met 1 september van 13.00 – 16.00 uur.
Op Nationale Monumentendag, 8 september, is de schuilkerk open van 10.00 tot 17.00 uur. Er wordt dan tevens een kleine relimarkt gehouden.
Meer informatie vindt u op de website van de schuilkerk.
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Onrust over zendinstallatie in kerktoren.

logo

Het bestuur van de Parochie OLV van Sion heeft bij de gemeente Midden Delfland vergunning aangevraagd om een zendinstallatie in onze kerktoren in Den Hoorn te mogen plaatsen. Dit naar aanleiding van een verzoek dat Vodafone aan ons gedaan heeft om onze toren daarvoor te gebruiken. Naar aanleiding daarvan hebben omwonenden van de kerk in Den Hoorn hun zorgen geuit over eventuele gezondheidsrisico’s.
Bij onze kerk in Maasland, waarin al vele jaren een zendinstallatie aanwezig is, hebben omwonenden eveneens hun zorgen geuit. Op 16 april jl. heeft op initiatief van Vodafone, de gemeente en ons parochiebestuur een informatieavond plaatsgevonden. Ook het landelijke Antennebureau, www.antennebureau.nl was hierbij aanwezig. Op deze informatieavond is uitleg gegeven over de situatie en hebben vele mensen hun vragen kunnen stellen. Het was een avond waarop de emoties soms hoog opliepen.

Wij hechten eraan te verklaren dat wij ons besluit om het plaatsen van een zendinstallatie te faciliteren, hebben gebaseerd op het gegeven dat daarmee geen gezondheidsrisico’s voor omwonenden zouden ontstaan. Er staan zendinstallaties op vele dichtbevolkte locaties in Nederland en dus ook in onze regio. Deze voldoen aan de wettelijke normen die daartoe opgesteld zijn. Op basis van adviezen van de Gezondheidsraad moeten providers voldoen aan landelijke eisen en wetgeving. Wij hebben het contract met Vodafone over de plaatsing van een installatie in de kerktoren van Den Hoorn vorig jaar dan ook naar eer en geweten en in nauw overleg met ons Bisdom Rotterdam getekend. Alleen als vastgesteld zou worden dat er niet aan de wettelijke eisen voldaan wordt, hebben wij aanleiding om het contract met Vodafone open te breken.

We hebben gemerkt dat sommige mensen veronderstellen dat we het beschikbaar stellen van onze kerktorens met name uit financieel gewin zouden doen. Dat is niet zo. Natuurlijk krijgen we daar een vergoeding voor en dat is mooi meegenomen. Maar de kern is dat onze torens nu eenmaal hoge gebouwen in woonomgevingen zijn en dat voor het bereik van mobiele communicatie zendinstallaties nodig zijn. Met een zendinstallatie in onze toren kan aan de gewenste bereikbaarheid in Den Hoorn en directe omgeving voldaan worden.

De gemeente Midden-Delfland zal nu het proces afronden van de Omgevingsvergunning vanwege de monumentenstatus van de kerk. Van gemeentezijde werd tijdens de informatieavond toegelicht dat er sprake is van een Rijksverantwoordelijkheid voor de afweging voor gezondheidsaspecten.

Wij willen niet onvermeld laten dat diverse mensen van onze parochie in de afgelopen tijd zijn geconfronteerd met boze en veroordelende reacties via mail, brieven en persoonlijke gesprekken. Ook zijn flyers uitgedeeld die beeld hebben gecreëerd waarin de parochie onoorbaar zou hebben gehandeld. Wij vinden het belangrijk om aan te geven dat al onze mensen die vrijwillig hun bijdrage aan onze kerkgemeenschap leveren, integer opereren in deze voor ons allen heel vervelende situatie.

De gezondheid van mensen staat voorop, ook bij uw Parochiebestuur. Het is daarbij niet aan ons om scheidsrechter te zijn. Het is de Rijksoverheid die hier de verantwoordelijkheid in draagt en daarvoor is toegerust. Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor onze handelswijze.

Pastoor Dick Verbakel                                           Aad van den Enden
Voorzitter parochiebestuur OLV van Sion                Vice-voorzitter parochiebestuur OLV van Sion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Vastenactie

In de vastentijd hebben we een mooi Vastenactie project waar alle parochies aan mee doen. Dit jaar is het thema Zambia. Een groot project met verschillende doelgroepen die allemaal de aandacht vragen.
In de filmpjes

ziet u een mooi overzicht van dit project, waar de Vastenactie opbrengst voor bestemd is.

Meer informatie over alle projecten vind U op de website van de Vastenactie

 

Werkgroep MOV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Mogen wij uw emailadres ?

Om de informatieverstrekking aan onze parochianen te verbeterenemail zouden wij graag van alle ingeschreven parochianen – jong en oud- hun emailadres willen hebben. Deze emailadressen willen we gaan gebruiken om u op de hoogte te houden van actuele gebeurtenissen en/of het verspreiden van een SION nieuwsbrief. Vanaf 1 oktober aanstaande willen wij hiermee een proefperiode starten. Door het gebruik van email denken wij meer parochianen te kunnen bereiken en zo sneller te kunnen communiceren, wanneer dit nodig is. Dit zal vooralsnog niet in de plaats komen van het parochieblad en de andere informatieblaadjes die in de kernen gebruikt worden.

U kunt er zeker van zijn dat wij het bestand met emailadressen niet voor andere doeleinden beschikbaar zullen stellen. Bovendien zult U zich te allen tijden kunnen afmelden en kunnen aangeven dat wij uw emailadres niet meer mogen gebruiken voor het doorgeven van informatie.

U kunt op twee manieren uw emailadres doorgeven:

  1. Via een Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. onder vermelding van naam, adres en woonplaats.
  2. Middels de folder welke bezorgd is tesamen met het parochieblad.

 

De werkgroep communicatie parochie O.L.V. van Sion

Aad van den Enden, Emiel Jansen, Marga Keijzer, Ronald van Mil en Joop Zuydgeest

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Catecheseprogramma ‘Geestverruimend'
Met enige trots presenteren wij het zevende seizoen van ‘GEESTVERRUIMEND’, het programma geloofsverdieping van de parochies O.L. Vrouw van Sion te Midden-Delfland en Sint Ursula te Delft. Dit roze boekje geeft u een overzicht van het aanbod: van Bijbelstudie tot samen op weg gaan in de vroege morgen van Hemelvaart. Soms beperkt tot één avond, dan weer een cursus van meerdere avonden of middagen achter elkaar.
Lees meer........

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

cpz

De Commissie Pastoraat Zorginstellingen (CPZ) van de Raad van Kerken Delft nodigt u uit voor een avond met als thema: Vragen rond het levenseinde, op 30 maart a.s. in de zaal Het Melkmeisje, R. de Graaf gasthuis te Delft, 5e verdieping. Inloop vanaf 19.30 uur.
In het laatste gedeelte van uw leven kan uw arts u niet beter maken, maar hij of zij kan u de zorg geven die voor u belangrijk is.
Wilt u bijv. zo lang mogelijk alle behandelingen hebben die er zijn of zijn er behandelingen die u niet meer wenst. Welke begeleiding verwacht u van uw dokter en wat kan geestelijke verzorging eventueel voor u betekenen.
Drie deskundigen komen aan het woord, die veelal te maken hebben met patiënten in de laatste fase van hun leven: mevr. Wiegman van de Ned. Patiënten Vereniging. Mevr. Boomkens, geriater R. de Graafgasthuis en de heer Blom, huisarts te de Lier.
De lezingen beginnen om 20.00 uur en zullen duren tot plm. 21.30 uur. Er is gelegenheid tot vragen stellen en na te praten met een hapje en een drankje.
Wij verzoeken u om u voor 18 maart aan te melden via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , of telefonisch 015-2122691.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

voedselbankMaandelijkse voedselinzameling vanaf september 2013
We kennen het verhaal ondertussen wel: de economische crisis is nog niet voorbij! We lezen of horen het elke dag wel ergens: willen we voor een goede toekomst zorgen, dan moeten we nú ingrijpen. Eén ding is zeker: er moet nog meer bezuinigd worden. Onze regering zegt zich gedwongen te zien om nog dieper te snijden en die ingreep zal overal pijn opleveren. De vraag die ons allen bezighoudt is natuurlijk vooral hoe het een ieder van ons persoonlijk treft, hoe voelen wij het in onze eigen beurs. Nou denk ik dat de meesten van ons het wel zullen overleven. Ik ken echter ook heel wat mensen waarover ik me steeds meer zorgen maak. Want helaas zijn er altijd weer opnieuw mensen die het in moeilijke tijden dubbel voor hun kiezen krijgen. Ze hebben het al niet breed en moeten het dan opeens met nòg minder doen. Het is dus geen wonder dat mensen op de rand van de armoedegrens balanceren of er al lang onder zijn gedoken. Deze mensen (ook gezinnen met kinderen) komen vaak ook bij de voedselbank terecht. Lees meer.........
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Toekomst voor Kosovo
De stichting Toekomst voor Kosovo heeft in Pejë, Kosovo contact met zuster Maria Martha en haar stichting “Duartë Plotë Mëshirë”, wat betekent: “Een hand vol medeleven”. Duartë Plotë Mëshirë zet zich o.a. in voor kinderen, zieken, gehandicapten en bejaarden. Vele kinderen, die bij bombardementen, brandstichting en schietpartijen hun vader en hun moeder hebben verloren worden opgevangen. Zij krijgen voeding, scholing en men geeft deze getraumatiseerde kinderen een vakopleiding, zodat zij zich later in de maatschappij kunnen handhaven.
Huidige project: Inrichting timmerwerkplaats. Lees meer......

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

nes ammimNes Ammim: ontmoetingen in Israël
Volgend jaar hoopt Nes Ammim, het dorp in Galilea dat door Europese christenen in 1963 werd gesticht, zijn vijftigjarig bestaan te vieren. Jarenlang stond het bekend om de rozenkassen, maar zeker zo belangrijk was dat er op deze nederzetting naar wegen werd gezocht om na de donkere periode van de Tweede Wereldoorlog de relatie tussen joden en christenen te verbeteren. Protestantse kerken zijn altijd nauw bij het project betrokken geweest, ook nu nog, maar ook veel katholieken voelen zich verbonden met dit oecumenische dorp. Lees meer.....

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

‘Het Slot van de Spiritijnen’
Wat speelde zich achter de muren van kasteel Gemert af in het jaar voordat de Spiritijnen verhuisden? Nelleke Dinnissen en Paul van Laere volgden een jaar lang de Spiritijnen (paters van de H. Geest) in Gemert en voerden talloze gesprekken met hen. Het leverde 136 uur film op, waaruit een film van 85 minuten gedestilleerd werd. De film toont hoe de paters en broeders van de H. Geest in het leven staan, wat hen beweegt en heeft gemotiveerd. De film toont ook veel vieringen: naast ‘gewone’ vieringen, uitvaarten, jubilea, een Aswoensdagviering, maar ook hoe in het kasteel wordt stil gestaan bij de jaarwisseling. Lees meer.......

 

 

 

Bedevaarten:

banneux

Banneux bedevaarten:

Als u ter bedevaart wilt gaan dan is het aan te raden om deel te nemen aan een georganiseerde bedevaart van het bisdomcomité. Met de bus en daardoor ervaart u direct de meerwaarde van het samen op weg gaan. Op weg naar Banneux wordt in de bus gebeden en gezongen, maar ook veel met elkaar gepraat. Een bedevaart is en blijft toch ook een ontmoeting. Bovendien krijgt u in de bus uitleg over de booschappen en de inhoud van Banneux. In Banneux viert u samen de H. Eucharistie, volgt u de zgn. "Bidweg" en in de middag wordt er deelgenomen aan de Ziekenzegen en het Lof.

Voor meer informatie - en kosten - verwijzen wij u naar deze website.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Beauraing bedevaarten:

beauraingEen kleine stad aan de rand van de Ardennen, werd een niet alleen vanuit België zelf, maar ook vanuit Nederland en het nabije Frankrijk een druk bezochte bedevaartsplaats.
Maria is er tussen dinsdagavond 29 november 1932 en dinsdag 3 januari 1933 in totaal drie en dertig maal verschenen aan vijf eenvoudige kinderen, de meisjes Fernande en Gillertje Voisin, Andrée en Gilberte Degeimbre en de jongen Albert Voisin. Eenvoudig is het nog altijd gebleven.

De plaats van de Verschijningen ligt vlakbij een spoorwegviaduct, waarover druk treinverkeer z’n gang gaat. Er staat een vriendelijk beeld van Maria met het Gouden Hart, zoals zij hier wordt aangeroepen. Rondom is een complex gebouwd dat de pelgrims en hun devotie sfeervolle accommodatie verschaft, maar het massale bleef er vreemd aan: men voelt zich bij Maria in Beauraing gemakkelijk thuis.

Vanuit onze omgeving vinden er regelmatig pelgrimages plaats. Meer informatie hierover kunt u HIER vinden.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Bedevaart Kevelaer:
bedevaart"Gewoon de wereld even de wereld laten en op bedevaart gaan"
Haagse Bedevaarten organiseert bedevaarten naar tal van bedevaartsoorden, maar voor de vrijwilligers van deze Haagse bedevaartorganisatie zijn de bedevaarten naar Kevelaer ieder jaar opnieuw de hoogtepunten. Zeker dit jaar, het 120e jaar waarin Haagse Bedevaarten jong en oud uitnodigt om te ervaren hoe inspirerend het kan zijn om op bedevaart naar Kevelaer te gaan. De afsluitingsceremonie aldaar zal dit keer worden verricht door de Aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk.
Zoals ieder jaar heeft Haagse Bedevaarten ook dit jaar meerdere bedevaarten naar Kevelaer op het programma staan.

Voor meer informatie en aanmelding: bel met Haagse Bedevaarten (070 – 394 0588 of 010 – 414 95 77 – na 19.00 uur) of stuur een mail naar ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jeugd en jongeren:

 

Vuurdoop 2014
Ben je dit jaar meegeweest naar de Vuurdoop ? Kijk dan hier voor de foto’s  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Vragen aan de bisschop
Heb je altijd al eens iets aan de bisschop willen vragen? Je kunt je vraag stellen via internet: http://www.bisdomrotterdam.nl/algemeen/jongeren/vraaghetdebisschop/Pages/default.aspx

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Origineel cadeau

Ben je ook op zoek naar een origineel cadeau voor iemand die eigenlijk alles heeft? Denk ook eens aan een cadeau waar je nog iemand blij mee maakt, bv. uit de Wereldwinkel of van Unicef of bij de Vamoskraam op de kerstmarkt.
Ook op de website van Oxfam Novib vind je veel ideeën. Wat dacht je bijvoorbeeld van 15 fruitboompjes (€ 15) i.p.v. een kerstboom, of krachtvoeding (€ 16) of vaccinaties ( € 15,-- ) voor een pasgeboren baby. Dit cadeau geef je aan degene voor wie je het cadeau koopt in de vorm van een prachtige cadeaukaart. Op de achterkant van de kaart staat een afbeelding van het cadeau dat je hebt gekocht voor iemand, met een uitleg hoe dat cadeau het verschil maakt. De cadeaukaart kun je bij jou thuis laten bezorgen, dan kun je zelf een persoonlijke boodschap aan de binnenkant van de kaart schrijven voordat je 'm geeft. Maar je kunt de cadeaukaart ook direct laten bezorgen. In dat geval kun je jouw persoonlijke boodschap laten printen op de kaart. Op de website www.oxfamnovibpaktuit.nl vind je uitgebreide informatie en nog veel meer cadeauideeën.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

alt
alt

Gratis een digitaal kaarsje aansteken

Op de website van Kerk in Nood kun je een digitaal kaarsje aansteken voor je eigen intentie. Elke kaars blijft ruim een week branden op de website en je kunt zo veel en zo vaak als je wilt een kaarsje aansteken.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

radio maria

Radio Maria
Radio Maria Nederland is 24 uur per dag, 7 dagen in de week te beluisteren in Nederland en België op de middengolf, AM 675. Dagelijks zendt Radio Maria de getijden, de eucharistieviering, programma's en muziek uit. Meer info: www.radiomaria.nl


 

Archief

 

 

Laatst aangepast op vrijdag 12 oktober 2018 00:07
 

Vieringen

dinsdag 23 oktober 09:30 uur
Maasland
Woord en Communieviering
dinsdag 23 oktober 09:30 uur
Den Hoorn
Viering
dinsdag 23 oktober 18:45 uur
Schipluiden
Rozenkransgebed
woensdag 24 oktober 09:30 uur
Schipluiden
Eucharistieviering
woensdag 24 oktober 19:30 uur
Den Hoorn
Rozenkransgebed
vrijdag 26 oktober 19:30 uur
Den Hoorn
Avondgebed
zaterdag 27 oktober 19:00 uur
Den Hoorn
Eucharistieviering
zondag 28 oktober 09:30 uur
Maasland
Woord en Communieviering
zondag 28 oktober 10:00 uur
Schipluiden
Oecumenische viering in de Dorpskerk
zondag 28 oktober 10:00 uur
Den Hoorn
Oecumenische viering