Kern Schipluiden


Afdrukken E-mailadres
Parochiekern Schipluiden

alt


De parochie H. Jacobus de Meerdere vormt samen met de parochies van Den Hoorn  en Maasland het samenwerkingsverband Sion. Voor het samenwerkingsverband zijn 2 pastores aangesteld die samen het pastorale team Sion vormen.

De parochie is gelegen in de gemeente Midden Delfland waar naast Schipluiden, de dorpskernen van Den Hoorn en Maasland toe behoren.

De dorpskern van Schipluiden heeft ongeveer 4500 inwoners. Schipluiden heeft weinig allochtone inwoners. Het dorp wordt gekenmerkt door een rustige woonomgeving en een groot sociaal saamhorigheidsgevoel dat terug te zien is in de 37 verenigingen die hun activiteiten ontplooien op tal van terreinen. Binnen de dorpskern zijn 2 basisscholen die goed gevuld zijn. Er is een redelijke grote vraag naar woningen voor starters. De huidige woningbouw zal niet voldoende zijn aan die vraag op de woningmarkt te voldoen.

Het dorp heeft van oorsprong veel agrarische activiteiten met name in de veeteelt en de tuinbouw. Door de maatschappelijke ontwikkelingen komen deze activiteiten steeds meer onder druk te staan en krijgt het recreatieve aspect van de omgeving steeds meer de voorkeur.

Voor de arbeidsomstandigheden binnen het dorp zal dit wel enige gevolgen hebben, maar gezien het feit dat het merendeel van de bevolking buiten het dorp werkt, zal dit geen al te nadelige invloed hebben.

De geloofsgemeenschap bestaat uit 2200 gelovigen. Dit aantal is redelijk stabiel.

Visie/missie.
Onze parochie stelt zich ten doel om te komen tot een geloofsgemeenschap die open staat naar de wereld om haar heen. Onze parochie bestaat niet alleen omwille van haarzelf, maar zij heeft een boodschap, niet alleen voor de mensen die zij kent, maar voor alle mensen. De inhoud van deze boodschap wordt gevoed/geïnspireerd door de boodschap van het Heilig Evangelie. In onze geloofsgemeenschap staat deze boodschap van God centraal en komt naar buiten, niet alleen in woorden, maar ook in daden. Onze parochie wil daarom de mensen de mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten en om er voor de mensen te zijn: hulp te bieden, een luisterend oor te hebben, aandacht te geven, troostende woorden te zoeken, te inspireren en te vieren.

Deze doelstelling wordt concreet gemaakt binnen de werkvelden: liturgie, diaconie en catechese.

Laatst aangepast op vrijdag 29 december 2017 11:16
 

Agenda

zondag 21 januari 09:30 uur
Woord en Communieviering
Maasland
zondag 21 januari 11:00 uur
Oecumenische dienst
Den Hoorn
maandag 22 januari 11:00 uur
Uitvaartdienst
Den Hoorn
dinsdag 23 januari 09:30 uur
Eucharistieviering
Den Hoorn
dinsdag 23 januari 09:30 uur
Woord en Communieviering
Maasland
dinsdag 23 januari 18:45 uur
Rozenkransgebed
Schipluiden
woensdag 24 januari 09:30 uur
Woord- en Communieviering
Schipluiden
vrijdag 26 januari 19:30 uur
Avondgebed
Den Hoorn
zaterdag 27 januari 19:00 uur
Woord- en Communieviering
Den Hoorn
zondag 28 januari 10:00 uur
Oecumenische viering
Maasland
zondag 28 januari 11:00 uur
Eucharistieviering
Den Hoorn
woensdag 31 januari 09:30 uur
Eucharistieviering
Schipluiden