Beste parochianen 

De Nederlandse bisschoppen hebben ons laten weten dat ondanks dat de situatie met het Covidvirus nog zorgwekkend is, we iets meer kerkgangers mogen toelaten. Dit aantal is afhankelijk van het aantal aanwezige zitplaatsen. We blijven uiteraard de aanwijzingen opvolgen.

Wat betekent dit voor onze parochie?

  1. Aanmelden voor de vieringen is noodzakelijk. Er kunnen per viering niet meer dan het vastgestelde aantal personen worden toegelaten. Dit is exclusief de medewerkers. Het aantal personen wordt vastgesteld op basis van het aantal aanwezige zitplaatsen.
  2. Vooraf wordt u gevraagd thuis uw handen te wassen.
  3. Wanneer u ziek bent of Corona gerelateerde klachten hebt, blijft u thuis.
  4. Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd. 
  5. Aan de bezoekers wordt gevraagd een mondkapje te dragen. Dit mag af als men op zijn/haar plaats zit. Ook tijdens de communieuitreiking hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. 
  6. We houden minimaal 1,5 m afstand van elkaar.
  7. Van de toiletten kan geen gebruik gemaakt worden, tenzij het echt niet anders kan. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -