- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kerkomroep

 

Alle vieringen vanuit onze kerkKerkomroepzijn ook te beluisteren                                                                     
via de Kerkomroep. Dit kan rechtstreeks, maar het
is ook mogelijk om vieringen terug te beluisteren. 

Via deze link komt u op de pagina van Maasland.

                                  
Givt

   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Actie Kerkbalans

Informatie over de actie kerkbalans 2022 vindt u op de algemene actuele pagina.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WEEK 30-2022

Zondag 24 juli 9:15 uur Woord- en communieviering m.m.v. Mannencantorij
Voorganger pastor P. Mantelaers
Stream viering 24 juli

Dinsdag 26 juli 9:30 uur Eucharistieviering
Voorganger parochianen

Zaterdag elke week 13:00-16:00 uur Open kerk: Voor bezinning, een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 31 juli 9:15 uur Woord- en communieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger Diaken M.Kerklaan 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 WEEK 29-2022

Zaterdag 16 juli tijdens de Open kerk (13:00-16:00 uur): om 14:00 en 15:00 uur
optreden op piano/ orgel van Jan van der Spek.Kerk en oude pastorie rond 1900

Zondag 17 juli 9:15 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger pastor E. Stok
Weekfolder/ boekje 17 juli
Stream viering 17 juli

Dinsdag 19 juli 9:30 uur Eucharistieviering
Voorganger pastor E. Stok

Zaterdag elke week 13:00-16:00 uur Open kerk: Voor bezinning, een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 24 juli 9:15 uur Woord- en communieviering m.m.v. Mannencantorij
Voorganger pastor P. Mantelaers

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 WEEK 28-2022

Zondag 10 juliMaria Magdalena schildering
     9:15 uur Woord- en communieviering met samenzang
     Voorganger: Diaken A. van Luijn
     Weekfolder/ boekje 10 juli
     
     13:30 uur Doopviering Teresa Victoria van Trigt
     Stream doopviering

Dinsdag 12 juli 9:30 uur Woord- en gebedsdienst
Voorgangers: parochianen

Zaterdag elke week 13:00-16:00 uur Open kerk: Voor bezinning, een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk

Zondag 17 juli 9:15 uur Eucharistievering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor E. Stok

Mededelingen
Vakantietijd
De periode van de zomervakanties breekt aan. Dat geldt ook voor de activiteiten vanuit onze kerkgemeenschap waarbij er wel iedere zondagochtend en dinsdagochtend op de gebruikelijke tijden een viering in onze kerk is, met koffie na afloop.
Ook het Parochiesecretariaat is vanwege vakantie in de periode 19 juli tot 9 augustus 2023 beperkt bereikbaar. Wel zal er iedere dinsdagochtend iemand aanwezig zijn voor spoedzaken. Dan worden ook de berichten op de telefoonbeantwoorder afgeluisterd.

Fijn als het contact van parochianen over misintenties en andere te regelen punten zoveel mogelijk vóór 19 juli plaatsvindt.

Tineke van Nimwegen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 WEEK 27-2022

Zondag 3 juli 9:15 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Let’s Sing TogetherH. Maria Magdalenakerk
Voorganger: Pastor P. Mantelaers
Weekfolder/ boekje 3 juli
Stream viering 3 juli

Dinsdag 5 juli 9.30 uur Geen viering i.v.m. KBO uitje

Zaterdag elke week 13-16 uur Open kerk: Voor bezinning, een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 10 juli
9:15 uur Woord- en Communieviering met samenzang
Voorganger: diaken A. van Luyn

13:30 uur Doopviering van Teresa Victoria van Trigt
Voorganger: Pastor E. Stok 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 WEEK 25-2022 

Zaterdag elke week 13-16 uur Open kerk: Voor bezinning, een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerkGezinsviering 190622 min

Zondag 19 juni 9:15 uur Gezinsviering met WKK Luna
Voorganger: Pastor H. Berbée
Weekfolder 19 juni
Stream viering 19 juni

Dinsdag 21 juni 9:15 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken A. van Luijn

Zondag 26 juni 10:00 uur Openluchtviering Lentiz/bij regen Oude Kerk m.m.v. combo
Voorgangers: Pastor E. Stok/Ds. W. de Ruyter

Mededelingen
Openluchtdienst Maaslandse Kerken

Zondagmorgen 26 juni om 10:00 uur hopen de Maaslandse Kerken hun gezamenlijke jaarlijkse openluchtviering weer te houden. Dit keer op het terrein van het Lentiz college, Commandeurskade 22.
Voorgangers zijn pastor Stok en ds. de Ruyter. De samenzang wordt begeleid door het Combo o.l.v. Leo Hans Koornneef. Het thema van deze viering is: “Volg Mij!” Ook de kinderen hebben hun eigen kinderdienst.

De inzameling is bestemd voor de “Wilde Ganzen”. Bij de uitgang staat een collectebus voor het oecumenisch kerkenwerk.
De dienst wordt uitgezonden via Kerkomroep.
Na afloop is er de mogelijkheid om met het gebedsteam samen te danken en te bidden.
Er wordt gezorgd voor een kopje thee/koffie en een beker limonade voor de kinderen.
De organisatie gaat er van uit dat een deel van de bezoekers weer hun eigen stoel zal meebrengen.
Bij slecht weer of twijfels hier over wordt de dienst gehouden in de Oude Kerk aan het Kerkplein. Zaterdagmorgen 25 juni om 12:00 uur wordt dat beslist.

Alle Maaslanders en belangstellende gasten zijn van harte welkom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 WEEK 24-2022

Zondag 12 juni 9:15 uur Eucharistieviering m.m.v. St. CaeciliaMaria Magdalena schildering
Voorganger pastor E. Stok
Weekfolder 12 juni
Stream viering 12 juni


Dinsdag 14 juni 9:30 uur Woord- en gebedsdienst
Voorganger parochianen

Zaterdag Elke week 13-16 uur Open kerk: Voor bezinning, een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk 

Zondag 19 juni 9:15 uur Gezinsviering m.m.v. WKK Luna
Voorganger pastor H. Berbée 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Open kerk in Maria Magdalenakerk

H. Maria MagdalenakerkSinds enkele weken zijn de deuren van onze Maria Magdalenakerk elke zaterdagmiddag geopend voor publiek. Vele mensen hebbben al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken, even rond te kijken of, al dan niet met behulp van het informatieboekje en/ of van de gastheer/-vrouw van dienst, kennis op te doen over de kerk of patroonheilige Maria Magdalena. Ook voor een moment van bezinning kan eenieder die dat wil binnenstappen.

Mevrouw Joke Visser bezocht onze kerk enkele weken geleden en schreef hier deze leuke en interessante blog over. Absoluut het lezen waard en wie hierdoor geïnspireerd of geënthousiasmeerd is geraakt: wees van harte welkom op zaterdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur in de Maria Magdalenakerk.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Hoe houden we kinderen, hun gezinnen en jongeren betrokken bij onze RK Kerk?

Ank AmmerlaanRiet vd LansEen onderwerp dat iedere keer terugkeert, wat niet eenvoudig is, maar waar we met vallen en opstaan aan blijven werken. Zoals in de werkgroep Gezinsviering die in deze Coronatijd op een andere manier aan de slag is om toch gezinnen en kinderen te bereiken. Zie het artikel elders op de Maaslandse pagina’s van het laatste parochieblad. Samen zijn we – zei het voorzichtig – ook aan het nadenken hoe we op een andere manier jongeren kunnen interesseren voor vieringen die hen aanstaan en aansluiten op de tijdgeest van nu.

Wereldkinderkoor Luna

Vanaf 12 april herstarten de repetities van Wereldkinderkoor (WKK) Luna en deze keer onder leiding van Marjolein Kolkert, dirigent van Let's Sing Together (LST). Rekening houdend met Coronamaatregelen gaat dit in twee groepen gebeuren: de onderbouw en de bovenbouw van het koor. De repetities vinden onder schooltijd in De Link plaats.  Het wordt vast even wennen voor de kinderen die lange tijd niet repeteerden of zongen, maar met Kerst 2020 wel bijdroegen aan het mooie digitale Kerstmoment. Mede dankzij de inzet van dirigent Harry Heidekamp staat het koor goed op de rails. Harry besloot helaas met de directie te stoppen en het is fijn dat Marjolein Kolkert hem gaat vervangen. Als dirigent van LST is zij bekend met onze kerk en heeft ze zin om ook met kinderen muziek te beoefenen. School en kerk spraken met haar een proefperiode af waarin over en weer ervaring wordt opgedaan en vervolgens de balans wordt opgemaakt. Tot de zomervakantie wordt er vooral eerst lekker wekelijks gezongen en gerepeteerd. Corona vraagt veel  van de school en de kinderen, maar het is heel fijn dat er weer dagelijks les kan worden gegeven. Na de zomervakantie zal het koor weer worden ingezet voor de gezinsvieringen.

Eerste H. Communie en H. Vormsel

In het vorige parochieblad las u dat door het pastorale team langs digitale weg de Eerste Heilige Communie en het H. Vormsel wordt voorbereid. Om de contacten te verstevigen zullen parochianen Ank Ammerlaan en Riet van der Lans bijdragen aan het welslagen van dit nieuwe traject. Ank en Riet hebben zelf als moeders van toen en als oma’s van nu ervaring met kinderen en gaan in goed overleg met pastor Eli Stok, de werkgroep Gezinsviering en de Aloysiusschool aan de slag. Hoe dat precies gaat worden, zullen de dames in een volgend parochieblad uit de doeken doen. We zijn blij met deze catechetische inzet en maakten uiteraard onder het schilderij van Maria Magdalena een foto van dit energieke stel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Aankomende Vieringen

14 augustus 2022 09:15 uur
Maasland
Woord en Communieviering
14 augustus 2022 09:15 uur
Schipluiden
Viering Maria Hemelvaart
14 augustus 2022 11:15 uur
Den Hoorn
Categorie-afbeelding Eucharistieviering
16 augustus 2022 09:30 uur
Maasland
Woord en Communieviering
16 augustus 2022 09:30 uur
Den Hoorn
Woord- en Communieviering
16 augustus 2022 18:45 uur
Schipluiden
Rozenkransgebed
17 augustus 2022 09:30 uur
Schipluiden
Woord- en Communieviering
17 augustus 2022 19:30 uur
Den Hoorn
Rozenkransgebed
20 augustus 2022 19:00 uur
Schipluiden
Eucharistieviering
20 augustus 2022 19:00 uur
Den Hoorn
Categorie-afbeelding Woord- en Communieviering
21 augustus 2022 09:15 uur
Maasland
Eucharistieviering
21 augustus 2022 11:15 uur
Den Hoorn
Woord- en Communieviering