KerkomroepKerkomroep

Alle vieringen vanuit onze kerk zijn ook te beluisteren via de Kerkomroep. Dit kan rechtstreeks, maar het is ook mogelijk om vieringen terug te beluisteren. 
Via deze link komt u op de pagina van Maasland.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kalenders 2022

De Maria- en Gerardus dagkalenders zijn weer te koop bij Coby Bruggeman, Slot de Houvelaan 37, Maasland
Tel.nr.: 010-5916624
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gerarduskalender 8,50 euro
Mariakalender 12,00 euro

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maria Magdalenaviering op zondag 26 september, 10.00 uur

De schoolvakanties zitten er (bijna) op en velen zijn vast lekker uitgerust van de vrije tijd die hier of elders werd besteed. Werk, school, sport en vele andere activiteiten komen er weer aan, evenals de nazomer met z’n vergankelijke kleuren en geuren.

Omslag boekje 2609In de komende dagen wordt in Maasland het september/oktobernummer uitgelopen van ons RK- parochieblad “Zie Ons.” In combinatie met een toelichtende brief is daar ook het liturgieboekje voor de Maria Magdalenaviering van zondag 26 september bij gevoegd.

Vanwege de Coronamaatregelen kunnen niet meer dan 60 mensen deelnemen aan deze vierde viering ter ere van onze patroonheilige Maria Magdalena. Dit jaar wordt voorrang gegeven aan communicanten, vormelingen en hun directe familie. Maar…..aan andere kerkgangers wordt een goed alternatief geboden en dat is de allereerste uitzending van Kerk-tv Maria Magdalena. Met man en macht is daar in de afgelopen weken aan gewerkt en ons eigen mediateam ging in de leer bij de Oude Kerk om ook vanuit onze kerk vieringen digitaal te presenteren.

Vanaf deze knop is de Maria Magdalenaviering op de 26e september live te volgen en het liturgieboekje kan daarbij behulpzaam zijn. Ook parochianen uit andere Parochiekernen en andere geïnteresseerden zijn bij deze uitzending welkom. Aarzel niet om vooraf hulp van familie of bekenden in te roepen zodat u in staat bent de viering vanaf uw pc-scherm of wellicht (via Chromecast) het tv-scherm mee te maken.

De Maria Magdalenaviering begint om 10.00 uur en vanaf 09.45 uur kan al gekeken worden. Pastor De Boer wordt ondersteund door lector Bea Kerklaan, de acolieten Lowie van der Meijs en Luuk Voorham en door Ank Ammerlaan en Riet van der Lans. Onder leiding van de laatste twee dames worden de 11 Maaslandse communicanten begeleid die op deze zondag gepresenteerd worden. Dat geldt ook voor de 5 Maaslandse vormelingen waarvoor Bea Kerklaan de begeleiding verzorgt. De koren Let’s Sing Together en het Wereldkinderkoor Luna nemen de muzikale omlijsting voor hun rekening.

Ook na afloop en op andere momenten kan de viering vanaf dit scherm worden bekeken. Aarzel vooral niet om ook geïnteresseerde familieleden of bekenden erop te attenderen.
Wij wensen u een inspirerende Maria Magdalenaviering toe

Pastoraatsgroep Parochiekern Maria Magdalena

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Open kerk in Maria Magdalenakerk

H. Maria MagdalenakerkSinds enkele weken zijn de deuren van onze Maria Magdalenakerk elke zaterdagmiddag geopend voor publiek. Vele mensen hebbben al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken, even rond te kijken of, al dan niet met behulp van het informatieboekje en/ of van de gastheer/-vrouw van dienst, kennis op te doen over de kerk of patroonheilige Maria Magdalena. Ook voor een moment van bezinning kan eenieder die dat wil binnenstappen.

Mevrouw Joke Visser bezocht onze kerk enkele weken geleden en schreef hier deze leuke en interessante blog over. Absoluut het lezen waard en wie hierdoor geïnspireerd of geënthousiasmeerd is geraakt: wees van harte welkom op zaterdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur in de Maria Magdalenakerk.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Hoe houden we kinderen, hun gezinnen en jongeren betrokken bij onze RK Kerk?

Ank AmmerlaanRiet vd LansEen onderwerp dat iedere keer terugkeert, wat niet eenvoudig is, maar waar we met vallen en opstaan aan blijven werken. Zoals in de werkgroep Gezinsviering die in deze Coronatijd op een andere manier aan de slag is om toch gezinnen en kinderen te bereiken. Zie het artikel elders op de Maaslandse pagina’s van het laatste parochieblad. Samen zijn we – zei het voorzichtig – ook aan het nadenken hoe we op een andere manier jongeren kunnen interesseren voor vieringen die hen aanstaan en aansluiten op de tijdgeest van nu.

Wereldkinderkoor Luna

Vanaf 12 april herstarten de repetities van Wereldkinderkoor (WKK) Luna en deze keer onder leiding van Marjolein Kolkert, dirigent van Let's Sing Together (LST). Rekening houdend met Coronamaatregelen gaat dit in twee groepen gebeuren: de onderbouw en de bovenbouw van het koor. De repetities vinden onder schooltijd in De Link plaats.  Het wordt vast even wennen voor de kinderen die lange tijd niet repeteerden of zongen, maar met Kerst 2020 wel bijdroegen aan het mooie digitale Kerstmoment. Mede dankzij de inzet van dirigent Harry Heidekamp staat het koor goed op de rails. Harry besloot helaas met de directie te stoppen en het is fijn dat Marjolein Kolkert hem gaat vervangen. Als dirigent van LST is zij bekend met onze kerk en heeft ze zin om ook met kinderen muziek te beoefenen. School en kerk spraken met haar een proefperiode af waarin over en weer ervaring wordt opgedaan en vervolgens de balans wordt opgemaakt. Tot de zomervakantie wordt er vooral eerst lekker wekelijks gezongen en gerepeteerd. Corona vraagt veel  van de school en de kinderen, maar het is heel fijn dat er weer dagelijks les kan worden gegeven. Na de zomervakantie zal het koor weer worden ingezet voor de gezinsvieringen.

Eerste H. Communie en H. Vormsel

In het vorige parochieblad las u dat door het pastorale team langs digitale weg de Eerste Heilige Communie en het H. Vormsel wordt voorbereid. Om de contacten te verstevigen zullen parochianen Ank Ammerlaan en Riet van der Lans bijdragen aan het welslagen van dit nieuwe traject. Ank en Riet hebben zelf als moeders van toen en als oma’s van nu ervaring met kinderen en gaan in goed overleg met pastor Eli Stok, de werkgroep Gezinsviering en de Aloysiusschool aan de slag. Hoe dat precies gaat worden, zullen de dames in een volgend parochieblad uit de doeken doen. We zijn blij met deze catechetische inzet en maakten uiteraard onder het schilderij van Maria Magdalena een foto van dit energieke stel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Pasen 2021 in de Maria Magdalenakerk 

Voorafgegaan door de viering van Palmpasen werd met drie vieringen in onze Maria Magdalenakerk het hoogfeest van Pasen beleefd. Ook op zondag 5 april waren er ruim dertig mensen in de kerk. De foto’s geven een beeld van deze fijne viering waarin pastor Eli Stok voorging en Caecilia de muziek verzorgde. Margo van Houten nam de rol van lector op zich.

1e Paasdag 31e Paasdag 21e Paasdag 41e Paasdag 11e Paasdag 5

Dagen en weken van voorbereiding zitten er op en met dank namen wij de volgende woorden van Riet van Leeuwen namens alle betrokkenen in ontvangst:

“Ik wil het hele team van de H. Maria Magdalena parochie van harte bedanken voor alles wat ze in de paasweek en daarvoor met elkaar voor elkaar gemaakt hebben. Bedankt allemaal. 👍”

Pastoraatsgroep Maria Magdalena

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Tweede Paasdag in de Maria Magdalenakerk 💒

Oec. 2e Paasdag 1Met het prachtige "Halleluja" werd de oecumenische Paasviering op deze tweede Paasdag afgesloten. Vanuit de protestantse gemeente Oude Kerk, de protestantse gemeente De Magneet en de RK Maria Magdalena Parochiekern waren mensen samengekomen. Net iets meer dan 30, maar iedereen was welkom.

In zijn overweging ging ds Wim de Ruyter in op het Evangelie volgens Matteus: 8 t/m15. Daar waar de hogepriesters de bewakers vertelden:Oec. 2e Paasdag 2 “Zeg maar: Zijn leerlingen zijn ‘s nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen.” De Ruyter benadrukte de betekenis en de kracht van de verrijzenis van de opgestane Heer. De liefde van God voor de mensen. “Wat zegt ons dit nu?”

Lector Nanny Bijlemeer sloot in haar voorbeden aan op de kracht ervan in deze Coronatijd met extra zorg voor de vele zieke mensen en de aandacht voor elkaar.

De drie dames van FEM, Wil de Vette, Ellis Bruinings en Ria Groeneveld, op de piano begeleid door Kees Koppelaar en technisch ondersteund door Bert Groeneveld, verzorgden de naadloos aansluitende Nederlandse en Engelstalige gezangen. Ze zongen indringend en overtuigend, met blijdschap.

Een inspirerende Maaslandse viering, met dank aan alle betrokkenen en in het bijzonder Henk v.d. Does, coördinator Oecumene.

De viering is na te beluisteren op www.kerkomroep.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✨Paaswake 2021 Sion in onze Maria Magdalenakerk✨

                    Van donker 🌑 naar🌒 licht🌕

Paaswake 1

Paaswake 2
Dank aan pastor Eli Stok en de akolieten Luuk Voorham en Lowie van der Meijs. Dank ook aan lector Nanny Bijlemeer en de kosters Piet Vijverberg en Arie Moerman.Dank tot slot aan de zangeressen en musici van LST en dirigent Marjolein Kolkert. Het geheel was prachtig en krachtig.

Klik op de link en de viering is (opnieuw) te zien. Beleef vooral ook het prachtige slotlied "U zij de Glorie mee".

Zalig Pasen! 

Pastoraatsgroep Maria Magdalena

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Palmpasen anders

IMG 8816Als alternatief voor de gebruikelijke jaarlijkse Palmpaasstok bedacht de werkgroep Gezinsviering van de RK Maria Magdalenakerk een speciaal brievenbusdoosje.

Samen met kinderen van de Aloysiusschool gingen ze daar vorige week mee aan de slag. De dames met de aanschaf van de doosjes die net door een brievenbus kunnen. Ook bakten ze zelf vele broodhaantjes. De kinderen van de bovenbouw maakten prachtige tekeningen met teksten rond het kruis van Pasen terwijl de kinderen van de onderbouw vrolijke lentetekeningen verzorgden. Samen met ander lekkers als chocolade-eitjes en pinda's werden de brievenbusdoosjes er mee gevuld. Meester Rob maakte een leuk filmpje van het inpakken en van het moment dat er door Nerea en Tamsin een proefdoosje werd gebracht bij mevrouw van der Meijs in de Singelhof. Ze reageerde helemaal verrast, "o, wat maken jullie mij daar blij mee."

Op Palmzondag verzorgden de jonge dames samen met vriendin Donna de lezingen tijdens de gezinsviering. Voor het altaar hing een mooie slinger van de tekeningen en stond een grote stapel versierde doosjes. Vooraf werd ook het filmpje getoond en iedereen was er een beetje stil en ontroerd door.

Via deze link opent de livestream naar de viering van Palmpasen.

IMG 8801Een brievenbusdoosje, met liefde gevuld,
in aandacht voor 35 mensen die het in hun
bus of op de deurmat vonden.
Coronaproef!
                                   

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aankomende Vieringen

07 december 2021 09:30 uur
Den Hoorn
Viering
07 december 2021 09:30 uur
Maasland
Eucharistieviering
07 december 2021 18:45 uur
Schipluiden
Rozenkransgebed komt voorlopig te vervallen
12 december 2021 09:15 uur
Maasland
Categorie-afbeelding Eucharistieviering
12 december 2021 11:15 uur
Den Hoorn
Categorie-afbeelding Eucharistieviering
12 december 2021 19:00 uur
Schipluiden
Woord- en Communieviering 3e zondag Advent
14 december 2021 09:30 uur
Den Hoorn
Viering
14 december 2021 18:45 uur
Schipluiden
Rozenkransgebed komt voorlopig te vervallen
19 december 2021 09:15 uur
Maasland
Categorie-afbeelding Eucharistieviering
19 december 2021 09:15 uur
Schipluiden
Eucharistieviering 4e zondag Advent
19 december 2021 11:15 uur
Den Hoorn
Eucharistieviering
21 december 2021 09:30 uur
Den Hoorn
Viering