Intenties

Zondag 19 december        Vierde zondag van de Advent
09.15 uur John Beenker; Piet v. Mil; Johanna Olsthoorn-Arkesteijn; Willem Ammerlaan;
                Toos de Vette-Rodenrijs; Niek en Riet Schenkeveld-v. Vliet
 Aansluitend is de kerk geopend voor het opsteken van een kaarsje en gebed

Woensdag 22 december
09.30 uur Riek v. Eijk-Huiskes (jaargetijde); Zr. Carina Kester (jaargetijde);
                Annie Dessens-v.d. Heijden.

Vrijdag 24 december
                Alleen online-vieringen

Zaterdag 25 december     Eerste Kerstdag
09.15 uur Kees Mokveld; Willem Haring en zegen over zijn gezin; Graab Hofstede;
                Pater Gabriël Hofstede; Aad de Vette; Riet de Vette-Groot; Peter de Wit;
                overleden familie de Wit-v.d. Berg; Fred v.d. Meer en overleden familieleden;
                Bert en Karin v. Paassen; Agaath v. Mil-Haring; Arie en Nel Berkhout-v. Zeijl;
                Nico en Simon Berkhout; Tinus v.d. Berg en overleden familieleden;
                Graab v Wijk en Zr. Corrie v. Wijk; Hans Wiepking; Pastor Jansen;
                Overl. ouders Zuydgeest-v.d. Beek; Theo en Toos Smits-Hersbach;
                Margré v.d. Kraaij- Cloosterman; Ria v. Wijk-v.d. Helm.
Aansluitend is de kerk geopend voor het opsteken van een kaarsje en gebed

Zondag 26 december       Tweede Kerstdag
10.00 uur Gezamenlijke viering in Den Hoorn
10.00-12.00 Kerk is geopend voor het opsteken van een kaarsje en gebed.

Woensdag 29 december
09.30uur Corrie Burgering-Dapper; Corrie Buijing-Breukel.

Vrijdag 31 december        Oudejaarsdag
16.00 uur Oecumenische viering in de Dorpskerk

Zaterdag 1 januari            Nieuwjaarsdag
11.00 uur Gezamenlijke viering in Maasland

Zondag 2 januari              Driekoningen
09.15 uur Willy da Silva-v. Adrichem; Wim Berkhout; Jo Haring-Knijnenburg;
                 Nel Berkhout-v. Zeijl; Ans Rimmelzwaan- v. Adrichem; Leo de Kort en
                 Mimi de Kort-Damman; Jeanne Alsemgeest-v. Woggelum.
Aansluitend is de kerk geopend voor het opsteken van een kaarsje en gebed.

Woensdag 5 januari
09.30 uur Corrie Burgering-Dapper.

Zondag 9 januari
09.15 uur Ria v. Wijk-v.d. Helm; Theo en Toos Smits-Hersbach; Agaath v. Mil-Haring;
                Cecilia Siemonsma (jaargetijde); Johanna Olsthoorn-Arkesteijn;
                Bert en Karin v. Paassen; Jan en Riet Kester-Lansbergen; Wil v. Leeuwen;
                Aad de Vette; Riet de Vette-Groot en vader Jan Groot;
                Ans Rimmelzwaan-v. Adrichem.
Aansluitend is de kerk geopend voor het opsteken van een kaarsje en gebed.

Woensdag 12 januari
09.30 uur Fred v.d. Meer en overleden familieleden; Ton v. Wijk;
                Joop Gouweleeuw en overleden familieleden.

Zondag 16 januari
09.15 uur Oecumenische gebedsdienst in de Jacobuskerk.

Woensdag 19 januari
09.30 uur Willem Ammerlaan; Voor onze zus Leny Paalvast en verdere familie;
                 Zr. Carina Kester.

Zondag 23 januari
09.15 uur Pastor jansen; Toos de Vette-Rodenrijs; Margré v.d. Kraaij-Cloosterman;
                Arie de Vette; Hans Wiepking; Jeanne Alsemgeest-v. Woggelum (jaargetijde);
                Nel Boks-Gielesen (jaargetijde).
Aansluitend is de kerk geopend voor het opsteken van een kaarsje en gebed.

Woensdag 26 januari
09.30 uur Corrie Buijing-Breukel; Annie Dessens-v.d. Heijden;
                 Aad v. Winden (jaargetijde); Arend v. Winden; Toos Dukker-v. Winden.

Zondag 30 januari
09.15 uur Overleden ouders Arnold en Ria v. Wijk-v.d. Helm;
                Kees Mokveld (jaargetijde); Leo en Mimi de kort-Damman; John Beenker.
Aansluitend is de kerk geopend voor het opsteken van een kaarsje en gebed.