Statie 3: Jezus valt voor den eersten keer onder het kruis

statie03

Hij is dodelijk vermoeid door dat zware kruis op zijn schouder.
De doornenkroon op zijn hoofd is er met geweld op gedrukt en bloed druipt over zijn gezicht, kleren en op de grond.

 

volgende

 

volgende