Afdrukken E-mailadres

Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast

meer informatie vind u hier.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat zal de komende week op dinsdagochtend en donderdagochtend uitsluitend telefonisch en per mail bereikbaar zijn. Schroomt u niet om contact met ons op te nemen. Wij staan u, zoals u van ons gewend bent, graag te woord. Ook in deze tijd kunt u altijd bij ons terecht

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Eucharistieviering Maria van Jessekerk

Op zondagochtend om 10.00 uur is er een viering in de Maria van Jessekerk in Delft. Deze viering is besloten, het is niet mogelijk deze bij te wonen. De viering wordt opgenomen en is te bekijken via de homepage van deze website. Deze viering is later terug te kijken.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Jubileum ‘AnCor’
AnCorOp 12 september 2020 viert AnCor zingend haar 50-jarig jubileum (middag en avond). We vinden het gezellig als oudkoorleden deze feestelijke dag samen met ons vieren. Ben je oudkoorlid en wil je aanwezig zijn ?

Meld je dan aan door Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
Ken je een oudkoorlid ? Geef de boodschap door !
AnCor is ook op Facebook te vinden, daar kun je ons natuurlijk ook volgen: https://www.facebook.com/ancor.ancor.1

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Gebedsdiensten met advenstoverweging
logoDonderdag 5 maart zal de eerste van vijf gebedsdiensten in de Veertigdagentijd worden gehouden in de kapel. Het thema van deze gebedsdiensten zal zijn: Sta op, sta stil.
We leven toe naar Pasen, het feest van Jezus’ opstanding uit de dood. Jezus zei: ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En Hij gaf zijn eigen leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister, maar de liefde overwint.
De gebedsdiensten zijn op donderdag 5, 12, 19, 26 maart en 2 april, om 19:00 uur.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Presentatie Communicanten en Vormelingen

Tijdens de Eucharistieviering van zaterdag 8 februari hebben de Communicanten en Vormelingen van 2020 zich voorgesteld.

 

Mick, Xavienne, Floor, Tim, Sven, Lieke, Lucas L, Nina, Stijn, Lotus, Ewyn, Florencia, Roosje, Suzanne, Indy, Lucas S, BryanaWifi          

 

Altijd bereikbaar

 

Zij hebben het met elkaar over de gemeenschap waarin we leven. En hoe belangrijk het is dat mensen elkaar en God niet uit het oog verliezen. Dat ze altijd bereikbaar zijn voor iedereen om hen heen. Daarom hadden zij voor deze viering als thema ‘Altijd bereikbaar’ gekozen.

 

Ze doen hun Eerste Heilige Communie of ontvangen het Heilig Vormsel en zetten zo weer een stap in de goede richting. Laten we in contact blijven met elkaar, zodat we de ander blijven begrijpen. Want met begrip voor elkaar wordt de wereld vrediger en mooier. Helpt u hen daarbij ? We hebben elkaar nodig !


                             

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

De Groot

In memoriam: em. Pastoor L.F. de Groot

Pastoor Leo de Groot overleden.

Leo de Groot is in Leiden geboren op 27 juni 1935 en overleden in Voorhout op 20 december 2019 in de leeftijd van 84 jaar.

Pastoor de Groot was werkzaam in de Parochie Sint Antonius en Sint Cornelius in Den Hoorn van 1972 tot 2000.
Hij was daar 5 jaar Kapelaan tot 1977 daarna 23 jaar Pastoor tot het jaar 2000.

Nadat kapelaan Blauwhof werkzaam naast pastoor Steur van de Parochie afscheid had genomen kwam in 1972 Leo de Groot op een middag de pastorie in lopen met de kreet: “Hier is de nieuwe kapelaan voor Den Hoorn”. Kapelaan de Groot zou 5 jaar later in 1977 pastoor worden en pastoor Steur opvolgen die met pensioen ging.

Pastoor de Groot zou jarenlang aan de parochie verbonden blijven tot aan zijn pensioennering in 2000. Hij bleef in het dorp en ging wonen aan de Dijkshoornseweg.

In die jaren erna tot aan zijn verhuizing – medio 2014 naar Voorhout – assisteerde hij met grote regelmaat in onze Parochie.
Vooral de maandelijkse vieringen bij de senioren in de Kickerthoek heeft hij lang volgehouden.

Pastoor de Groot heeft in al die jaren dat hij in Den Hoorn werkzaam was veel voor de parochie betekend. Niet alleen dat hij door de continuïteit van zijn aanwezigheid in de parochie een bindende en herkenbare factor was: – de pastoor met die grote hond ––“Hij was de herder van de parochie en zijn schapen konden de herder vinden al was het in de supermarkt”.

Pastoor de Groot was een eigentijdse en geen “stilstaande” pastoor, hij wilde met de parochie ook vooruit.

Hij heeft allerlei overlegstructuren opgericht (parochieraad, kerkbestuur nieuwe stijl, het wekelijkse contact met de Parochianen middels het Parochieblaadje “Samen Onderweg”, de doordeweekse vieringen in de kapel “Maria in de Sonne” en een structureel bemand ofwel bevrouwd Parochiesecretariaat)

Talloze kinderen zijn door hem in de achterliggende decennia gedoopt, heel veel huwelijken heeft hij gesloten, terwijl hij ook van veel parochianen afscheid heeft genomen door de het leiden van de Uitvaartdiensten.

Blijvend zijn ook de met zijn inspiratie de in de tachtiger jaren vernieuwde en uitgebreide gebouwen. Een nieuwe pastorie, wat nu De EénHoorn is en een eigentijdse dagkerk met als naam Maria in den Sonne.

De Hoornse Parochie is Pastoor Leo de Groot veel dank verschuldigd.

Moge hij ruste in vrede.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 Groot onderhoud.

Ook dit jaar vond en vindt er aan ons kerkgebouw met name ook aan de zuid-west gevel weer ingrijpend onderhoud plaats. Deze gevel zit aan de natste kant en had behoorlijk last van doorslag. Daarom moest zowel de buitengevel en binnenkant onder handen genomen worden.
Een foto impressie geeft een indruk van de werkzaamheden.

Renovatie01Renovatie02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovatie03Renovatie04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovatie05

Renovatie06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Voorbereiding Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel 2020

ehcDe voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel voor 2020 zijn weer gestart. Komende week komt pastor Melchior Kerklaan een bezoekje brengen aan de groepen 4 en 8 van de Mariaschool.
Aan de kinderen van groep 4 zal een brief worden meegegeven. Aan de kinderen van groep 8 alleen aan de kinderen die reeds de Eerste Heilige Communie hebben ontvangen. Met deze brief nodigen wij u uit voor de informatieavond op 17 oktober om 20:00 uur in De EénHoorn.
Indien u geen brief heeft ontvangen of uw kind zit elders op school en u wilt uw kind aanmelden, dan bent u uiteraard ook van harte welkom op de informatieavond.

Voor vragen en/of aanmelding voor de informatieavond kunt u ons parochiesecretariaat bereiken via 015 – 261 5125 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Basiscatechese 10-12 jaar: “Maandagmiddag Bijbelclub”

Track

Elke maandagmiddag is er maandagmiddagbijbelclub !
Dit is bedoeld voor alle kinderen uit groep 7 en 8.
Gelijk uit school ben je welkom in De Rijstuin.
Wij zorgen dan voor wat drinken en wat lekkers. Het duurt tot ongeveer 16.30 uur.
Op de club denken we samen na over verhalen uit de Bijbel en wat de Heere God daarin tegen ons te zeggen heeft. Dit seizoen gaan we aan de gang met verhalen uit het Nieuwe Testament.
We gebruiken het boekje ‘On Track’, die krijg je bij de eerste bijeenkomst. We zullen ook op creatieve manier bezig zijn met de verhalen. Verder is er tijd voor gezelligheid met elkaar.
De MMBC wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente ’t Woudt-Den Hoorn en de R.K. parochie in Den Hoorn en wordt geleid door ds Barbara Lamain en Arina Blom.

Je bent van harte welkom, samen met je vriendjes en vriendinnetjes.

De eerste keer is op 16 september. Graag tot dan!

Ds Barbara Lamain en Arina Blom

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Fietsroute: Kies Je Verhaal

Op de buitengevels van een twintigtal uiteenlopende adressen hangen tot en met 31 augustus fraai uitgevoerde borden met een deel van een verhaal. Elk verhaal eindigt met een keuze tussen twee dingen. Je keuze bepaalt naar welke locatie je moet gaan voor het volgende verhaal.

Ook onze kerk in Den Hoorn doet mee aan dit project. Hier is te lezen:

verhaal01

Het startpunt is Chopinlaan 377 in Delft. De route duurt ongeveer 45 minuten.

Voor meer informatie kijk op: www.kiesjeverhaal.nl

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Gewelven onderhoud Januari en Februari ( I ).
onderhoud01onderhoud02

Als u de komende tijd in de kerk komt zal u één ding direct opvallen.

Alle banken in de rechter zijbeuk zijn verdwenen. De mensen van onderhoud doen dat niet zomaar.
Er dient grootschalig onderhoud plaats te vinden aan de gewelven in dat gedeelte van de kerk.
In de achterliggen jaren zijn meerdere gedeelte aangepakt en daar zijn alle scheuren, die in de achterliggen tientallen jaren zijn ontstaan, op een adequate manier gerepareerd. Echter zoals het vaak moet gaan met grootschalig onderhoud alles kan niet in één keer.

De commissie Budget, Beheer en Onderhoud werkt met jaarprogramma’s. Telkens wordt naast het normale onderhoud een groter onderdeel aangepakt wat dan te maken heeft met de beschikbare financiële middelen.
Volgens de mensen die het weten kunnen staat ons kerkgebouw er goed bij maar het moet wel bijgehouden worden om in de toekomst niet voor mogelijk onoverbrugbare problemen komen te staan. Deze periode dus een gedeelte van de gewelven een niet onbelangrijk onderdeel van het gebouw. Het zal een paar weken gaan duren vandaar onze excuses voor het mogelijke ongemak.

Zo zagen de gewelven eruit in 2013

onderhoud04

 onderhoud05onderhoud06

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Gewelven onderhoud Januari en Februari ( II ).

onderhoud11Als u in de voorbije weken in de kerk geweest bent moet u één ding direct opgevallen zijn. Geregeld waren banken verdwenen en moesten mensen die al jaren honkvast waren een ander plekje zoeken. De mensen van onderhoud deden het niet zomaar. Er diende grootschalig onderhoud plaats te vinden aan de gewelven in dat gedeelte van de kerk. In de voorbije ca. 10 jaar jaren zijn meerdere gedeelten aangepakt en daar zijn alle scheuren, die in de achterliggen tientallen jaren zijn ontstaan, op een adequate manier gerepareerd. Echter zoals het vaak moet gaan met grootschalig onderhoud alles kan niet in één keer.

De commissie Budget, Beheer en Onderhoud werkt met jaarprogramma’s. Telkens wordt naast het normale onderhoud een groter onderdeel aangepakt wat dan te maken heeft met de beschikbare financiële middelen. De gewelven zijn nu klaar en ze kunnen er weer decennia tegen.

Volgens de mensen die het weten kunnen staat ons kerkgebouw er goed bij maar het moet wel bijgehouden worden om in de toekomst niet voor mogelijk onoverbrugbare problemen komen te staan. Deze periode dus was dus een gedeelte van de gewelven, een niet onbelangrijk onderdeel van het gebouw, aan de beurt. Het heeft een paar weken geduurd maar volgend de metselaar van Gebr. Mensert B.V. die een aantal weken in hogere sferen heeft vertoefd is het karwei echt gedaan.

 onderhoud14onderhoud15onderhoud16onderhoud12onderhoud13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan nog even dit:
Het was in de voorbije weken ook de periode van de Jaarlijkse Kerkbalans. Hiervoor noemden wij de beschikbare financiële middelen. Dankzij de bijdragen aan de jaarlijkse Kerkbalans zijn deze gelukkig op orde en ook voor 2019 hebben wij de verwachting dat het ook voor dit jaar goed komt, echter als u het onverhoopt vergeten bent en de envelop ligt nog ergens in een laatje……het gebouw en de parochie die erbij hoort is het meer dan waard.

De Commissie Budget, Beheer en Onderhoud.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Het verhaal gaat.........
Sinds enige tijd hangt er in de kapel Maria in de Sonne, een kruisbeeld. Het beeld is gemaakt op druivenhout en geschonken aan onze Parochie. De schenkers dachten dat het beeld uit Duitsland kwam. Maar ook gingen de gedachten uit naar Frankrijk.
Er is iets bijzonders aan het kruisbeeld, het mist de handen en dat is bewust gedaan.
Ook heeft er nog een tekst onder gehangen, maar die is verloren gegaan.
Het verhaal gaat dat tijdens de oorlog, bij de invasie in Frankrijk, een groep Engelse soldaten in een kerk kwamen met veel oorlog-schade. Daar hing het kruisbeeld waar de handen vanaf waren. Waarna een van de soldaten onder het beeld schreef;

Wij zijn Gods handen

Dit beeld is waarschijnlijk als voorbeeld genomen door de maker van ons beeld.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kerkvervoer

BusEr zijn  reacties gekomen op het verzoek te melden of men graag vervoer naar de kerk zou willen hebben. We zijn nu nog op zoek naar enkele chauffeurs die bereid zijn om mensen op te halen en na afloop van de viering weer thuis te brengen. Wanneer we dat met een aantal mensen doen is de last voor iedereen overzichtelijk.
Als u zich wilt aanmelden kunt u zich aanmelden bij het parochiesecretariaat. Alvast bedankt voor uw aangeboden hulp!

Namens de Pastoraatsgroep,
              Jan Blom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

 

 

 De dagkapel in Den Hoorn
altIn de kerk bevindt zich direct naast de ingang al een groot aantal jaren een Mariakapel.
Het is één van de weinige plaatsen – mogelijk zelfs de enige – in de nabije omgeving waar de deur van een kerkgebouw de gehele dag gastvrij openstaat en mensen niet alleen uit ons dorp maar ook uit het Westland en de steden om ons heen ongestoord even binnen kunnen lopen voor een moment van rust en stilte. De glazen afscheiding maakt dat de kapel optisch één geheel is met het gebouw. Centraal in de kapel staat een handgeschilderde kopie van de icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.
Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand is een titel van Maria, die in verband staat met een Byzantijnse icoon met dezelfde naam. De originele icoon is sinds het einde van de 15e eeuw in Rome, maar is mogelijk van oudere datum. Bij rooms-katholieken is de beeltenis zeer populair.
De icoon beeldt de Maagd Maria af in een donkerrood gewaad met een blauwe mantel en sluier. Aan de linkerzijde is de aartsengel Michaël te zien. Hij draagt de lans en spons als voorwerpen van Jezus' kruisiging. Aan de rechterzijde is de aartsengel Gabriël afgebeeld met een 3-kruis en spijkers.
Opvallend is ook dat de sandaal van Jezus los zit. Dit verwijst naar een woord van Johannes de Doper die zei dat hij niet waard was om Jezus' sandaal los te maken. Een andere, meer volkse uitleg is dat Maria schrikt van de boodschap van beide engelen over het komende lijden van het Kind. De schok van de schrikbeweging doet de sandaal van het voetje schieten.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

De klokken in de toren van Sint Antonius en Sint Cornelius.

Er is wat verandert in de achterliggende periode wat niet zo opvalt.klok01

Er is namelijk intensief onderhoud gepleegd aan de luidklokken in onze toren.

Tegelijk met dat onderhoud is ook de luidinstallatie door het elektra bedrijf van Pepijn Arkesteijn en het luidklokken bedrijf van de Fa. Elderhorst uit Zoeterwoude aangepast aan de huidige tijd. Dat betekent dat de touwen waaraan door de diverse kosters en collectanten tientallen jaren aan getrokken is om de gelovigen parochianen van Den Hoorn om tijd te waarschuwen dat het kerktijd is uit de Mariakapel zijn verdwenen. In de plaats hiervan is er een elektrische installatie gekomen klok02waar door middel van knoppen de klokken gelijktijdig en apart kunnen worden bediend.

Wat de klokken betreft gaat onze Parochiekern met haar tijd mee. Weliswaar als één van de laatste in de regio maar je kan niet altijd voorop lopen !

Wat u mogelijk wel opgevallen is dat het Mariaklokje ofwel het Angelusklokje nadat het tientallen jaren stilzwijgend in onze toren heeft gehangen ook weer tot leven is gekomen.

Direct nadat midden op de dag de grote klok twaalf slagen heeft gegeven begint even later het Mariaklokje spontaan te klepperen. In vroeger jaren werd hier in Den Hoorn het Angelus driemaal daags geluid om ca. 8:00 uur, 12:00 uur en 18.00 uur.

We gaan nog proberen om het originele Angelus geluid in te stellen wat betekent drie keer drie korte slagen met daartussen een korte pauze en dan een volle minuut ter afsluiting. Ook dat komt wel in orde.

 

Tot slot:klok03
Het voorgaande heeft echt wel het één en ander gekost, het is echter mogelijk gemaakt door het niet zolang geleden ontbonden Gezelschap van St. Cornelius in onze Parochiekern. Die heeft haar overgebleven positieve saldo overgeboekt naar onze Budgethouder ten behoeve van de hiervoor genoemde bestemming. Het is in dank aanvaard met de waardering naar het Gezelschap dat zij in al die jaren van haar bestaan zo secuur met heer financiële middelen zijn omgegaan.

De Commissie Beheer en Onderhoud.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

WAT WIJ ZOEKEN ??   VRIJWILLIGERS!! 

vacatureWij zijn op zoek naar mannen, die inzetbaar zijn voor het schoon- en onderhouden van de gebouwen en het groen rond de kerk en op de begraafplaats. Om te helpen vragen wij niet veel, wekelijks of maandelijks een paar uur(tjes) van je vrije tijd. Nu komt het op een paar mensen neer maar als we met meerderen zijn gaat het allemaal een beetje soepeler en verlicht het de inzet van degene die er nu mee bezig zijn. Onze kerk, ons monument is het meer dan waard om op een perfecte wijze in stand gehouden te worden. Volgens de Bouwadviseur van het Bisdom en ook volgens de Inspectierapporten van de Monumentenwacht verkeren onze gebouwen in een goede staat van onderhoud. Dat gaat niet vanzelf. Daar is inzet en mankracht voor nodig. Waarom niet eens gebeld naar Bert Gerritse? 015 261 4657 ≈ 06 2722 8339 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .emmer

Maar ook wordt dringend gezocht naar dames die vier keer per jaar op maandag een paar uur(tjes) de vaste ploeg schoonmaaksters willen helpen bij de maandelijkse schoonmaakbeurt van kerk en/of de kapel. Het gaat dan om het “fijnere” werk, het grove werk wordt door de “mannenploeg” gedaan. We beginnen meestal om een uur of één tot ongeveer drie uur. Waarom niet eens gebeld naar mevr. Nel Schrader-Groenewegen, Prinsessepad 7 015 261 5823

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 Archief

 

 

Op de laatste zondag van de vastentijd wordt Palmpasen in de kerk gevierd. Met de kinderen vanaf 4 jaar gaan we dan palmpaasstokken maken voor zieke/eenzame mede-parochianen.

Voor de stokken/kruizen wordt gezorgd.  Het is de

bedoeling dat uw kind het broodhaantje en de materialen

om de stok mee te versieren zelf meeneemt (zie

voorbeeldlijst hieronder).

De meegebrachte etenswaren kunt u voor de aanvang

van de viering afgeven in de parochiezaal. Deze worden

daar op een tafel verzameld om later onderling verdeeld

te worden.

 

De kinderen worden aan het begin van de viering eerst welkom geheten in de kerk en gaan dan via de kapel met de kinderwoorddienstgroep mee naar de parochiezaal. Als de stok daar mooi versierd is, komen alle kinderen terug in de kerk, om daar een rondje met hun Palmpaasstok te lopen. Aan elke stok hangt een kaartje met een gedicht erop. Op de achterkant van dit kaartje staat een naam en adres vermeld. Dit adres is door de kinderwoord-dienstgroep geregeld. Er wordt van u als ouder verwacht dat u na de viering samen met uw kind de stok bezorgt op dat adres en dat u de lege stok na een week ook weer ophaalt en inlevert bij het parochiesecretariaat. De stok kan dan volgend jaar opnieuw worden gebruikt.

 

Wat ideetjes om zelf mee te nemen:

-          Broodhaantje (zelf maken of te koop bij Bakker Holtkamp)

-                  Nootjes

-                  Kapiteinkoek

-                  Gedroogde vruchten

-                  Mandarijn

-                  Theezakjes

-                  Zakje met wat paaseitjes

-                  Crêpepapier/ papieren bloemen/ eigengemaakte slingers om te versieren

-                  Touw of gekleurd lint om het te bevestigen

Bij regenachtig weer: een vuilniszak om de Palmpaasstok te beschermen.

 

Met vriendelijke groet, de kinderwoorddienstgroep

 

 

 

FEESTJE, JONGEREN UITGENODIGD

Vrijdagavond 20 maart is er om 19:30 uur een korte jongerenviering in De EénHoorn met als thema “Er is er één jarig”. Daarna verjaardagstaart en gezellig kletsen! Jongeren vanaf 13 tot 25 jaar zijn van harte welkom.

Pastor Eli Stok

 

 

Laatst aangepast op zondag 29 maart 2020 09:02
 

Vieringen

zaterdag 04 april 09:50 uur
O.L.V. van Sion
Online Viering zondag 29 maart 2020