Afdrukken E-mailadres

Wijding Melchior Kerklaan en Ed Doe

KerklaanOp zaterdag 19 september zullen Melchior Kerklaan en Ed Doe tot diaken worden gewijd. Dat gebeurt tijdens een plechtige eucharistieviering in de kathedrale kerk. De viering begint om 11:00 uur en is via een livestream te volgen. U kunt de livestream bereiken via de website van het bisdom: www.bisdomrotterdam.nl.  

Een belangrijke en feestelijke mijlpaal !
Helaas mogen de beide wijdelingen maar een beperkt aantal mensen uitnodigen. Uiteraard gaan hun families en hun persoonlijke Doevrienden voor, zodat van een ruime aanwezigheid vanuit onze parochie OLV van Sion geen sprake kan zijn.

Op zondag 20 september om 11:15 uur zal Melchior Kerklaan zijn eerste officiële viering in onze parochie OLV van Sion houden. Samen met pastoor Verbakel zal hij voor gaan in de Sint Antonius en Sint Cornelius kerk in Den Hoorn. De viering wordt via livestream uitgezonden. De livestream is te bereiken via www.endesystems.nl/live.zondag

 

                                   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Mariahulde met samenzang in Maria van Jessekerk

Mariahulde 8 Maria van Jessekerk 2018In de katholieke kerk is er veel aandacht voor Maria, de moeder van Jezus. Er zijn veel mooie liederen voor haar gecomponeerd. De maanden mei en oktober zijn de Mariamaanden en dan wordt aan haar extra veel aandacht besteed. In de Maria van Jessekerk doen we dat met o.a. de Mariahulde/ samenzang Marialiederen. Het gemengd koor Deo Sacrum- Delft en mannenkoor Vox Latina o.l.v. dirigent/ organist Petra Veenswijk zingen bekende en minder bekende Marialiederen.

Er wordt ditmaal een toepasselijk gedicht voorgelezen door iemand van de Katholieke jongeren en het is ook de bedoeling dat er veel wordt meegezongen. Hoogtepunt is de lichtprocessie waarbij iedereen de mogelijkheid wordt geboden om een kaarsje bij het oude Mariabeeld te plaatsen. We doen dit onder het zingen van het bekende lied “Te Lourdes op de bergen”. We wanen ons daarbij even in de Bedevaartplaats Lourdes. We sluiten de hulde af met het samen zingen van het overbekende lied “O Sterre der zee”.
  

Een impressie van de Mariahulde is te zien op het YouTube filmpje van Arie Oliehoek: https://www.youtube.com/watch?v=XLZt39adnuw. Ook aanwezig is de pastoor en zijn er leden van het Gilde “Maria van Jesse”. Zij organiseren de jaarlijkse Maria Ommegang in Delft.

De kerk ( adres: Burgwal 20, 2611 GJ Delft) is op zaterdag 13 oktober a.s. open vanaf 12.15 uur. De Mariahulde met samenzang Marialiederen begint om 15.00 uur (tot ca. 16.00 uur). U ontvang gratis een kaars en een programmaboekje. De toegang is vrij, wel is er na afloop een collecte ter bestrijding van de kosten.

 

                                   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Zomeropenstelling Schuilkerk aan het Bagijnhof

schuilkerk

De barokke schuilkerk uit 1743 aan het Bagijnhof in Delft wordt deze zomer een aantal zaterdagen opengesteld voor publiek.
Door de ligging van de kerk, achter de gevel van een 19e eeuws huis, is de schuilkerk - ook nog steeds bij veel Delftenaren - een goed bewaard geheim.
Maar dat blijft vast niet zo: de bijna 1.000 mensen, uit Delft en daarbuiten, die de kerk in 2017 tijdens de openstelling bezochten, waren buitengewoon verrast over de schoonheid van de sfeervolle, intieme oud-katholieke kerk.
De kerk aan het Bagijnhof 21 is te bezichtigen op alle zaterdagen tot en met 1 september van 13.00 – 16.00 uur.
Op Nationale Monumentendag, 8 september, is de schuilkerk open van 10.00 tot 17.00 uur. Er wordt dan tevens een kleine relimarkt gehouden.
Meer informatie vindt u op de website van de schuilkerk.
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Onrust over zendinstallatie in kerktoren.

logo

Het bestuur van de Parochie OLV van Sion heeft bij de gemeente Midden Delfland vergunning aangevraagd om een zendinstallatie in onze kerktoren in Den Hoorn te mogen plaatsen. Dit naar aanleiding van een verzoek dat Vodafone aan ons gedaan heeft om onze toren daarvoor te gebruiken. Naar aanleiding daarvan hebben omwonenden van de kerk in Den Hoorn hun zorgen geuit over eventuele gezondheidsrisico’s.
Bij onze kerk in Maasland, waarin al vele jaren een zendinstallatie aanwezig is, hebben omwonenden eveneens hun zorgen geuit. Op 16 april jl. heeft op initiatief van Vodafone, de gemeente en ons parochiebestuur een informatieavond plaatsgevonden. Ook het landelijke Antennebureau, www.antennebureau.nl was hierbij aanwezig. Op deze informatieavond is uitleg gegeven over de situatie en hebben vele mensen hun vragen kunnen stellen. Het was een avond waarop de emoties soms hoog opliepen.

Wij hechten eraan te verklaren dat wij ons besluit om het plaatsen van een zendinstallatie te faciliteren, hebben gebaseerd op het gegeven dat daarmee geen gezondheidsrisico’s voor omwonenden zouden ontstaan. Er staan zendinstallaties op vele dichtbevolkte locaties in Nederland en dus ook in onze regio. Deze voldoen aan de wettelijke normen die daartoe opgesteld zijn. Op basis van adviezen van de Gezondheidsraad moeten providers voldoen aan landelijke eisen en wetgeving. Wij hebben het contract met Vodafone over de plaatsing van een installatie in de kerktoren van Den Hoorn vorig jaar dan ook naar eer en geweten en in nauw overleg met ons Bisdom Rotterdam getekend. Alleen als vastgesteld zou worden dat er niet aan de wettelijke eisen voldaan wordt, hebben wij aanleiding om het contract met Vodafone open te breken.

We hebben gemerkt dat sommige mensen veronderstellen dat we het beschikbaar stellen van onze kerktorens met name uit financieel gewin zouden doen. Dat is niet zo. Natuurlijk krijgen we daar een vergoeding voor en dat is mooi meegenomen. Maar de kern is dat onze torens nu eenmaal hoge gebouwen in woonomgevingen zijn en dat voor het bereik van mobiele communicatie zendinstallaties nodig zijn. Met een zendinstallatie in onze toren kan aan de gewenste bereikbaarheid in Den Hoorn en directe omgeving voldaan worden.

De gemeente Midden-Delfland zal nu het proces afronden van de Omgevingsvergunning vanwege de monumentenstatus van de kerk. Van gemeentezijde werd tijdens de informatieavond toegelicht dat er sprake is van een Rijksverantwoordelijkheid voor de afweging voor gezondheidsaspecten.

Wij willen niet onvermeld laten dat diverse mensen van onze parochie in de afgelopen tijd zijn geconfronteerd met boze en veroordelende reacties via mail, brieven en persoonlijke gesprekken. Ook zijn flyers uitgedeeld die beeld hebben gecreëerd waarin de parochie onoorbaar zou hebben gehandeld. Wij vinden het belangrijk om aan te geven dat al onze mensen die vrijwillig hun bijdrage aan onze kerkgemeenschap leveren, integer opereren in deze voor ons allen heel vervelende situatie.

De gezondheid van mensen staat voorop, ook bij uw Parochiebestuur. Het is daarbij niet aan ons om scheidsrechter te zijn. Het is de Rijksoverheid die hier de verantwoordelijkheid in draagt en daarvoor is toegerust. Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor onze handelswijze.

Pastoor Dick Verbakel                                           Aad van den Enden
Voorzitter parochiebestuur OLV van Sion                Vice-voorzitter parochiebestuur OLV van Sion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Wij-weidag Parochie Onze-Lieve-Vrouw van SION 2014

Sinds 2011 wordt in de gezamenlijke parochies Maasland-Schipluiden-Den Hoorn de Wij-weidag georganiseerd. Hiermee wordt het karakter van de parochie uitgedrukt.
Wij met een lange "IJ" staat voor de verbondenheid en de solidariteit tussen deze gemeenschappen, maar ook onze betrokkenheid met de wereld om ons heen.
Wei met een korte "EI" staat voor de groene omgeving tussen de drie kerkdorpen van Maasland, Schipluiden en Den Hoorn.

Dit jaar vindt de jaarlijkse Parochiele Wij-weidag plaats in Den Hoorn en wel op zondag 5 oktober.

Het programma ziet er als volgt uit:

• De dag begint om 10.00 uur met gezamenlijke Eucharistieviering in de St. Antonius en St. Corneliuskerk in Den Hoorn. De viering zal in het teken staan van "Familie-Gezin-Parochie". Enkele leden van de kinderwoorddienst en de gezinsviering bereiden deze viering voor.

• Na afloop van de viering is er een gezellig samenzijn met koffie/thee en iets lekkers.

• Daarna zijn er verschillende workshops voor kinderen, tieners en ouderen waar u/je aan kunt deelnemen.

Hierbij is Sjoerd Zuidersma, jongerenwerker voor de Parochies Onze-Lieve-Vrouw van Sion en de Ursulaparochie bij betrokken.

In aanloop naar deze viering wordt in alle groepen 6 van de katholieke basisscholen in onze parochie het thema vanuit hun gedachten middels een werkstuk gestalte gegeven. In de viering krijgen deze kinderen en hun werkstukken een centrale plek.
Om deze viering op de Wij-weidag echt feestelijk te maken, wordt er een gelegenheidskoor bijeengebracht, waarvoor een ieder van harte wordt uitgenodigd. Kinderen die mee willen zingen nemen hun vader/moeder/opa/oma of andere vrienden en bekenden mee. Meedoen is belangrijker dan muzikale scholing.
Onder de bezielende leiding van Els Rodenburg wordt het vast een mooi muzikaal geheel!

Noteer zondag 5 oktober alvast in uw agenda, in de komende weken hoort u meer van ons.

Contactpersonen: Wei-Wij dag Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion 2014:

Maasland:    Mark Janssen        tel. 010 5914994     Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. " data-mce-href="mailto: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ">e-mail

Schipluiden: Bert van Leeuwen  tel. 015 3809635   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. " data-mce-href="mailto: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ">e-mail

Den Hoorn:  Bert Gerritse          tel. 015 2614657   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. " data-mce-href="mailto: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ">e-mail


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Oogstdankdag 2014

 

De Land- en Tuinbouworganisatie L.T.O. Noord organiseert al sinds 1933 jaarlijks Oogstdankdagen in Heiloo. Deze wordt in 2014 gehouden op de eerste woensdag in september in de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Deze bevindt zich aan de Kapellaan te Heiloo. De Eucharistieviering in de bedevaartskerk begint om 10.30 uur.

 

Die middag is er om 13.30 uur in de kapel een Marialof en bij goed weer buiten een Sacramentsprocessie met gezang en rozenkransgebed. Vanuit Westland bestaat veel belangstelling om daar aan deel te nemen en daarom wordt er op die woensdag busvervoer geregeld voor degenen die zich daarvoor opgeven en wel bij dhr. Kees Groenewegen tel: 0174-513497 of Aad Kouwenhoven, tel: 0174-292695

 

Lees meer.........

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

logo-dare 2_careMobiele helden in bisdom Rotterdam
Eerste inzendingen prijsvraag Dare2Care binnen
De DCI (Diocesane Caritas Instelling) van het bisdom Rotterdam startte Kerstmis 2011 de actie “Dare2Care”. De actie daagt jongeren uit elkaar op internet te laten zien wat zij betekenen voor een ander. Het beste filmpje wordt beloond met een iPad.  Lees meer......
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

wmm2013banner43x69Missio Wereldmissiemaand 2013: GODS WOORD 
Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania  Wereldmissiemaand (oktober) heeft dit jaar als thema: Gods Woord. In de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania leest men wekelijks het Woord van God en bespreekt men met elkaar hoe dit betrekking heeft op het dagelijkse leven.

Tanzania Het Oostafrikaanse land met zijn vele natuurschoon (Serengeti, Kilimanjaro, Ngorongoro) heeft ongeveer 43,6 miljoen inwoners. Ruim 40% van de Tanzanianen is jonger dan 14 jaar. De situatie met betrekking tot de gezondheidszorg is niet rooskleurig. Meer dan 1,4 miljoen mensen leven met hiv/aids. Jaarlijks worden ongeveer 70.000 kinderen met het hiv-virus besmet. De grootste doodsoorzaak is echter malaria. In Tanzania wordt het behoren tot een godsdienst niet officieel geregistreerd. Men gaat uit van ongeveer een derde deel christenen, een derde deel moslims en een derde deel aanhangers van traditionele religies. De eilanden (waaronder Zanzibar) en de kustregio’s zijn overwegend islamitisch; in het binnenland overheerst het christelijke geloof. Er zijn een kleine acht miljoen katholieken in het land. De Katholieke Kerk heeft 34 bisdommen. De kern van het kerkelijke leven in Tanzania vormen de 20.000 Kleine Christelijke Gemeenschappen. Lees meer......

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

oikocreditlogo

 


2013 – De rekening bij de armen neergelegd?
Het jaar 2012 is achter de rug. Het is 2013. De economie is nog niet goed en we krijgen nog een aantal bezuinigingsrondes. Velen van ons zullen het merken, maar met dat al zijn we nog steeds een van de rijkste en gelukkigste landen ter wereld. Dit is wel anders bij de armen in ontwikkelingslanden. Rijke landen, waaronder Nederland hebben drastisch bezuinigd op ontwikkelingshulp. Dat zullen duizenden, zo niet miljoenen mensen direct merken. En ze hadden al bijna niets te eten, zeker als ze geen werk konden krijgen. Gelukkig is er een modern alternatief voor ontwikkelingshulp: microkrediet van Oikocredit! Lees meer......

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

pcicaritasP.C.I.
De Parochiële Caritas Instelling verleent waar nodig hulp. Die hulp kan bestaan aan morele ondersteuning maar ook uit financiële hulp. Waar nodig is, wordt zo snel mogelijk geholpen zonder eerst oorzaken te zoeken. Voor de gedane uitgaven wordt verantwoording afgelegd aan het Bisdom, uiteraard zonder persoonsgegevens. Ook is er contact met het parochiebestuur over het beleid. Aan de parochianen wordt in de jaarlijkse collecte een bijdrage gevraagd, ook zijn wel er spontane giften. Uiteraard zullen er mensen zijn die zich afvragen wat er met dit geld gebeurt. Lees meer.....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

boek-pater-gabriel1Boek Pater Gabriël Hofstede
Vorig jaar vroeg de pastoor van de parochie waar pater Gabriël Hofstede werkt in Brazilië, pater Francisco, of hij 80 verhaaltjes wilde schrijven over zijn leven en werk van die 80 jaren. Pater Gabriël heeft dat gedaan en het boek is gepresenteerd in Brazilië op zijn 80e verjaardag, op 9 april 2013. Wij, Joop en Toos Hofstede, mochten daarbij aanwezig zijn. Direct kwam bij ons het idee op om dit ook in Nederland uit te brengen en we vroegen hem het te vertalen. Op dit moment is pater Gabriël in Nederland en is nog druk aan het schrijven, misschien ook wel voor u! Lees meer.......
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Geef ons de Vijf 2013 !!!!!
In nogal wat grote steden zijn er veel kinderen die nooit op vakantie gaan. Voor de regio Delft is er sinds 2007 in Delft de Vakantiebank. De Vakantiebank wil volwassenen en kinderen helpen om in het woud van fondsen, regelingen en subsidies de juiste weg te vinden. Voor kinderen hebben wij diverse mogelijkheden. Wij sluiten aan bij bestaande activiteiten en projecten. In mei heeft u uw vakantiegeld ontvangen. Wij roepen u op om mee te doen aan de actie “Geef ze de vijf”. Geef vijf euro van uw vakantiegeld om kinderen uit onze regio deze zomer ook een leuke vakantie te bezorgen. U kunt uw “vijfje” overmaken op banknummer 620389141 t.n.v. stadsdiaconaat Delft. Hartelijk dank!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Afsluiting Bedevaartsjaar Banneux
banneuxIeder jaar organiseert het Banneux comité bisdom Rotterdam in november een speciale reunie-dag van het afgelopen bedevaartsjaar in Huize Ipse afd. Craeyenburch, Brasserskade 4 te Nootdorp.
Dit jaar wordt deze dag op zondag 10 november gehouden. De zaal is open vanaf 09.00 uur.
Voor opgaven en verdere informatie betreffende kosten en het programma kunt u contact opnemen met:

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, 015-3693148 Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. " data-mce-href="mailto: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ">of per e-mail
of Dhr. G.J. de Bruijn, tel. 015-3205872 Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. " data-mce-href="mailto: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ">of per e-mail


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanislaslezing

Donderdag 14 november geeft internetpastor Nikolaas Sintobin sj een lezing in het Stanislashuis met als thema: "Spiritualiteit op het Web"
Pastoor Nikolaas is internetpastor en geestelijk begeleider. Hij gebruikt het internet als medium om het Evangelie bij een ruim publiek te brengen. Tijdens deze voordracht via concrete voorbeelden aantonen welke mogelijkheden de nieuwe media terzake bieden, alsook voor welke uitdagingen zij de christenen plaatsen.
Meer informatie vind u op de agenda van het Stanislashuis.

Meer informatie over het Stanislashuis en hun activiteiten vind u HIER.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wat een feest/Wij-Weidag-6 oktober
Met deze titel beschreef ik in het parochieblad van oktober 2012, mijn ervaringen op de Wij-Weidag. Een parochiefeest waarop we met drie parochies bij elkaar komen om de saamhorigheid te bevorderen.
Vorig kreeg die dag nog een extra impuls omdat we tevens afscheid namen van pastoor Huub Spaan.
Het was ook een van zijn ideeën om minimaal één keer per jaar alle parochianen van Onze Lieve Vrouw van Sion parochie bij elkaar te brengen om onze identiteit uit te dragen als Plattelandsparochie.
Op 4 juni is weer een groep mensen bij elkaar geweest om met elkaar te brainstormen over mogelijkheden om ook dit jaar weer een Wij-Weidag te organiseren.
Definitieve besluiten zijn nog niet genomen, maar een datum is er al wel geprikt en wel op zondag 6 oktober.
Vast onderdeel van het programma is uiteraard de gezamenlijke eucharistieviering met daarna gezamenlijk koffie drinken. De werkgroep denkt er wederom over om aansluitend weer een infomarkt te organiseren, war u op een leuke manier meer te weten komt over zaken in de samenleving waar we soms misschien te weinig stilstaan.
Houdt u de datum vrij, dan probeert de werkgroep er weer een leuke interessante dag van te maken.
Namens de werkgroep, Bert van Leeuwen.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

franciscaanse-bewegingTweede blok verdiepingscursus franciscaanse spiritualiteit van start bij Franciscaanse Beweging
Geschriften van Franciscus en Clara 
In augustus gaat het tweede blok van de verdiepingscursus franciscaanse spiritualiteit van start. De Franciscaanse Beweging biedt iedereen die geïnteresseerd is in het spirituele erfgoed van Franciscus en Clara een verdiepende cursus aan. De gehele cursus duurt tweeëneenhalf jaar (januari 2013 – juni 2015) en bestaat uit vijf blokken van vijf zaterdagmiddagen. Deze blokken zijn afzonderlijk te volgen. Lees meer........


franciscaanse-beweging
Lieverlede – bezinning op je levensweg
5 weekenden in een franciscaans klooster
De Franciscaanse Beweging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ een bezinningsjaar van vijf weekenden voor mensen die een pas op de plaats willen maken om hun levensweg tot nu toe te overzien. Centraal thema van dit jaar ‘in gelovig perspectief’ is: ‘het gaan van een spirituele weg’. Elk weekend is een verdieping van het voorgaande. De weekenden zijn niet los van elkaar te volgen. De eerstvolgende cyclus van vijf weekenden start in oktober 2013 en eindigt in mei 2014 (4-6 oktober, 29 nov.-1 dec. 2013, 10-12 januari, 28 feb.-2 maart, 9-11 mei 2014; van vrijdagavond 19.30 uur tot zondagmiddag 16.00 uur). Dit jaar worden de weekenden gehouden ’Bij de Kapucijnen’ in Velp. Kosten: € 130,- per weekend (korting voor minder draagkrachtigen is mogelijk). Per groep kunnen maximaal 10 mensen deelnemen. Lees meer........

franciscaanse-bewegingZomeractie franciscaanse Gideonsbende: Eropuit - eenoudergezinnen en vakantie
De nieuwe actie van de franciscaanse Gideonsbende is gericht op kinderen in eenoudergezinnen die niet met vakantie kunnen. De bende roept op om in de zomermaanden die kinderen iets leuks aan te bieden, zoals een rugzakje gevuld met bijvoorbeeld teken- en knutselspullen, een boekenbon, iets lekkers; trein- en pretparkkaartjes van supermarkten; boeken en spellen die ongebruikt in de kast staan. Een flyer met suggesties en tips is te verkrijgen via:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. " data-mce-href="mailto: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. "> Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Lees meer........

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Sfeerimpressie Vastenwandelingen

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

westlandse bedevaartenOogstdankdag 2013 - Westlandse bedevaarten
Op woensdag 4 september is de LTO-Noord Oogstdankdag in Heiloo. Thema van deze dag is: Wat houdt ons staande, Wat houdt ons gaande. De eucharistieviering zal worden voorgegaan door pastoor J. Steenvoorden. De agrarische producten zoals druiven, paprika’s etc. die tijdens de Eucharistieviering op het altaar worden gelegd, zullen na afloop naar een huis voor dak- en thuislozen gebracht worden. Heeft u nog producten mee te geven, dan zijn deze ook van harte welkom. Lees meer.......

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Zomerrooster in juli en augustus
In overleg met de pastoraatsgroepen en het parochiebestuur heeft het pastorale team voor de maanden juli en augustus een zomerrooster ingesteld. Dat houdt in dat op de zondagochtenden de vieringen van Maasland en Den Hoorn aan elkaar gekoppeld worden. De aanvangstijd in Maasland is 09.30 uur en in Den Hoorn 11.00 uur. Omdat Schipluiden altijd al afwisselend op zaterdag en zondag viert, blijven de vieringen in Schipluiden op dezelfde dagen en tijden. Echter zowel in juli als augustus zijn de vieringen in Schipluiden op de 1e, 3e en 5e zaterdag en op de 2e en 4e zondag viering. Uitzondering hierop is weer het derde weekend van augustus, dan is er wel op zondag een viering. Tenslotte, als er op zaterdag in Schipluiden een viering is, is er géén viering in Den Hoorn.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

vamoslogozwartLaatste bericht van de Vamosgroep
Nog maar een paar dagen wachten en dan reist de Vamosgroep af naar Brazilië. Dit jaar wordt er gewerkt in Campina Grande in het droge N.O. Ze hebben er allemaal vreselijk veel zin in. Na een
jaar van voorbereiding en vele mooie activiteiten is het dan bijna zover. In Brazilië zullen de Vamos leden een moestuin aan gaan leggen, huisjes opknappen en zal de nieuw gebouwde kinderopvang
geschilderd worden en worden er mooie muurtekeningen aangebracht. ’s Morgens zal er met de kinderen gewerkt worden, er zullen spelletjes gedaan worden, ze leren hoe ze hun tanden moeten poetsen, er wordt een sportdag georganiseerd, een knutselochtend en voor de meisjes een make-up ochtend. Lees meer.....


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Stichting SchuldHulpMaatje
Op 19 december jl. heeft de PCI  (Parochiële Caritas instelling)Sion een intentieverklaring ondertekend met de Stichting SchuldHulpMaatje. De PCI Sion heeft dit gedaan vanuit de parochie Onze Lieve Vrouw van Sion. De PKN kerken van Den Hoorn, Maasland en Schipluiden hebben op hetzelfde moment ook deze intentieverklaring ondertekend. De Stichting SchuldHulpMaatje heeft ook contacten met de gemeente Midden Delfland. Op deze manier hopen we gezamenlijk sneller de noden van mensen op het spoor te kunnen komen. En wanneer er sneller hulp geboden kan worden, lopen de problemen mogelijk minder hoog op voor de mensen. Ook kunnen wij de Stichting bekend maken bij mensen die ons inzien hulp nodig hebben en deze hulp ook zouden willen gebruiken. En de Stichting kan bij ons, de PCI, mensen aanmelden die met een 1-malig gift verder geholpen zouden kunnen worden. Lees meer......

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Mgr. Van den Hende opent tentoonstelling rond Vaticanum II en bisdom Rotterdam
Donderdag 22 november heeft Mgr. J.H.J. van den Hende een tentoonstelling geopend met de titel ‘Het Tweede Vaticaans Concilie en het bisdom Rotterdam’. Het is een presentatie van foto’s, documenten en kleine objecten die gerelateerd zijn aan het Tweede Vaticaans Concilie en het bisdom Rotterdam. Te zien zijn o.a. het ‘laisser passer’ van bisschop Jansen waarmee hij per trein door verschillende landen naar Rome kon reizen en zijn toegangspas om als deelnemer aan het Concilie toegang te krijgen tot de basiliek van St. Pieter. Lees meer.......

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Sabbatverlof pastor Elma Beerends
Sinds 2001 is in ons bisdom officieel een regeling van kracht voor het opnemen van een sabbatperiode voor professionele werkers in het pastoraat. Deze regeling maakt het mogelijk dat een pastor om de vijf jaar in aanmerking kan komen voor een sabbatverlof van zo’n drie maanden. Van 15 april tot 15 juli 2013 zal ik van deze regeling gebruik maken. Lees meer.....

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Rondreis West-Turkije in de voetsporen van Paulus en Johannes
Een rondreis van 11 dagen door West-Turkije in de voetsporen van Johannes en Paulus, onder andere op zoek naar de zeven gemeenten die Johannes aanspreekt in het boek Openbaring. Turkije is een land met een rijk Christelijk verleden. Het is een bakermat van het Christendom en eeuwen lang bepaald door de Bijzantijnse beschaving. Paulus is in het zuidoosten in Tarsus geboren, trok door heel midden en west Turkije en richtte veel van zijn brieven aan de Christenen in Anatolië. Zowel Paulus als Johannes stichtten in Turkije de eerste christelijke gemeenten en in het middenwesten liggen de zeven Aziatische kerken die Johannes vanuit zijn ballingsoord op Patmos in de Openbaring aanspreekt.  Lees meer.....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nationale bedevaart Brielle - 6 juli 2013
H.H. Martelaren van Gorcum
Programma:
11.00 uur Eucharistieviering
13.15 uur Rozenkransgebed
14.00 uur Kruisweg
15.00 uur Vesperviering, processie en pelgrimszegen

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Help de missionaire traditie voort te zetten. Steun onze missionarissen! 
Missionarissen geven veel. En zij vragen weinig. Missionarissen hebben echter soms wel onkosten. De Week Nederlandse Missionaris (WNM) biedt hun daarvoor een bijdrage. 
Vandaar de jaarlijkse Pinksteractie. Dan wordt de steun van ons allen gevraagd. Steun voor de WNM. Voor onze missionarissen en missionair werkers!
Start campagne: Pinksteractie 2013!
Laten wij ons sterk maken voor hen! Steun de Week Nederlandse Missionaris tijdens de Pinksteractie van 9 t/m 20 mei! U kunt verder bijdragen door het nieuwe WNM-boekje te bestellen, via www.weeknederlandsemissionaris.nl. Ook uw gift via giro 17.12.11.111 van de WNM in Den Haag is van harte welkom! Met uw steun zetten wij samen de missionaire traditie voort. Lees meer........

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Mgr. Van den Hende benoemt bisschoppelijke gedelegeerde voor categoriaal pastoraat
Met ingang van 1 januari 2013 zal Mgr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, de heer E.H. Boleij (42) benoemen tot bisschoppelijk gedelegeerde voor het categoriaal pastoraat. De heer Boleij heeft ervaring in de territoriale zielzorg en is sinds 1999 werkzaam in de categoriale zielzorg van het bisdom Rotterdam. Zijn benoeming heeft vooralsnog de omvang van 0.2 fte. De heer Boleij is gehuwd en vader van een zoon. Met deze benoeming wordt het belang onderstreept van het rooms-katholiek categoriaal pastoraat in het bisdom Rotterdam. Beoogd wordt verder een bijdrage te leveren aan goede contacten tussen bisdom en pastorale beroepskrachten werkzaam in de categoriale pastoraal alsmede tussen bisdom en de betreffende instellingen. De nieuwe bisschoppelijk gedelegeerde zal ten behoeve van zijn werkzaamheden een werkplek krijgen in het bisdomkantoor aan het Koningin Emmaplein te Rotterdam.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Belangrijke informatie bereikbaarheid pastores
Als voorbereiding op de komst van het nieuwe pastorale team, gaat met ingang van 8 juli 2012 de bereikbaarheid van de pastores veranderen. 
De belangrijkste verandering is dat de wachttelefoon (het zogenaamde oude 06 nummer) komt te vervallen.
Voor veel vragen kunt u terecht bij het parochiesecretariaat van uw eigen kern. De tijden, telefoonnummers en e-mailadressen vindt u voorin het parochieblad. Alle secretariaten hebben inmiddels ook een antwoordapparaat, waarop u een boodschap kunt achterlaten.
Wilt u een persoonlijk gesprek met de pastor, dan kunt u dit via het secretariaat aanvragen. De pastor neemt dan contact met u op.
Wilt u op het laatste moment nog een misintentie doorgeven, dan kan dat ook voor de viering bij de voorganger gedaan worden.
Buiten de openingstijden van de secretariaten, kunt u in noodgevallen via het antwoordapparaat van het parochiesecretariaat informatie krijgen welk telefoonnummer u kunt bellen. 
Dit nummer is echter alleen voor noodgevallen, daaronder wordt nadrukkelijk verstaan: ziekenzalving en overlijden. 
Voor al andere zaken vragen wij u dus contact op te nemen met een van de secretariaten.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
doopviering2Het sacrament van het H. Doopsel in Onze-Lieve-Vrouw van SION
Er is elke maand een doopviering in de parochie, steeds afwisselend in elke parochiekern. De doopouders kunnen zelf kiezen welke datum de voorkeur heeft, waarbij u ook de vrijheid hebt om in een andere parochiekern uw kindje te laten dopen.  Lees meer......

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 

Eenmalig aanbod: cursus ‘Vrijwilliger in de Kerk’ in Delft - start 4 februari
Voor alle vrijwilligers van de parochies Onze Lieve Vrouw van Sion en Sint Ursula verzorgt de pastorale school van het bisdom Rotterdam de cursus ‘Vrijwilliger in de kerk’ in de pastorie van de Adelbertkerk, aan de Apolloweg 2 te Delft. Het gaat om de eerste cursus (module) van de pastorale school, speciaal voor vrijwilligers (m/v) die nog geen pastorale scholing hebben ontvangen. Het maakt dus niet uit welke taak u in de kerk vervult, deze cursus is voor iedereen geschikt. Lees meer.......

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

bangolan1Adventsproject Bangolan Kameroen
Weet u het nog? Tijdens de Advent van 2012 hebben de kerken uit het Westland, Delft en Sion geld bijeengebracht voor de herbouw van een schooltje in Bangolan in Kameroen. Door extreme weersomstandigheden tijdens de regenperiode waren een paar scholen beschadigd. Van een, de “Ecole Publique Francophone” , was zelfs een gebouwtje helemaal onbruikbaar geworden. Het gevolg was, dat alle kinderen (ruim 150) van de school in twee lokalen les kregen. Met wat latten werd er provisorisch een scheiding gemaakt tussen de groepen. Zeker wat het geluid betreft een hopeloze situatie! Ook dit jaar zijn wij in april weer naar Kameroen gegaan om zuster Antonetta van Winden in Douala op te zoeken. We spraken af met Baukje Heemskerk, die het project bij de Adventsactie aangebracht heeft, om naar Bangolan te gaan om de voortgang te bekijken. Lees meer......
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

radio maria

 

taize-rome-logoTaize in Rome ook voor jongeren uit Maassluis en Midden Delfland
De komende Europese jongerenontmoeting zal van 28 december 2012 tot en met 2 januari 2013 worden gehouden in de Italiaanse hoofdstad. Deze ontmoeting wordt door de gemeenschap van Taizé samen met het bisdom Rome voorbereidt. Tienduizenden jongeren zullen samenkomen voor deze nieuwe etappe in de ’pelgrimage van vertrouwen op aarde’ die broeder Roger eind jaren ’70 is begonnen. Jongeren tussen 17 en 35 jaar uit alle Europese en andere landen worden ontvangen door families en religieuze gemeenschappen uit de hele regio rond Rome, vanuit de kerken die in Rome vertegenwoordigd zijn. Ze worden uitgenodigd om op pelgrimage te gaan naar de catacomben en de graven van de Apostelen, om te bidden in de Romeinse basilieken en om Paus Benedictus XVI te ontmoeten. Lees meer......

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 

taizekruisLandelijke Taizé-ontmoeting 2013 Leeuwarden
Van 15 tot en met 17 maart 2013 zal er d.v. een landelijke ontmoeting plaatsvinden in de stijl van Taizé in de stad Leeuwarden. Enkele honderden jongeren uit het hele land worden uitgenodigd een weekend lang met elkaar in gesprek te gaan met thema’s als solidariteit en vertrouwen afgewisseld met gebedsvieringen en diverse workshops.  Lees meer...... 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2012

 

Gevonden na de Wij-weidag:
Een rode damesjas, halflang, maat M, merk M&S, kleur rood.
Op te halen op het secretariaat van Schipluiden

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Wat een Feest
Nog één keer want ik kan het niet laten. Het vorige parochieblad kwam daags na de Wij-Weidag uit en het was daardoor niet mogelijk om nog een stukje te schrijven. Dankbaar ben ik voor alle lovende woorden, ja zelfs bloemen werden bij mij thuis bezorgd door mensen die de Wij-Weidag gewaardeerd hebben. Ik geef toe dat ik er veel tijd aan besteed heb, maar aan mij is niet alleen de eer. Ik heb mogen ervaren dat naar mate de dag naderde, steeds meer mensen met raad en daad geholpen hebben, om de dag te doen slagen. Juist dat was de bedoeling van deze dag. Lees meer......

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

adventsactie2012aAdventsactie voor de herbouw van schoollokalen in Bangolan, Kameroen
Afgelopen jaar heeft Baukje Heemskerk, afkomstig uit De Lier en woonachtig in Amsterdam, ontwikkelingswerk gedaan in het dorpje Bangolan in Kameroen. Het is een arm dorp op het platteland in het noordwesten van Kameroen. Baukje werd daar geconfronteerd met de gebeurtenis dat enkele basisscholen in Bangolan zwaar gehavend werden door extreme weersomstandigheden tijdens het regenseizoen. Hierdoor zijn meerdere klaslokalen onbruikbaar geworden, met als gevolg dat vooral de hogere groepen (7 en 8) van deze scholen moesten worden samengevoegd. De overige zes klassen zitten in drie klaslokalen die zijn opgesplitst in twee lesruimtes die dus veel te klein zijn. De gemiddelde grootte van klassen is 76 leerlingen, maar in Bangolan zitten soms zelfs recordaantallen van meer dan 100 leerlingen in één klas. Niet echt bevorderlijk voor de leerprestaties van de leerlingen! Lees meer......

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Even voorstellen…..Paul Mantelaers
15 Mei kwam het nieuwe pastoresteam voor de parochies Onze Lieve Vrouw van Sion en St. Ursula voor het eerst bij elkaar. In het vorige parochieblad heeft pastoor Ben Bolmer daar verslag van gedaan. Op 15 september wordt het team door de bisschop officieel geïnstalleerd. Sinds 1 juli j.l. maak ik deel uit van dat team. Alle reden dus om me ook via het parochieblad even aan u voor te stellen. Lees meer.....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

PRESENTATIEVIERING VAN HET NIEUWE PASTORALE TEAM

inzegening

Zaterdag 15 september vond de presentatie plaats van het nieuwe pastoraal team voor de samenwerkende parochies Onze-Lieve-Vrouw van SION van Midden-Delfland en H. Ursula van Delft. Deze zeer bijzondere viering vond plaats in de Sint Antonius & Sint Cornelius kerk in Den Hoorn. Voor deze kerk was gekozen o.a. vanwege de centrale ligging temidden van de 7 geloofsgemeenschappen. Bisschop mgr. H. van den Hende was hoofdcelebrant.

Naast lectoren en misdienaren - vanuit de zeven gemeenschappen - verleende ook alle koren hun medewerking o.l.v. Sonja Nowee.

Zowel in de voorbereiding als in de viering zelf werd zichtbaar en voelbaar hoezeer men hier als gemeenschappen bij betrokken is. De viering was de enige in de regio zodat eenieder royaal in de gelegenheid had deel te kunnen nemen als start van een nieuw begin.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Cursus voor Lectoren (september)
Zoals u wellicht weet zijn we in de parochie “O.L.V. van SION” gestart met het aanbieden van cursussen om het werk dat vrijwilligers in de parochiegemeenschappen doen te ondersteunen. Ondertussen zijn er door vrijwilligers al enkele cursussen met succes gevolgd, de reacties achteraf hebben ons doen ervaren dat we in een behoefte voorzagen. Daarom willen we in september a.s. met de cursus voor lectoren van start gaan. Inmiddels hebben zich al cursisten aangemeld. De data zijn al bekend de cursus zal op de dinsdagavonden 18 en 25 september en 2, 9 en 16 oktober plaatsvinden. De cursusavond duurt 2 ½ uur. En vindt plaats op verschillende locaties. Lees meer........

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Cursussen Kerkmuziek 2012-2013

De nieuwe folder met cursussen Kerkmuziek, verzorgd door de afdeling Vieren van het bisdombureau, is uit. Deze cursussen, die in oktober van start gaan, zijn voor iedereen die met liturgie en de muzikale ondersteuning er van te maken heeft. Aanmelden voor 27 september a.s. Lees meer......

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


altOp 12 oktober organiseert ‘Vrouw en Geloof’groep JUNIA een themadag met als titel: En weer lachte Sarah….. 
In het verhaal van Abraham en Sarah in het Oude Testament, wordt twee keer verteld dat Sarah lachte: eerst smalend en cynisch; de tweede keer voluit van vreugde…Die momenten markeren een grote verandering in haar leven en ook in haar geloof. We willen met elkaar in gesprek gaan over veranderingen in geloof en levensvisie, die we bij onszelf constateren. Lees meer.....

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Pelgrimstocht van SION naar Pax Christi
paxchristiMisschien wordt er wel teveel geschreven over het naderende afscheid van pastor Huub en zijn vertrek naar de nieuwe parochie Pax Christi in Woerden, Oudewater, Kamerik en Meije-Zegveld. Tegelijk is de realiteit dat er voor hem en voor ons een nieuwe situatie gaat ontstaan. Tijdens de Pelgrimstocht in de Veertigdagentijd werd er al vaak en druk over gesproken. Toen is ook het idee geboren dat pastor Huub begin oktober een Pelgrimstocht zou gaan maken van SION naar zijn nieuwe werkplek in de Pax Christiparochie. De afgelopen weken hebben zo’n 20 mensen meegedaan in een denktankgroep om de plannen verder uit te werken. Natuurlijk, zoals bij iedere pelgrimstocht, gaat het om “bezinning”, om “diepgang”, om “er is meer tussen hemel en aarde”. Daarnaast gaat het niet alleen om “loslaten”, maar ook om “opengaan/staan” voor het nieuwe. De Pelgrimstocht wordt door pastor Huub zelf gelopen, maar net als in de Veertigdagentijd is iedereen van harte uitgenodigd mee op te trekken, dat is uiteraard ook mogelijk in afzonderlijke dagdelen: ochtend, middag of avond. Lees meer 

 

                                                                                  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

buttonwijweidag2012

Wij-Weidag 2012
In navolging van vorig jaar willen we ook dit jaar een gezamenlijke Wij-Weidag organiseren en wel op 30 september. Tijdens de Wij-Weidag nemen we ook afscheid van onze pastor Huub Spaan. De Wij-Weidag is een dag waarop we elkaar als parochianen van de Onze Lieve Vrouw van Sion - Parochie kunnen ontmoeten en met elkaar activiteiten kunnen ondernemen. Om de samenwerking nog meer te onderstrepen hebben we besloten om de dag op één locatie te organiseren en wel op de ijsbaan in Schipluiden. Lees meer.......

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

‘Dag Hammarskjöld: een mysticus in de politiek’
Emeritus pastor John Batist vertelt meer over het leven en de spiritualiteit van deze voormalige secretaris-generaal (1953-1961) van de Verenigde Naties. Na afloop gaan we met elkaar hierover in gesprek. 
Datum: 10 oktober Tijd: 19.30-21.30 uur Locatie: Adelberthof Begeleiding: em.pastor John Batist Bijdrage: € 4,00
Aanmelden: via e-mail:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  of bellen met 015-2560939

                                                              

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Heiligdomsvaart 2012
Wij hebben “samenwerking beloofd” aan onze Bisschop Hans van den Hende. Het pastorale team is op 15 september in de Sint Antonius & Sint Corneliuskerk in Den Hoorn gepresenteerd. Laten we massaal meewerken en bidden om Gods Geest in onze parochies gestalte te geven.
Daarom willen we ook de Heiligdomsvaart op zondag 16 september 2012 omzetten in een Pelgrimstocht van de kerk in Den Hoorn naar de Maria van Jesse in Delft. Lees meer.......

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 

Samenwerking met Delftse Ursula parochie al een beetje in de praktijk
Zoals u weet gaat onze parochie qua pastoraal team samenwerken met de Delftse Ursula-parochie. Officieel pas in het najaar, maar praktisch al een beetje op
kortere termijn. Feit is namelijk dat onze pastor Huub Spaan er, na het overlijden van 2 van onze emeriti en na het vertrek van pastor Jan Eijken, bijna alleen voor
staat. En toch gaat hij natuurlijk ook graag op welverdiende vakantie. Tijdens zijn vakantie nemen mensen van het nieuwe pastorale team van de
samenwerkende parochies de honneurs gelukkig al voor een deel waar. Lees meer.....

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Installatie Pastoraal team
Zaterdagavond 15 september zal het pastoraal team worden geïnstalleerd voor de beide parochies, zowel voor de Onze-Lieve-Vrouw van SION als de Ursulaparochie van Delft. Deze viering zal plaats vinden in de R.K. kerk van Den Hoorn. Onze bisschop mgr. van den Hende zal voorgaan in deze bijzondere viering en het team installeren. Lees meer......

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Jongerenactiviteiten Franciscaans Jongerenwerk
Het Franciscaans Jongerenwerk heeft in de zomer van 2012 enkele activiteiten in de aanbieding voor jongeren van 18-30 jaar. Lees meer.....

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

nieuwe gebedsleidersZeven nieuwe gebedsleiders voor bisdom Rotterdam
Op 21 juni vond de feestelijke afsluiting plaats van de kadercursus ‘Scholing tot gebedsleider’ in het spiritueel centrum De Boskant in Den Haag. Zeven cursisten, afkomstig uit de parochies in Gouda, Schiedam, Sassenheim/Warmond, Zoeterwoude/Leiderdorp, Leidschendam/Voorschoten en Rijswijk/Den Haag ontvingen uit handen van Mgr. J.H.J. van den Hende hun certificaat. De avond begon met een feestelijke gebedsdienst die was voorbereid en werd geleid door twee cursisten. Lees meer......

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

celebrate vakantieconferentie2012

 

Vakantieconferentie Celebrate: met hart en ziel
Van 27 juli tot en met 3 augustus vindt op vakantiepark Pagedal in Stadskanaal de achtste editie van Celebrate plaats. Het thema dit jaar is ‘met hart en ziel’. God kiest voor jou, uit de grond van zijn hart. Het is zijn Vaderhart dat brandt van liefde voor jou. Laat God je overtuigen van zijn liefde en trouw, laat het vuur van je geloof ontvlammen of aanwakkeren. Durf jij met hart en ziel voor God te kiezen? Lees meer....

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


 

vuurdoop02

Bisschop bij Vuurdoop: vertrouw op de kracht van de H. Geest
Zaterdag 26 mei jl. hoorden in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal te Rotterdam zo’n 1000 vormelingen uit het bisdom Rotterdam over het feest van Pinksteren. Mgr. J.H.J. van den Hende opende de Vuurdoop met een gebed en gaf de jongeren ter afsluiting het Pinksterverhaal mee. Lees meer......... 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rotterdams Fonds ‘Vrienden van de Vuurdoop’ gepresenteerd
Na afloop van de Vuurdoop op 26 mei 2012 is in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal te Rotterdam het Fonds ‘Vrienden van de Vuurdoop’ in het leven geroepen door Mgr. Van den Hende. Dit fonds wil het jongerenwerk van bisdom Rotterdam helpen ondersteunen en sluit aan bij de missie van het diocesaan jongerenwerk.  Lees meer........
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Niets is wat het lijkt! (opgeven tot 25 mei)
Heb je zin in een coole, gave, avontuurlijke en onvergetelijke vakantie? Ga mee op kamp! Ieder jaar organiseert het bisdom Rotterdam een drietal zomerkampen voor jongens en meisjes uit de parochies in het bisdom Rotterdam. Iedereen kan deelnemen. Tijdens het kamp is er volop aandacht voor ontspanning met elkaar in sport, spel en activiteiten. Daarnaast is er iedere dag een dagopening en dagsluiting, waarbij aandacht aan het thema wordt gegeven. Dit jaar luidt het thema: Niets is wat het lijkt. Lees meer.....

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kerkennacht Delft

nacht van de kerk

Al een paar jaar vinden er in de grotere steden van Nederland zogeheten Kerkennachten plaats, een uit Duitsland overgewaaide manifestatie van kerken in de stad. In 2011 organiseerden 22 steden in Nederland hun Nacht, allemaal op dezelfde datum. Vorig jaar is via de Nieuwsbrief van de Raad van Kerken Delft gepeild of er onder de Delftse kerken belangstelling was om een Delftse Kerkennacht te organiseren. Die belangstelling was er zeker! Helaas ontbrak het aan voorbereidingstijd en een organisatie om het idee te verwezenlijken. Nu is er wel een organiserend comité, en door nu al te beginnen is er ook voldoende tijd om een goede Kerkennacht in Delft neer te zetten. De eerste Delftse Kerkennacht gaat D.V. op zaterdag 23 juni 2012 plaatsvinden.
Lees meer.......

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Te voet naar Peerke Donders
Het Zuidlimburgse Klooster Wittem organiseert van 17 tot 23 juni een zevendaagse groepswandeling van het Peerke Donders-heiligdom in Tilburg naar het Gerardus-bedevaartsoord Wittem. De zevendaagse wandeling loopt via landwegen en bospaadjes door de Brabantse en Belgische Kempen en door het Limburgse Maasdal en Heuvelland. Lees meer.....

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

internationaal eucharistisch congresInternationaal Eucharistisch Congres 2012 in Dublin
Van 10 tot 17 juni 2012 vindt in de stad Dublin het 50ste Internationaal Eucharistisch Congres plaats. Het congres, dat iedere vier jaar georganiseerd wordt, is sinds meer dan honderd jaar een vaste traditie. Doel van het congres is mensen bewust te maken van het belang van de Eucharistie voor het leven en de missie van de katholieke Kerk en om te helpen de liturgie beter te verstaan en vieren. Lees meer........

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 

Roepingen-oriëntatiedag
Op 16 juni 2012 organiseert het Huis van de Roeping in samenwerking met het Jong-geïnteresseerdenweekend van de Franciscanen een Roepingen-oriëntatiedag: een moment van bezinning, stilte en gesprek samen met anderen die willen stilstaan bij hun roeping. Lees meer........

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

gregoriaan-festival
16-17 juni: 4e Nederlands Gregoriaans Festival

In het weekend van 16 en 17 juni vindt voor de vierde keer het Nederlands Gregoriaans Festival plaats. Thema dit jaar is ‘Cantus Cantuariensis – gregoriaans van overzee’. Ooit werd vanuit Rome het gregoriaans naar het Engelse Canterbury gebracht. Geloofsverkondigers zoals Willibrord en Bonifatius brachten uit Engeland hun gezangen mee: het begin van onze gregoriaanse traditie. Lees meer.......


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Voettocht van Heenvliet naar Briellevoettocht

De jaarlijkse voettocht van Pastoor Huub Flohr wordt dit jaar geinspireerd door de hervormingsgezinde Pastoor Merula van Heenvliet
en de Franciscanen uit Gorcum die in Brielle werden opgehangen.

 

Op zondag 10 juni om 14.00 uur wordt in de hervormde kerk van Heenvliet verteld over het leven van Angelus Merula.
Dan worden de tien kilometers afgelegd tussen de hervormde kerk en de katholieke Bedevaartkerk in Brielle door het prachtige gebied van Voorne-Putten.
Tijdens de gebedsviering wordt stilgestaan bij de activiteiten van de Franciscanen in de 16e eeuw in en rondom Gorcum.
Hierna volgt de traditionele barbecue.
Kosten: 5 euro.

 

Meld je aan bij Pastoor Huub Flohr:
Dorpsstraat 26
2712 AL Zoetermeer
T: 079-3163044 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

( meer informatie )

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Inzegening gerenoveerd processiepark in Handel
Het gereedkomen van de restauratie van processiepark Handel wordt op 10 juni op grootse wijze gevierd met de inzegening van de kruisweg. De plechtigheid zal geleid worden door mgr. Hurkmans, bisschop van ’s-Hertogenbosch. Het processiepark is onderdeel van het bedevaartsoord Handel, dat sinds de 13e eeuw een grote vermaardheid heeft verworven. Lees meer........

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

Van de redactie
Het redactieteam is nagenoeg op sterkte. Onderstaande enthousiaste mensen hebben zich aangemeld:

• Nicolette Boerdam (redactie Maasland)

• Ank Hollestelle (redactie Den Hoorn)

• Annemiek van Uffelen (redactie Den Hoorn)

• Marieke de Moel (redactie Schipluiden)
• Petra Boks (redactie Schipluiden)
• Ineke Tetteroo (eindredactie)

Omdat Nicolette nog het enige redactielid is uit Maasland, zou het natuurlijk fantastisch zijn als zij er een collega bij heeft. Heeft u daarover vragen of wilt u zich aanmelden, dan kunt u met Nicolette of met mij contact opnemen.

Marga Keijzer 
015 – 380 9724

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

nbg
Bijbelgenootschap lanceert MeerOverDeBijbel.nl

Het Nederlands Bijbelgenootschap lanceerde onlangs de website MeerOverDeBijbel.nl. Aan de hand van tien bekende personen uit de Bijbel kunnen geïnteresseerden hier hun ontdekkingstocht door de Bijbel starten. Met MeerOverDeBijbel.nl biedt het Bijbelgenootschap een gratis en toegankelijk medium om kennis te maken met de inhoud en achtergronden van de Bijbel. Lees meer......


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bijbelmovies
IKON lanceert Bijbelmovies.nl

De Bijbel is waarschijnlijk het meest gelezen boek ter wereld, maar het is ook een dikke pil. Het heilige boek telt in totaal 66 Bijbelboeken, verdeeld over het Oude en Nieuwe Testament: samen goed voor honderden pagina’s tekst. Met korte animatiefilmpjes van Bijbelmovies.nl geeft de IKON een samenvatting van alle Bijbelboeken. Soms komisch, soms serieus, maar altijd kort. Lees meer.......

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dorcastransportDoneert u ook diesel voor Dorcas?
De Maaslanders Bert Vermaat en Cees Moerman en Jaap Moerman gaan weer op reis voor Dorcas, de christelijke hulpverleningsorganisatie die actief is in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Bert, Cees en Jaap zijn al jarenlang actief voor Dorcas. Hun werk bestaat uit het per vrachtwagen vervoeren van heel veel voedsel, kleding, bedden, fietsen e.d. naar inwoners in zeer hulpbehoevende gebieden.  Lees meer......

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

agregaatAdventsactie geslaagd!
De Adventsactie heeft een geweldig resultaat opgeleverd. Bij ons bezoek aan Douala in april hebben we het aggregaat in werking gezien, want de stroom viel al weer uit. Met het geld, dat we met 17 kerken uit onze regio bijeen hebben gebracht, is een krachtig aggregaat gekocht en geinstalleerd, waarmee de hele dispensaire (de kraamkliniek/ziekenhuis) altijd stroom heeft. Lees meer..........

 

De twee opleidingen theologie met kerkelijke erkenning houden binnenkort informatieve bijeenkomsten
Zowel de Faculteit Katholieke Theologie (Universiteit van Tilburg) als de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing openen de deuren. Lees meer.......

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

vuurdoop25 mei De VUURDOOP in Rotterdam
Bisschop J.H.J. van den Hende van Rotterdam ontvangt op zaterdag 25 mei ruim 1.000 jongeren tussen de twaalf en veertien jaar voor het Pinksterspektakel De Vuurdoop. Het wordt voor de bisschop zelf de eerste keer dat hij als nieuwe bisschop dit event kan meemaken. "Met deze manifestatie willen wij op een creatieve en eigentijdse wijze jongeren in contact brengen met God en met elkaar," zegt medewerker jongeren-pastoraat Guido Schürmann van de pastorale dienstverlening.  Lees meer.........

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

franciscaanse-beweging
Pinkstervoettocht 2012 
van 25 tot en met 28 mei in Denekamp.
Deze jaarlijkse voettocht vindt voor de 43e keer plaats. Thema is: ‘Kijk en zie’, het jaarthema van de Franciscaanse Beweging. Dit biedt het overkoepelende onderwerp voor uitwisseling en bezinning tijdens dit inspirerende weekend, dat elke keer weer een feest van ontmoeten en bezinnen is. Lees meer......

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Week Nederlandse Missionaris 2012: Samen de missionaire traditie voortzetten.

wnm2012Elk jaar voert de Week Nederlandse Missionaris (WNM) campagne voor werk en welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd. Zij zetten zich, geïnspireerd door ons geloof, in voor de arme en uitgesloten medemens. Zij gaan naast hen staan, leven samen met hen en weten zo als geen ander wat er nodig is. Maar zij kunnen dat niet zonder steun van de Week Nederlandse Missionaris. Dit jaar loopt de Pinksteractie van 17 mei t/m 28 mei. Lees meer........

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

bedevaartskerk013Heropening Brielse Ommegang Bedevaartskerk klaar voor nieuw seizoen
Bijna 700 mensen waren er vrijdag 27 april jl. getuige van dat Mgr. J.H.J. van den Hende de negentien beelden van de Martelaren van Gorcum zegende in de Bedevaartskerk te Brielle. Hierna begon de viering waarin Mgr. J.H.J. van den Hende voorging samen met Mgr J.G.M. van Burgsteden S.S.S (emeritus hulpbisschop bisdom Haarlem-Amsterdam) en tientallen priesters. Lees meer.....

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Nationale Bedevaart Brielle: ‘Standvastig getuigen’
In en om het Heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum vindt zaterdag 7 juli de Nationale Bedevaart plaats. De Bedevaartskerk is te vinden aan De Rik 5 (Hoek De Rik-Kloosterweg) te Brielle. De beelden van de negentien martelaren zijn gerestaureerd en de monumentale Ommegang (de overdekte gang rondom het Martelarenveld) is ook klaar na een grote restauratie. Het heiligdom is gereed de honderden pelgrims te ontvangen. Lees meer.......

 

Oikocredit
Oikocredit is opgericht vanuit de Wereldraad van Kerken en begon al in 1975 met het lenen aan kansarmen die bij banken in ontwikkelings–landen nietoikocredit-koffieboer terecht konden. Oikocredit werkt aan duurzame armoedebestrijding door geld van kerken, particulieren en organisaties in de vorm van leningen ter beschikking te stellen aan economisch kansarme ondernemers. Naast alle bisdommen, veel orden en congregaties nemen steeds meer parochianen deel in Oikocredit. Dit jaar is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Jaar van de Coöperaties. Oikocredit, zelf een coöperatie, heeft vanaf haar ontstaan coöperaties wereldwijd gesteund. Lees meer....

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

vamoslogoVamos gaat ook door!! 
In het vorige parochieblad kondigden we aan dat er in 2013 een reis van Vamos wordt gemaakt naar pater Gabriel in Brazilië. Dat jongeren tussen de 18 en 23 jaar uit Midden Delfland zich konden opgeven middels emailopgave bij pastor Huub. Van harte nodigen we hen uit om hieraan gevolg te geven. Want ook al gaat pastor Huub in oktober naar een nieuwe werkplek, zijn werk voor Vamos gaat door.  Lees meer.....

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Lourdesreizen 2012
Zondag 13 mei a.s. zal in de parochiezaal van de st.Agnesparochie aan de Beeklaan te den Haag een speciale informatiemiddag georganiseerd worden. Te bereiken met tramlijn 12 vanaf station HS en vanaf station CS tramlijn 2 en 4 (halte Beeklaan/La reyweg) en tramlijn 3 ( halte Valkenbosplein/Beeklaan). Op deze middag zal aandacht besteed worden aan Pelgrimage met name naar Lourdes (Pelgromsreizen). Aanvang 13.00 uur. Lees meer......

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

10 mei: Ambassadeursdag Ministerie van Vrede
IKV Pax Christi richt dit jaar tijdens de Vredesweek (15-23 september) voor de tweede keer een Ministerie van Vrede op, bemand door een nog te benoemen Minister en Staatssecretaris van Vrede en ondersteund door ambassades in het hele land. Centraal thema is dit jaar het geweld en onrecht rond het delven van grondstoffen. Lees meer.......

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

hanswijkprocessieLaatste keer Hanswijkprocessie in huidige vorm
Op 13 mei 2012 trekt de Hanswijkprocessie weer door de straten van Mechelen. Dat doet ze elk jaar, al sinds 1273. Op die dag is de oude Mechelse binnenstad het tafereel voor een uniek en kleurrijk spektakel waarin enthousiaste deelnemers in authentieke kostuums tientallen historische en religieuze taferelen uitbeelden. Rode draad in de Hanswijkprocessie is het ‘ja’-woord van de mens aan het leven en zijn ‘ja’-woord aan God. Middels verschillende verhalen toont de Hanswijkprocessie het ‘ja’-woord van de mens door de eeuwen heen, aan het leven en aan God. Dit ‘ja’ kan men beleven op verschillende manieren. Lees meer........

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

zondag voor de oosterse kerkenZondag voor de Oosterse Kerken
‘Russisch-Orthodox. Een traditie in omvorming’ is het motto van de Zondag voor de Oosterse Kerken, die op zondag 6 mei in de katholieke parochies gevierd wordt. Dit jaar wordt door de Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO) steun gevraagd voor een project in Moskou, ‘orthodoxie en sociale media’. Lees meer.......

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

roepingenzondag2012-gebedenboekje-voorkantRoepingenzondag (4e zondag na Pasen )

 

Wij bieden u de gebeden van een nieuw Gebedenboekje om Roepingen aan voor het jaar 2012/2013. Priesters, diakens en pastoraal erkers van ons bisdom hebben hun gebed toevertrouwd aan dit gebedenboekje, zo ook gebedsleiders, studenten en medewerkenden van het bisdombureau. De zorg voor roepingen wordt bisdombreed gedeeld. Roepingenzondag 2012 , de zondag van de Goede Herder, vraagt met het thema Draag jij mee… bijzondere aandacht voor roepingen. Lees meer.......

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 

Pastor J.H. Jansen overleden                            

jansenOp maandag 7 mei 2012 is onverwachts op 76-jarige leeftijd overleden emeritus-pastoor Johannes Hendrikus Jansen geboren op 7 april 1936 in Kwintsheul en priestergewijd op 9 september 1973.

Pastor Jansen werd geboren op 7 april 1936 in Kwintsheul en is opgegroeid als oudste zoon in een groot gezin. Werkende in de tuin heeft hij op latere leeftijd gehoor gegeven aan de oproep en opdracht uit het Evangelie: "Breng vrede overal waar je komt" (Lc. 10,5).

Lees meer..... 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

laurentius-cantorijConcert Dodenherdenking in Kathedraal
Op 4 mei a.s. geeft de cantorij van de Laurentius en Elisabeth Kathedraal van Rotterdam een speciaal concert. Ter gelegenheid van de Dodenherdenking brengen zij het Requiem van Gabriel Fauré ten gehore. Lees meer.......

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Heilig Rock Trier
Van 27 april tot en met 3 mei is de jongerenpelgrimage naar Trier. Thema: Maak een wat is verdeeld! Durf jij het aan je hierin te erdiepen? Opgeven kan tot 3 april. Meer informatie: www.vamosamadrid.nl

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Afsluiting restauratie en feestelijke heropening Brielse Ommegang
Op 27 april 2012 wordt in Brielle de restauratie van de Ommegang afgesloten met een Eucharistieviering. Mgr. J.H.J. van den Hende is hoofdcelebrant in de Bedevaartskerk HH. Martelaren van Gorcum te Brielle. Na de viering is er een officieel moment voor de heropening van de Ommegang. Vervolgens is er gelegenheid tot informeel samenzijn in aanwezigheid van bestuurders van kerkelijke en burgerlijke overheid, van fondsen, van vrijwilligers en gelovigen. Lees meer.....

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

diaconale-wandeling-delft

 

Diaconale wandeling door Delft Diaconie-projecten in beeld
Zaterdag 21 april a.s. organiseren het bisdom Rotterdam en de Diocesane Caritas Instelling van dit bisdom in samenwerking met het RK Stadsdiaconaat Delft e.o. een speciale wandeling door Delft. De deelnemers aan deze tocht bezoeken diverse diaconale projecten in deze stad. Leden van parochiële caritasinstellingen en diaconale werkgroepen in het bisdom Rotterdam kunnen zich opgeven voor deze bijzondere tocht. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. Lees meer.....

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 

junialogoOp 20 april organiseert ‘Vrouw en Geloof’groep JUNIA een themadag met als titel: En Sarah lachte…….
Sarah lachte…eerst als een boerin die kiespijn heeft, schaper, cynisch. Wat valt er te lachten als het leven niet heeft gebracht waar je zo naar verlangde? Het enige waarin je als vrouw meetelde en dat je bovendien door God beloofd was…een zoon. Later lachte ze voluit, van harte, omdat het geluk niet op kon. Het wonder wat toch gebeurd… ze was zwanger geraakt en had een zoon gebaard. Twee extremen: diepe teleurstelling en intens geluk Het lijkt wel alsof ouder worden in deze tijd alleen nog maar die twee extremen kent. Aan de ene kant word je voortdurend geconfronteerd met verlies, teleurstelling, minder worden en getob. Aan de andere kant hoor en zie je het ware ‘Plus’-beleven. Je mag niks missen en moet alles uit het leven halen!
Lees meer.......

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

franciscaanse-bewegingBezinningsmiddag Franciscaanse Beweging
‘Kijk en zie - kijk steeds naar je begin: welke keuzes maak je, wat is je houvast?’
De Franciscaanse Beweging organiseert zaterdag 14 april ( 13.00 - 17.00 uur ) in Den Bosch een studiemiddag ‘Kijk en zie - kijk steeds naar je begin: welke keuzes maak je, wat is je houvast?’ Aanleiding hiervoor is de viering van het 8e eeuwfeest van de Clarissen, de zusters die zich laten inspireren door Clara van Assisi. Lees meer.....

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 vastenaktie2012banner

Vastenaktienieuws 2012
Binnen onze parochie werden diverse acties gevoerd. Lees meer.......

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

posterjozef
Joseph and the amazing technicolor dreamcoat

In de vastentijd zal het verhaal van Jozef in de drie parochiekernen centraal staan. Aanleiding is het uitvoering van de musical Joseph and the amazing technicolor dreamcoat die door de stichting Muziek Midden Delfland op 21 en 22 april wordt opgevoerd in de Hoornbloem in Den Hoorn. Met name in de kinderwoorddiensten en de gezinsvieringen wordt in deze periode in delen het verhaal van Jozef, de zoon van Jacob verteld. Lees meer....

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

paasjubel2012

Paasjubel
Op eerste Paasdag, zondag 8 april, zal van 14.30 – 15.30 uur op de Markt in Delft de Paasjubel worden gehouden. U bent allen van harte welkom om samen met vele christenen uit Delft liederen te zingen. Zo kunt u het feest van Pasen meevieren. Lees meer.....

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

paasspektakelPaasspektakel groot succes
In de nacht van 7 op 8 april werd wederom het Paasspektakel georganiseerd. Om 23.00u kwamen tieners en begeleiders in de parochiecentra in Den Hoorn, Maasland en Schipluiden bij elkaar. 
Thema was dit jaar: “Geloof jij in je keuze?” Als rode draad werd het verhaal van Jozef, de dromer, gebruikt. Lees meer......

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

paasspektakel 

Paasspektakel
In de nacht van 7 op 8 april worden tieners van 12 tot 16 jaar weer uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Lees meer.....

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

The Passion
christ

The Passion is een spraakmakende hervertelling van de laatste uren van het leven van Jezus. Donderdagavond werd, tijdens een groot cultureel popevenement in het centrum van Rotterdam, het lijdensverhaal vertolkt door bekende artiesten, aan de hand van een hedendaags Nederlandstalig repertoire. Het evenement werd live uitgezonden via Nederland 1 en internet.

Mocht u de uitzending gemist hebben dan kunt u deze HIER terugkijken.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

nachtwake2012Nachtwake Witte Donderdag naar Goede Vrijdag (5/6 april)
Enkele jaren geleden zijn we in Delft begonnen om een oude traditie opnieuw te ontdekken: de Paasnachtwake. Drie maal zijn we in de nacht van Paaszaterdag op tot Paasmorgen wakker gebleven. Vorig jaar hebben we geen nachtwake gedaan, maar meegedaan aan The Passion in Gouda. Dit jaar pakken we de traditie weer op, maar in een nieuw jasje gestoken. We waken in de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag. We waken bij Jezus die in de tuin aan het bidden is. In de Nachtwake staan we zo stil bij de opgave - om achter Jezus aan – in onze tijd en in onze wereld christen te zijn. Lees meer......

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Viering en catechesemateriaal bij The Passion (5 april)

passionHet bisdom Rotterdam ondersteunt The Passion met een speciale viering en met catechetische materialen ter beschikking te stellen ter bezinning en verdieping van de gedachtenis van lijden, sterven en opstanding van Jezus Christus.
The Passion vindt plaats op Witte Donderdag 5 april vanaf 20.25 uur, georganiseerd door EO en RKK, op het Willemsplein in Rotterdam. Dit event is live te volgen via Nederland 1. Lees meer.....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Pelgrimstocht nog drie dagen !!!
De afgelopen weken zijn wel heel bijzonder geweest. Alleen de eerste dag, Aswoensdag, waren er vier medepelgrims, daarna 15 tochtgenoten en vervolgens steeds boven de twintig met een aantal uitschieters boven de veertig met de dominees van Maasland en zelfs boven de 50 of 60 wanneer de schoolkinderen uit Maasland, Schipluiden of Den Hoorn meeliepen. Lees meer....

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Gezamenlijke gezinspaaswake 7 april
De kinderwoorddiensten in de veertigdagentijd zullen in het teken staan van het verhaal van Jozef. In de parochiekernen werken de kinderen en leidsters aan hun eigen stuk van de mantel die uiteindelijk in de gezamenlijke gezinspaaswake zal worden samengevoegd tot één kleurrijke mantel. Lees meer...

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Palmzondag - wereldjongerendag Rotterdam 
Op 1 april wordt Wereldjongerendag gevierd in het bisdom Rotterdam, met o.a. workshops. Het programma biedt een combinatie van drie onderdelen: de ander ontmoeten, bezinnen in rust en samen vieren in zowel gebed als feest.
Aanmelden en informatie: www.vamosamadrid.nl.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Pastoraatsgroepen parochie Onze Lieve Vrouw van Sion in oprichting
We zijn in de parochie Onze Lieve Vrouw van Sion bezig met de oprichting van 3 pastoraatsgroepen. In het beleidsplan van de nieuwe parochie (vastgesteld d.d. 3 februari 2011) is als een van de belangrijkste prioriteiten genoemd: de oprichting van een pastoraatsgroep in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. De pastoraatsgroepen werken onder verantwoordelijkheid van het pastorale team, en hebben de taak om “oren en ogen” te zijn van het pastorale team. Lees meer.....
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Synode in Delft over geloof en duurzaamheidovs-vrouwensynode

Op 24 en 25 maart aanstaande vindt in Delft een synode plaats over geloof en duurzaamheid, ecologische spiritualteit en ecologische theologie. Het belooft een inspirerend en informatief weekend te worden met korte lezingen, workshops, een feest en tussendoor momenten om te vieren en elkaar te ontmoeten. Hoewel de titel “Vrouwen tussen geloven, geld en groen” wellicht anders doet vermoeden, verwelkomen we op de synode graag iedereen die wil meedenken en meedoen, zowel vrouwen als mannen. Lees meer.......

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Stille Omgang, Amsterdam 2012
In de nacht van 17 op 18 maart zal door de Haagse Bedevaarten worden deelgenomen aan de Stille Omgang te Amsterdam. De bedevaart start vanaf het kerkplein van de O.L.V. ten Hemelopneming aan de Laan van N.O. Einde te Voorburg, alwaar om 22.00 uur per touringcar naar Amsterdam wordt vertrokken.  Lees meer......

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

stille-omgang-jongeren2012 

Stille Omgang Amsterdam jongerenprogramma 2012: DURF!
Op zaterdag 17 maart 2012 vindt voor de zesde maal het jongerenprogramma van de Stille Omgang plaats. Het SOjongerenprogramma is uitgegroeid tot een katholiek jongerenevenement van nationale omvang. Ook dit jaar worden er weer honderden jongeren in de hoofdstad verwacht. Lees meer....

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

taizekruisLandelijke Taizé-ontmoeting 2013 Leeuwarden
Van 15 tot en met 17 maart 2013 zal er d.v. een landelijke ontmoeting plaatsvinden in de stijl van Taizé in de stad Leeuwarden. Enkele honderden ongeren uit het hele land worden uitgenodigd een weekend lang met elkaar in gesprek te gaan met thema’s als solidariteit en vertrouwen afgewisseld met gebedsvieringen en diverse workshops.
Op de website www.taizeleeuwarden.nl kunnen geïnteresseerden meer informatie vinden.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Website jongerenproject M25
Op maandag 13 februari is de website www.mtwentyfive.nl live. Op deze website staat informatie over de M25-jongerengroepen die zich op vele plaatsen in diverse bisdommen inzetten voor mensen in de knel, zoals daklozen, verslaafden, vluchtelingen, verstandelijk gehandicapten, zorgbehoevende ouderen en ex-gevangenen. De nieuwe website is een gezamenlijk initiatief van het Aartsbisdom Utrecht en het bisdom Rotterdam. Lees meer.....
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ledenvergadering van KBO Midden-Delfland
De algemene ledenvergadering van KBO Midden-Delfland zal dit jaar gehouden worden op woensdag 14 maart 2012 in de Schipluiden, in parochiecentrum ‘De Schelp’. De agenda en andere informatie voor deze vergadering ontvangen de leden bij de Nieuwsbrief van maart 2012.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 Orientatiedag priester-en diakenopleiding Bisdom Rotterdam (10 maart)

orientatiedagdiaken

Priester worden in deze tijd…?  “Jezus riep mensen om Hem te volgen (Mc. 1,15). Naast de oproep aan alle mensen van goede wil koos de Heer twaalf leerlingen uit om op een bijzondere manier met Hem verbonden te zijn en uitgezonden te worden”. (Bron: Geloofsboekje Mgr. J.H.J. van den Hende over het sacrament van de wijding).
God heeft voor ieder van ons een plan, de vraag is echter hoe dit eruit ziet. Wat is jou roeping? Misschien speel je wel eens met de vraag of God jou (man) roept tot het priesterschap. Je hebt dit misschien ontdekt in de parochie waar je actief bent, in een (jongeren)groep, tijdens de Wereldjongerendagen of in gebed. Je zult daarmee in ieder geval niet de enige zijn.  Lees meer.....

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Cursus “Spiritualiteit van de Vrijwilliger”
Vanaf 9 februari zal de cursus “Spiritualiteit van de Vrijwilliger” van start gaan. Deze cursus zal door het bisdom Rotterdam worden verzorgd.

Deze nieuwe module van de Pastorale School is inmiddels drie keer gegeven. De reacties van de cursisten zijn positief: ‘ verrijkend voor hun eigen spiritualiteit’ en ‘het gaat om mijzelf en mijn geloof’.’ Lees meer........ 

                                                                                                                            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Brief bisschoppen
De gezamelijke bisschoppen hebben in een brief openlijk hun medeleven betoond met de slachtoffers van het seksuele misbruik in de jaren 1945 1980. De volledige tekst van deze brief kunt u HIER vinden. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

groeiproject1

 


Groeiproject

Het groeiproject is een project tussen Eerste Heilige Communie en Vormsel. De drie portefeuillehouders catechese uit de voormalige afzonderlijke parochies hebben dit initiatief genomen en samen in overleg met het pastorale team een programma bedacht. 
Lees meer.........

images/olv/roepingenzondag2012-gebedenboekje-voorkant.jpg

 

Laatst aangepast op maandag 28 september 2020 20:00
 

Vieringen

woensdag 20 januari 19:30 uur
Den Hoorn
Rozenkransgebed
vrijdag 22 januari 19:30 uur
Den Hoorn
Avondgebed
zaterdag 23 januari 19:00 uur
Den Hoorn
Eucharistieviering
zondag 24 januari 09:15 uur
Maasland
Woord en Communieviering
zondag 24 januari 10:00 uur
Schipluiden
Oecumenische dienst in de Dorpskerk
zondag 24 januari 11:15 uur
Den Hoorn
Woord- en communieviering
dinsdag 26 januari 09:30 uur
Maasland
Woord en Communieviering
dinsdag 26 januari 09:30 uur
Den Hoorn
Viering
zaterdag 30 januari 19:00 uur
Schipluiden
Eucharistieviering
zaterdag 30 januari 19:00 uur
Den Hoorn
Eucharistieviering