Afdrukken E-mailadres

jansen

Pastoor J.H. Jansen overleden

Op maandag 7 mei 2012 is onverwachts op 76-jarige leeftijd overleden emeritus-pastoor Johannes Hendrikus Jansen geboren op 7 april 1936 in Kwintsheul en priestergewijd op 9 september 1973.

Pastoor Jansen werd geboren op 7 april 1936 in Kwintsheul en is opgegroeid als oudste zoon in een groot gezin. Werkende in de tuin heeft hij op latere leeftijd gehoor gegeven aan de oproep en opdracht uit het Evangelie: "Breng vrede overal waar je komt" (Lc. 10,5).

Van 1964 tot 1967 volgde hij in Gemert de Latijnse School, geleid door de paters Norbertijnen van Berne-Heeswijk. Daarop volgde zijn studie aan de Theologische Universiteit van Amsterdam in de vakken theologie, exegese, filosofie, sociologie en psychologie. Zijn pastoraal jaar was een stageperiode in de parochiekerk in Amsterdam-Noord. Na zijn diakenwijding in 1972 volgde zijn benoeming in de Sint Petrusparochie in Leiden. Op 9 september 1973 ontving hij in de Sint Petruskerk uit handen van de oud kardinaal en aartsbisschop van Utrecht, mgr. Dr. A. Simonis (toen nog bisschop van het Bisdom Rotterdam) de priesterwijding. Zijn eerste Mis droeg hij op in de parochiekerk van Kwintsheul op 16 september 1977.

Na zijn wijding werd pastoor Jansen achtereenvolgens kapelaan te Leiden en vanaf 1977 te Zoetermeer. Van de H. Nicolaasparochie te Zoetermeer werd hij in 1979 eindverantwoordelijke. Op 1 maart 1982 volgde zijn benoeming tot pastoor van de parochies H. Jacobus te Schipluiden en H. Maria Magdalena te Maasland; vanaf juni 2000 was hij ook eindverantwoordelijke van de parochie H. Antonius en H. Cornelius te Den Hoorn. Met ingang van 7 april 2001 werd hem op zijn verzoek ontslag verleend; daarmee verkreeg hij tevens ontslag uit de gewone ambtsbediening en ging hij met emeritaat.

Na zijn emeritaat bleef hij aan de rand van zijn geliefde Westland wonen om de pastorale teams van het Westland en zijn oude parochies van Maasland en Schipluiden te assisteren. De druk van de verantwoordelijkheid viel van hem af en hij genoot van zijn dienstbaarheid in de vele pastorale ontmoetingen. Op zijn fiets ging hij naar de diverse verzorgingshuizen om samen met de mensen de eucharistie te vieren en elkaar daarna onder de koffie te ontmoeten.

Pastoor Jansen was trouw aan het Evangelie en de Kerk, waarbij hij zijn eigenheid niet verloochende en graag met mensen in discussie ging om het geloof eigentijds en bij de tijd te beleven en te ervaren. Eveneens was pastor Jansen trouw in zijn vriendschappen, ook met zijn broers en zussen onderhield hij hechte relaties.

Het gedicht van de Camino was hem zeer dierbaar en droeg hij als een levensmotto met zich mee:

 

Camino
Leven is op weg zijn,
bergen beklimmen; waden door rivieren,
bloemen plukken bij maanlicht,
dwalen door eenzaamheden en woestijnen,
een kaars branden tegen de storm,
oplopen met anderen of hen dragen,
brood delen en vieren in de nacht.

Leven is pelgrimeren,
een tijdlang werken aan de weg,
een brug bouwen over water,
rovers en duivels verjagen,
waken en bidden met zieken,
doden begraven bij de kapel.

Maar nooit raken de pelgrims thuis:
'vreemdelingen' vestigen niet.
wanneer zij eindelijk aankomen,
weten ze wat ze vermoeden:
de weg is het doel.

 

 

Laatst aangepast op maandag 09 juli 2012 21:28
 

Vieringen

woensdag 02 december 09:30 uur
Schipluiden
Eucharistieviering met stille aanbidding
woensdag 02 december 19:30 uur
Den Hoorn
Rozenkransgebed
vrijdag 04 december 19:30 uur
Den Hoorn
Avondgebed
zaterdag 05 december 19:00 uur
Den Hoorn
Woord- en communieviering
zaterdag 05 december 19:00 uur
Schipluiden
2e zondag van de Advent / Eucharistieviering
zondag 06 december 09:15 uur
Maasland
Eucharistieviering 2e Zondag vd Advent
zondag 06 december 11:15 uur
Den Hoorn
Eucharistieviering
dinsdag 08 december 09:30 uur
Den Hoorn
Viering
dinsdag 08 december 09:30 uur
Maasland
Woord en Communieviering
zaterdag 12 december 19:00 uur
Den Hoorn
Eucharistieviering