Afdrukken E-mailadres

De totstandkoming van de nieuwe parochie hebben we te danken aan de inzet van veel mensen:

 

altPastor H.L.J. Spaan
werd geboren op 28 november 1961 in Oosterhout (Gld) en is opgegroeid op de potplantenkwekerij van zijn ouders.
Na de middelbare school heeft hij een opleiding in de bosbouw en cultuurtechniek gevolgd.
In 1984 is hij aan de slag gegaan als ambtenaar bij het Ministerie van Landbouw en Visserij in Gouda.
In 1989 is hij theologie gaan studeren en gaan wonen op Vronesteyn, het centrum voor Priesteropleiding van ons bisdom. Tijdens de opleiding heeft hij stage gelopen op een middelbare school in Zoetermeer en bij het oudewijkenpastoraat en het parochiepastoraat in Rotterdam.
In juni 1996 is hij tot priester gewijd en is hij gaan werken in de H. Nicolaasparochie in Zoetermeer
Vanaf oktober 2001 is Huub werkzaam voor de SION parochies.
Per november 2011 is Huub werkzaam voor de parochie Pax Christi.

 

alt Pastor J.A.J. Eijken
werd op 30 december 1954 geboren in Rijswijk (ZH). Van 1968 tot 1973 zat hij op het Sint Stanislascollege in Delft (gymnasium A).  Hij studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht (KTHU); in 1984 behaalde hij zijn doctoraalbul, afstudeer-richting praktische theologie.  Na eerst twee jaar te hebben gewerkt in het onderwijs (MBO, Den Bosch) stapte hij over naar het pastoraat.  Van 1985 tot 1991 was hij pastoraal werker in Dieren (Gld.). 
Van 1991 tot 2000 werkte hij in twee parochies in het centrum van Den Haag. 
Van september 1998 tot januari 2011 was hij halftime pastor voor de Portugeestaligen in Den Haag e.o.  Van september 2000 tot april 2011 was hij daarnaast halftime pastoraal coördinator van de H. Willibrordparochie in Den Haag (Schilderswijk - Transvaal). 
Per 1 januari 2011 is hij door het bisdom Rotterdam voor 1 à 2 jaar halftime gedetacheerd in de parochie Onze Lieve Vrouw van Sion, daarnaast is hij, per 1 april 2011, halftime benoemd in de parochie H. Antonius Abt in Den Haag / Scheveningen. 
Jan Eijken is sinds 1994 gehuwd met Bernie Blot.

Per juli 2011 is pastor Eijken werkzaam voor de parochie parochie H. Antonius Abt

 

alt

em. Pastoor L.F. de Groot
is op 27 juni 1935 geboren in Leiden. Na de lagere school en 1 jaar ULO verhuisde hij naar het klein-seminarie Hageveld in Heemstede. Na afronding van 2 jaar filosofie en 4 jaar theologie op het groot-seminarie in Warmond werd hij op 27 mei 1961 tot priester gewijd.
Zijn eerste benoeming als kapelaan was in de parochie van St. Jeroen in Noordwijk-binnen. Na 3,5 jaar verhuisde hij, voor 8 jaar, naar de parochie van OLV Geboorte te Berkel en Rodenrijs.
Op 1 oktober 1972 deed hij zijn intrede in onze parochie als kapelaan, waarna hij op 20 februari 1977 tot pastoor werd benoemd als opvolger van pastoor Steur.
Tot aan zijn emeritaat op 27 juni 2000 is hij verbonden geweest aan de kern Den Hoorn.
Pastoor de Groot verleende op regelmatige basis assistentie totdat hij medio 2012 - vanwege gezondheidsredenen - zelf besloot terug te treden.

 
 
 
Niet in de laatste plaats waren dit de emeritus pastoors, welke ons helaas ontvallen zijn:
 

 

altem. Pastor L.A.M. van den Hoven
is op 1 juni 1946 geboren in ‘s-Gravenhage. Na het gymnasium (Aloysius-college) en de studie Theologie aan de KTHA te Amsterdam is hij in september 1971 begonnen als pastoraal werker in Berkel en Rodenrijs.
In 1983 is hij benoemd in de parochie Brielle en omgeving (7 plaatsen die samen 1 parochie vormen).
In 1984 is hij daar door R.Ph. Bär, bisschop van Rotterdam, tot diaken gewijd.
In 1996 volgde een benoeming tot pastor in Aarlanderveen, Langeraar en Ter Aar e.o. Vanwege de oprichting van het samenwerkingsverband van 7 parochies aldaar (De Regenboog) en de herschikking van het pastoresbestand, werd hij in juli 2000 benoemd voor SION. 
Medio 2011 is Pastor van den Hoven met pensioen gegaan.
Louis is gehuwd met Rita van Zwet en is vader van 2 zoons.

 

 

alt

em. Pastoor W.M.I. van den Ende
is geboren in Den Hoorn op 2 juni 1925. Op 13 jarige leeftijd is hij gaan studeren aan het klein-seminarie Hageveld in Heemstede, gevolgd door het groot-seminarie in Warmond.
In 1951 is hij tot priester gewijd en werd kapelaan in Katwijk. Naast zijn kerkelijke bezigheden studeerde hij verder in Sociologie.
De weekenden bracht hij door in Den Hoorn, alwaar hij, gedurende de periode 1952-1957, assistentie verleende ter ondersteuning van pastoor Loomans.
Vanaf 1957 tot en met 1975 was hij verbonden aan het bisdom Rotterdam, eerst als secretaris, later als vicaris. Op latere leeftijd werd hij, op eigen verzoek, pastoor in de H. Bernadette parochie te Rijswijk.
Sinds zijn emeritaat in 1990 verleende hij zowel assistentie in de parochie van de H. Bernadette als in de kern Den Hoorn.

 

 
 

em. Pastoor J.H. Jansen

altHij werd geboren op 7 april 1936 in Kwintsheul en is opgegroeid in een groot gezin, waarin de sfeer hem (mede) stimuleerde tot het priesterschap. Van 1964 tot 1967 volgde hij in Gemert de Latijnse School, geleid door de paters Norbertijenen van Berne-Heeswijk. Daarop volgde zijn studie aan de Theologische Universiteit van Amsterdam in de vakken theologie, exegese, filosofie, sociologie en psychologie. Zijn pastoraal jaar was een stageperiode in de parochiekerk in Amsterdam-Noord. Na zijn diakenwijding in 1972 volgde zijn benoeming in de Sint Petrusparochie in Leiden.
Op 9 september 1973 ontving hij in de Sint Petruskerk uit handen van de oud kardinaal en aartsbisschop van Utrecht, mgr. Dr. A.Simonis (toen nog bisschop van het Bisdom Rotterdam) de priesterwijding. Zijn eerste Mis droeg hij op in de parochiekerk van Kwintsheul op 16 september 1977. Met ingang van 1 maart 1982 werd pastoor Jansen herder over de parochies van Schipluiden en Maasland. In 2001 is pastoor Jansen met emiritaat gegaan en werd opgevolgd door pastor Spaan.
Pastoor Jansen assisteerde regelmatig in de kernen Schipluiden en Maasland.

Meer informatie kunt u hier vinden

 

 

em. Pastoor B.A.M. van der Helm

helm

werd geboren op 2 september 1940 in Delft.
Na het klein seminarie Hageveld in Heemstede studeerde hij filosofie en theologie aan het groot seminarie te Warmond.
Na voltooiing van zijn studie werd hij op 12 juni 1965 priester gewijd door bisschop M.A. Jansen in de kathedraal in Rotterdam. Hij werd kapelaan in Gouda, Waddinxveen en Poeldijk.
In 1977 werd hij pastoor in de Josephkerk (de “Kolenkit”) in Wateringen en in 1984 deken van dekenaat Westland.
Daarna heeft hij als pastoor de parochies in Vlaardingen en Noordwijk geleid.

Na zijn emeritaat (januari 2007) nam pastoor van der Helm samen met zijn huisgenote Rita Vorstenbos zijn intrek in de vml. pastorie van Den Hoorn.
Pastoor van der Helm assisteerde veelvuldig in één van de parochies.

 

Laatst aangepast op zondag 08 september 2019 18:48
 

Vieringen

zaterdag 16 januari 19:00 uur
Schipluiden
Eucharistieviering
zaterdag 16 januari 19:00 uur
Den Hoorn
Oecumenische viering
zondag 17 januari 09:15 uur
Maasland
Eucharistieviering
zondag 17 januari 10:00 uur
Den Hoorn
Oecumenische viering Livestream
dinsdag 19 januari 09:30 uur
Den Hoorn
Viering
dinsdag 19 januari 09:30 uur
Maasland
Eucharistieviering
woensdag 20 januari 19:30 uur
Den Hoorn
Rozenkransgebed
vrijdag 22 januari 19:30 uur
Den Hoorn
Avondgebed
zaterdag 23 januari 19:00 uur
Den Hoorn
Eucharistieviering