Afdrukken E-mailadres

Sacramenten

Het Doopsel
Door het H. Doopsel brengen de ouders hun kind in de geloofsgemeenschap. Het is een gelovig gebaar, dat niet zo maar wordt gedaan. Daarmee is het ook niet af, ook dit sacrament moet voorgeleefd worden. Voor een goede beleving van dit sacrament is het goed om vooraf met één van de pastores een gesprek daarover te hebben. In verband met de gewenste datum is het van belang tijdig een afspraak te maken via het parochiesecretariaat.


Eerste H. Communie
De eerste H. Communie wordt voorbereid voor de kinderen die in de vierde groep zitten. Dit gebeurt in samenwerking met de ouders, de werkgroep, het pastorale team en met de R.K. basis­school.


Het Vormsel
Het sacrament van het Vormsel wordt in onze parochie toegediend aan de meisjes en jongens in het laatste jaar van de basissschool.
Het is niet vanzelfsprekend dát zij zich dan laten "vormen". In samenspraak met de ouders kunnen zij zelf bepalen of zij eraan mee willen doen.
Het vraagt immers ook een inderdaad beleven van het geloof. Indien zij wel meedoen, dan is er een project dat in samenwerking met de ouders, de werkgroep  en het pastorale team gevolgd wordt.


Het Priesterschap
In de zestiger jaren is de terugloop begonnen van jonge mannen, die priester wilden worden.
Zo ook het aantal belangstellenden voor een studie in de theologie. Het aantal opleidingen, seminaries, is drastisch verminderd.
De laatste jaren is er gelukkig een kentering gekomen, niet alleen in het aantal mannen en vrouwen die theologie studeren, maar ook in het aantal priesteropleidingen. Het blijft van groot belang voor kerk en samenleving, dat mensen zich op een bijzondere wijze beschikbaar stellen voor een taak in de kerk als pastoraal werker/ster, en zeker ook als priester. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met  het bisdom (www.bisdomrotterdam.nl) of met het pastorale team.


Biecht-Vergeving
Sinds de zestiger jaren is het "biechten" op vastgestelde tijden wat in onbruik geraakt.
Het is niet afgeschaft! Iemand die dat wenst kan biechten. Wellicht dat de vorm iets anders zal gaan, maar het sacramentele karakter van de Biecht blijft altijd bestaan. Vanuit het Evangelie weten we hoe belangrijk Jezus "vergeving-vragen, vergeving-krijgen" vond.
Daarom worden in de week vóór Pasen en Kerstmis speciale BOETEVIERINGEN gehouden. Na afspraak met de pastor is er nog steeds gelegenheid tot een persoonlijke biecht.


Kerkelijk Huwelijk
H
oewel een kerkelijk huwelijk minder vanzelfsprekend is dan vroeger, wordt er in onze parochie nog "kerkelijk getrouwd". Velen vinden het nog steeds belangrijk hun trouwverbond niet alleen te bevestigen in de gemeente voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, maar ook te bevestigen én in te zegenen in de parochiekerk. Aanstaande bruidsparen wordt aangeraden tijdig contact op te nemen met het secretariaat of één van de pastores over de trouwdatum en eventueel een kennismakingsgesprek. Het is de bedoeling, dat aanstaande bruidsparen deel nemen aan een drietal gespreksavonden. Deze avonden staan onder leiding van een werkgroep en er wordt nagedacht en gepraat over een aantal belangrijke levensvragen, die ook geloofsvragen kunnen zijn.


Sacrament van de zieken
Het Ziekensacrament wordt toegediend op 'n moment in het leven, dat iemand ernstig ziek is. Er behoeft geen stervensge­vaar te zijn. Het is belangrijk dit Sacrament te ontvangen als men er zelf nog helemaal "bij" is. Het Ziekensacrament dient te worden toegediend door de eigen pastor, hoewel het soms ook gebeurt in een ziekenhuis door de ziekenhuispastor. In onze parochie is het ook gebruikelijk dat parochianen op een bepaalde leeftijd gezamenlijk het Ziekensacrament ontvangen. Dit als steun bij de last en de moeite van het ouder worden en bij het ziek-zijn. Dit gebeurt ongeveer éénmaal in de twee jaar! Informatie hierover kunt u verkrijgen bij  het pastorale team of de werkgroep Ziekenbezoek.

 

Laatst aangepast op zondag 17 juli 2011 11:12
 

Vieringen

woensdag 20 januari 19:30 uur
Den Hoorn
Rozenkransgebed
vrijdag 22 januari 19:30 uur
Den Hoorn
Avondgebed
zaterdag 23 januari 19:00 uur
Den Hoorn
Eucharistieviering
zondag 24 januari 09:15 uur
Maasland
Woord en Communieviering
zondag 24 januari 10:00 uur
Schipluiden
Oecumenische dienst in de Dorpskerk
zondag 24 januari 11:15 uur
Den Hoorn
Woord- en communieviering
dinsdag 26 januari 09:30 uur
Maasland
Woord en Communieviering
dinsdag 26 januari 09:30 uur
Den Hoorn
Viering
zaterdag 30 januari 19:00 uur
Schipluiden
Eucharistieviering
zaterdag 30 januari 19:00 uur
Den Hoorn
Eucharistieviering