Afdrukken E-mailadres
Parochiekern Maasland

alt

De Maaslandse parochie H. Maria Magdalena vormt samen met de parochies van Den Hoorn en Schipluiden het samenwerkingsverband SION. De parochie is gelegen in de gemeente Midden Delfland waartoe naast de dorpen Maasland, Den Hoorn, Schipluiden en ’t Woudt ook de buurtschappen Hodenpijl, Ter Lucht, de Zweth en Gaag behoren.

Maasland is ontstaan als ontginningsgebied en een van de oudste woongebieden van Midden-Delfland. In de 9e eeuw stond er al een kerk. Aangenomen wordt dat deze kerk niet op de plaats van de huidige oude (hervormde) kerk stond, maar dichter bij de Maas in de Dijkpolder. In de twaalfde eeuw, vermoedelijke tijdens de stormramp van 1163, zou deze plaats weggespoeld zijn en na de (her)bouw van de Maasdijk is men waarschijnlijk naar de huidige dorpskern verhuisd. De oude bebouwing van Maasland centreert zich rond deze kerk en over enige honderden meters aan beide zijden van de Zuidgaag. Het schilderachtige karakter van Maasland wordt bepaald door het water van dit 'grachtje'.
In de loop van de 20e eeuw is Maasland uitgebreid rondom deze historische bebouwing. Naast de historische dorpskern is het agrarisch veenweidelandschap kenmerkend voor Maasland.
Hoewel er sprake is in Midden-Delfland, en zo ook in Maasland, van vergrijzing kent Maasland nog altijd een rijk verengingsleven. In Maasland zijn drie basisscholen gevestigd, waaronder de katholieke basisschool Aloysius.

De parochie van de H. Maria Magdalena te Maasland werd opgericht in 1671 door apostolisch vicaris Johannes van Neerkassel. Het maakt deel uit van het bisdom Rotterdam, waarvan de grenzen samenvallen met die van de provincie Zuid-Holland. Bisschop is mgr H.van den Hende.
Vandaag de dag telt de parochie circa 1500 geregistreerde parochi­anen, die wonen op 680 adressen.


Visie/missie
Onze parochie stelt zich ten doel om te komen tot een geloofsgemeenschap die open staat naar de wereld om haar heen.
Onze parochie bestaat niet alleen omwille van haarzelf, maar zij heeft een boodschap, niet alleen voor de mensen die zij kent, maar voor alle mensen. De inhoud van deze boodschap wordt gevoed / geïnspireerd door de boodschap van het Heilig Evangelie.
In onze geloofsgemeenschap staat deze boodschap van God centraal en komt naar buiten, niet alleen in woorden, maar ook in daden. Onze parochie wil daarom de mensen de mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten en om er voor de mensen te zijn: hulp te bieden, een luisterend oor te hebben, aandacht te geven, troostende woorden te zoeken, te inspireren en te vieren.
Deze doelstelling wordt concreet gemaakt binnen de werkvelden: liturgie, diaconie en catechese.
 

Laatst aangepast op dinsdag 01 oktober 2019 22:28
 

Vieringen

vrijdag 07 mei 19:30 uur
Den Hoorn
Avondgebed
zondag 09 mei 11:15 uur
Den Hoorn
Woord- en communieviering
dinsdag 11 mei 09:30 uur
Den Hoorn
Viering
dinsdag 11 mei 18:45 uur
Schipluiden
Rozenkransgebed
woensdag 12 mei 19:30 uur
Den Hoorn
Rozenkransgebed
zaterdag 15 mei 19:00 uur
Den Hoorn
Woord- en communieviering