Afdrukken

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

kopij

 

 

Aanleveren kopij

Het volgende parochieblad verschijnt op donderdag  1 oktober 2020

Kopij voor het volgende parochieblad kunt u inleveren tot uiterlijk 14 september a.s.

Misintenties

  

WEEKVIERINGEN

Dinsdagavond om 18.45 uur Rozenkransgebed

Woensdagmorgen: Pastor E. Stok

 

VOORGANGERS WEEKENDVIERINGEN

Zondag 6 september          Pastor E. Stok / organist & Adhockoor

Zaterdag 12 september      Pastoor E. Verbakel / organist & cantors

Zondag 20 september        E. Dibbets / Mannencantorij

Zaterdag 26 september      Pastor E. Stok / Dameskoor

   

 WEEKMEDEDELINGEN

  

Voedselinzameling

Denkt u nog aan de voedselinzameling voor de voedselbank in Delft?

Men is heel blij met houdbare en huishoudelijk producten.

De mand staat naast het altaar. Alvast dank voor uw bijdrage.

 

Vrijwilligersdag

Op zondag 6 september zal de vrijwilligersdag worden gevierd. De vrijwilligers zullen hiervoor nog een uitnodiging ontvangen. Over de inwijding van de nieuwe kruiswegstaties leest u in onderstaand bericht. 

 

Nieuwe kruiswegstaties
Uit een erfenis van een een broer van Babs Langeslag, Gerrit v/d Arend hebben wij kruiswegstaties ontvangen. Vanaf het begin van dit jaar is een groepje parochianen bezig geweest met het opknappen van deze staties. In maart waren we al een eind op streek. Maar door de Coronacrisis moesten we hiermee stoppen. Ook de geplande inzegening van de staties in de viering van Palmpasen kon om die reden geen doorgang vinden. Nu de maatregelen rond Corona weer wat worden versoepeld wordt het opknappen van de staties op niet al te lange termijn afgemaakt. Tijdens de startviering van het seizoen op 6 september zullen de nieuwe kruiswegstaties worden ingezegend. Na die viering zal over het opknappen van de staties beeldmateriaal te zien zijn op de televisieschermen. Dit uiteraard onder het voorbehoud van de maatrelen rondom Corona!

Wijding Melchior Kerklaan en Ed Doe

Op zaterdag 19 september 2020 vindt in de Rotterdamse kathedraal een feestelijke viering plaats. Zowel Melchior Kerklaan als Ed Doe worden dan door de bisschop tot diaken gewijd. Een belangrijke en feestelijke mijlpaal! Helaas mogen de beide wijdelingen maar een beperkt aantal mensen uitnodigen. Uiteraard gaan hun families en hun persoonlijke vrienden voor, zodat van een ruime aanwezigheid vanuit Sion geen sprake kan zijn. De viering is echter wel via het internet te volgen. Details daarvan volgen later in het parochieblad van september. Op zondag 20 september zal Melchior zijn eerste viering als diaken bij ons houden, zodat wij hem dan kunnen feliciteren. Deze viering vindt plaats in de kerk van Den Hoorn. Degenen die eerder voor het gezamenlijke busvervoer hebben betaald zullen binnenkort benaderd worden om hun geld terug te ontvangen. U kunt de viering via livestream meekijken en beleven via www.bisdomrotterdam.nl.

 

Cadeau voor de nieuwe Diaken

De pastoraatsgroepen van SION willen aan Melchior Kerklaan graag een cadeau aanbieden t.g.v. zijn diakenwijding op zaterdag 19 september a.s. In samenspraak met hem, hebben we gekozen voor een cadeau in de vorm van een diakonaal project. Dit project zal later door hem bepaald gaan worden. Naast de gift die onze parochie zal schenken, is het ook voor u mogelijk om een bijdrage te storten voor dit mooie cadeau. Dit kan op rekeningnummer NL23RABO 0313424683 t.n.v. parochie Onze-Lieve-Vrouw van SION, H.Jacobus de Meerdere / o.v.v. wijding Melchior Kerklaan.

 

Parochiesecretariaat beperkt open

het parochiesecretariaat is in de week van 7 t/m 11 september beperkt geopend: op dinsdag en woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.

Laatst aangepast op donderdag 10 september 2020 12:02