Afdrukken

Kinderwoorddienst bij de start van de Advent

logo
De start van de adventsperiode, de tijd waarin we op weg gaan naar kerstmis, komt steeds dichterbij. Binnen de regels en adviezen waarmee we te maken hebben in de corona crisis organiseren wij een leerzame, gezellige en creatieve bijeenkomst voor jullie kinderen.
Op die manier kunnen wij toch bij elkaar komen in de aanloop naar het kerstfeest. Deze bijeenkomst is op zondag 29 november as.
En omdat veel dingen tijdens corona om extra aandacht vragen volgt hieronder wat extra informatie.


Wat blijft hetzelfde ?
> We komen bij elkaar in De Eenhoorn
> We lezen een verhaal uit de bijbel, waarover we met elkaar napraten
> We starten met een leuk knutselwerk. De kinderen krijgen na afloop het gehele knutselpakket mee naar huis. Er kan in de adventsweken thuis nog aan verder
worden gewerkt

Wat is er anders dan jullie gewend zijn ?
> We doen dit samen met de kinderen van de Protestante Gemeente ’t Woudt
> Deze bijeenkomst staat los van de viering op die zondagochtend in onze kerk
> Er is een inloop tussen 09:45 en 10:00 uur
> De kinderen kunnen opgehaald worden tussen 11:00 en 11:30 uur

Net zoals op de basisschool houden wij zoveel mogelijk afstand tot jullie kinderen. Het is de bedoeling dat de kinderen alleen naar binnen komen. Uiteraard zien wij erop toe dat er geen kind alleen naar huis vertrekt. En ook bij het ophalen geldt dat de ouders buiten wachten op de kinderen.
Om deze bijeenkomst te laten slagen werken we met ‘aanmelden’. Dat wil zeggen dat we uiterlijk dinsdag 24 november de aanmelding van jullie kind per e-mail ontvangen.
Een bericht hiervoor kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Vragen naar aanleiding van deze uitnodiging kunnen ook via dit e-mail adres worden gesteld.


Wij kijken uit naar jullie aanmeldingen !


Hartelijke groeten,

De kinderwoorddienstgroep

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Catecheseprogramma ‘Geestverruimend'

Zoals gebruikelijk de afgelopen jaren ontving u rond deze tijd bericht omtrent het programma van Geestverruimend voor het komende seizoen.

Dit jaar helaas niet. Door de Corona-crisis waren we al genoodzaakt om van het voorjaar alle resterende activiteiten van het afgelopen seizoen te annuleren.

Het pastoraal team gaat het komende werkjaar nadenken over de vraag hoe het catechese-programma meer toekomst bestendig te maken is en mogelijk een nieuwe opzet.

Dus er zal in 2020-2021 geen catechese-programma voor een breed publiek zijn. Mogelijk dat er nog activiteiten worden georganiseerd of digitaal aangeboden, dan zal ik u tijdig informeren.

Hartelijke groeten, mede namens pastor José de Boer,

Jan van der Knaap

Coördinator Geestverruimend

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 alt

Voedselpakkettenactie Vamos en VIVa,

De stichting VIVA heeft samen met de stichting Vamos een ‘Dia de Solidariedade’ georganiseerd in de wijk van Madre Teresa, waar Vamos in 2015 en in 2017 heeft gewerkt. Veel gezinnen in de buitenwijken hebben het in deze coronatijd slecht. Ze stonden al op een achterstand maar juist nu is er hulp nodig in de allerarmste gezinnen. Hier zijn 75 gezinnen in beeld die hulp nodig hebben.

De stichting Vamos heeft dit financieel kunnen ondersteunen met uw hulp. Wij willen u daar hartelijk voor bedanken. Vanaf begin augustus is er € 2640,00 opgehaald binnen de parochies van Onze Lieve Vrouw van Sion ialtn Midden Delfland en de Pax Christi parochie in Woerden e.o. Daardoor kunnen we ook initiatieven van de stichting VIVA in Campina Grande ondersteunen. Het is de bedoeling dat er hier 40 gezinnen ondersteund gaan worden. Hiervoor hebben de VIVA-jongeren in de eigen achterban ook gelden verworven. Het betekent voor hen niet alleen handen uit de mouwen, maar ook een eigen geldelijke bijdrage.

De acties verlopen succesvol en we hopen ook in oktober, november en december een dag van Solidariteit te kunnen blijven organiseren. Daarom ons verzoek aan u als u nog niet in de gelegenheid was om uw bijdrage over te maken, dit alsnog te doen.

De voedselpakketten die worden verstrekt, kosten ongeveer € 10,00 per gezin. Uw bijdrage kunt u storten op rekeningnummer NL 80 RABO 0115 853 863 t.n.v. Stichting Vamos Schipluiden o.v.v. Dia de Solidariedade. Heel graag zeggen we dankjewel voor elke bijdrage die binnenkomt.

 

Stichting Vamos Schipluiden

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Online vieringen

Gegeven de situatie konden - in de voorbije periode - de kerkdiensten geen doorgang vinden.
Het pastoraal team - geassisteerd door technici - slaagde erin iedere week een viering online te zetten om u deelgenoot te laten zijn aan de tafel van de Heer.

Onderstaand treft u het archief van deze diensten:

Link naar de Eucharistieviering van 31 mei j.l. Hoogfeest van Pinksteren

Link naar de Eucharistieviering van 24 mei j.l.

Link naar het Hoogfeest van Hemelvaart

Link naar de Eucharistieviering van 17 mei jl.

Link naar de Eucharistieviering van 10 mei jl.

Link naar de Eucharistieviering van  3 mei jl.

Link naar de Eucharistieviering van 26 april jl.

Link naar de Eucharistieviering van 19 april jl.


Paastriduüm

Link naar het Hoogfeest van Pasen

Link naar de Paaswake

Link naar de Viering van Goede Vrijdag

Link naar de Viering van Witte Donderdag

Link naar de Eucharistieviering van 5 april jl.

Link naar de Eucharistieviering van 29 maart jl.

Link naar de Eucharistieviering van 22 maart jl.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

logo

 

Preventiebeleid

De parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion sluit zich aan bij het Preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk, zoals vastgesteld door het bisdom Rotterdam.

Voor nadere informatie: Klik hier

 


 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Jongerenprogramma 2019-2020 Bisdom Rotterdam

Het Bisdom Rotterdam heeft het nieuwe jongerenprogramma voor 2019 -2020 gepresenteerd. In dit handige overzicht staan alle activiteiten met bijbehorende data:

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Versterking Pastoraal team

Kerklaan

Per 1 september heeft de bisschop als lid van het pastoraal team de heer M.J.J.M. (Melchior) Kerklaan aangesteld.
Melchior Kerklaan is geboren op 19 augustus 1968, woont in Nootdorp en is gehuwd. Hij heeft theologie gestudeerd aan de Faculteit Katholieke Theologie en de diakenopleiding Bovendonk.
Zijn taakstelling is afgestemd met het pastoraal team en het dienstverband is fulltime.
Vooralsnog wordt hij benoemd als kandidaat-diaken en na zijn diaken-wijding - op 19 september 2020 - zal hij als diaken in ons midden werkzaam blijven.
De pastoor, het pastorale team en een delegatie van de parochiebesturen hebben met hem gesproken en het vertrouwen uitgesproken in zijn komst en inzet. Wij vragen uw gebed voor de nieuwe werkzaamheden van de heer Kerklaan én voor het pastoraal team van onze parochie dat zich zo van harte inzet voor het welslagen van de pastoraal in onze gemeenschap.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Jan: we gaan je missen  
logoIn het weekeind van 2 en 3 juni is in alle locaties van de Sint Ursula en Onze-Lieve-Vrouw van Sion bekend geworden dat diaken Jan Lamberts ons per 1 september zal gaan verlaten.
Op verzoek van de Bisschop van Rotterdam zal hij met ingang van diezelfde datum als diaken worden gezonden naar de Parochie St. Maarten, welke de dorpen Noordwijkerhout, Noordwijk, Sassenheim, Voorhout en Warmond omvat.  
Voor velen van ons is zijn vertrek als een verrassing gekomen, maar zoals Jan dat op verschillende plekken heeft toegelicht, is na 9 jaren in ons gebied te hebben gewerkt, er een goed moment aangebroken om elders een nieuwe start te maken. Daarbij speelt zeker een rol dat hij intussen de 60 is gepasseerd en langer uitstel zou betekenen dat hij meer dan 16 jaren in ons territorium werkzaam zou zijn. Het feit dat de Bisschop hem heeft gevraagd, speelde eveneens een belangrijke rol; immers alle gewijde bedienaren van de Kerk hebben gehoorzaamheid beloofd aan de Bisschop en ook dat speelde een grote rol in zijn afwegingen.  
 
Met het vertrek van Jan Lamberts gaan we een markante persoonlijkheid in het team verliezen. Hij kwam 9 jaren geleden naar Delft om zich helemaal te kunnen richten op het stadsdiaconaat van Delft. Daartoe was een aanzet gegeven door diaken van Bemmel ofm die eerder de stad had verlaten.
Jan heeft dat met veel energie opgepakt en dat heeft geresulteerd in continuering van wat bestond en uitbouw van de diaconale aanwezigheid in de stad met de opzet van het inloophuis de Jessehof. Zonder Jan zou dat er anders hebben uitgezien.  
 
Zes jaar geleden kwam daar het pastorale handwerk bij, welke hij vooral in de Onze Lieve Vrouw van Sion vorm heeft geleverd; dat gold met name voor Den Hoorn en later in Maasland. Jan heeft daar ook weer zijn liefde herontdekt voor het concrete parochiewerk, in de nabijheid van alle emoties die mensen daarin meemaken: hoogte en dieptepunten van het menselijk leven en alles wat daar tussen ligt.  
 
Jan is van harte Pastor, vanuit een diepe overtuiging dat de boodschap van Jezus Christus relevant is en dat de Kerk het nooit mag opgeven om vooral aanwezig te zijn bij de mensen die minder toebedeeld zijn in de samenleving. Hij heeft dat bij ons gedaan met een warmbloedig hart, met grote vastberadenheid en een diep geloof.  
 
We wensen Jan alle goeds en bovenal Gods zegen toe en wij hier zullen hem gaan missen. Uiteraard zullen we afscheid van Jan gaan nemen en krijgt u de kans hem vaarwel te zeggen. U zult later worden geïnformeerd hoe dat in de Parochies vorm zal krijgen.
 
Intussen heeft de Bisschop ons toegezegd dat hij naar een vervanger omziet. Zodra daar sprake van is, zult u dat zo spoedig mogelijk te horen krijgen via de preekstoel, het parochieblad en de website. 

 

                                                       Pastoor Verbakel

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Pastoraal beleidsplan 2019 - 2021

Het pastoraal beleidsplan van de komende jaren kunt u HIER vinden.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Via deze link kunt u het nu geldende  Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 inzien. Dit reglement is opgesteld door het bisdom Rotterdam. In dit reglement wordt geregeld hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en met beeldmateriaal.”

  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

voedselbankMaandelijkse voedselinzameling
We kennen het verhaal ondertussen wel: de economische crisis is nog niet voorbij! We lezen of horen het elke dag wel ergens: willen we voor een goede toekomst zorgen, dan moeten we nú ingrijpen. Eén ding is zeker: er moet nog meer bezuinigd worden. Onze regering zegt zich gedwongen te zien om nog dieper te snijden en die ingreep zal overal pijn opleveren. De vraag die ons allen bezighoudt is natuurlijk vooral hoe het een ieder van ons persoonlijk treft, hoe voelen wij het in onze eigen beurs. Nou denk ik dat de meesten van ons het wel zullen overleven. Ik ken echter ook heel wat mensen waarover ik me steeds meer zorgen maak. Want helaas zijn er altijd weer opnieuw mensen die het in moeilijke tijden dubbel voor hun kiezen krijgen. Ze hebben het al niet breed en moeten het dan opeens met nòg minder doen. Het is dus geen wonder dat mensen op de rand van de armoedegrens balanceren of er al lang onder zijn gedoken. Deze mensen (ook gezinnen met kinderen) komen vaak ook bij de voedselbank terecht. Lees meer.........
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Toekomst voor Kosovo
De stichting Toekomst voor Kosovo heeft in Pejë, Kosovo contact met zuster Maria Martha en haar stichting “Duartë Plotë Mëshirë”, wat betekent: “Een hand vol medeleven”. Duartë Plotë Mëshirë zet zich o.a. in voor kinderen, zieken, gehandicapten en bejaarden. Vele kinderen, die bij bombardementen, brandstichting en schietpartijen hun vader en hun moeder hebben verloren worden opgevangen. Zij krijgen voeding, scholing en men geeft deze getraumatiseerde kinderen een vakopleiding, zodat zij zich later in de maatschappij kunnen handhaven.
Huidige project: Inrichting timmerwerkplaats. Lees meer......

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

nes ammimNes Ammim: ontmoetingen in Israël
Volgend jaar hoopt Nes Ammim, het dorp in Galilea dat door Europese christenen in 1963 werd gesticht, zijn vijftigjarig bestaan te vieren. Jarenlang stond het bekend om de rozenkassen, maar zeker zo belangrijk was dat er op deze nederzetting naar wegen werd gezocht om na de donkere periode van de Tweede Wereldoorlog de relatie tussen joden en christenen te verbeteren. Protestantse kerken zijn altijd nauw bij het project betrokken geweest, ook nu nog, maar ook veel katholieken voelen zich verbonden met dit oecumenische dorp. Lees meer.....

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

‘Het Slot van de Spiritijnen’
Wat speelde zich achter de muren van kasteel Gemert af in het jaar voordat de Spiritijnen verhuisden? Nelleke Dinnissen en Paul van Laere volgden een jaar lang de Spiritijnen (paters van de H. Geest) in Gemert en voerden talloze gesprekken met hen. Het leverde 136 uur film op, waaruit een film van 85 minuten gedestilleerd werd. De film toont hoe de paters en broeders van de H. Geest in het leven staan, wat hen beweegt en heeft gemotiveerd. De film toont ook veel vieringen: naast ‘gewone’ vieringen, uitvaarten, jubilea, een Aswoensdagviering, maar ook hoe in het kasteel wordt stil gestaan bij de jaarwisseling. Lees meer.......

 

 

 

Bedevaarten:

banneux

Banneux bedevaarten:

Als u ter bedevaart wilt gaan dan is het aan te raden om deel te nemen aan een georganiseerde bedevaart van het bisdomcomité. Met de bus en daardoor ervaart u direct de meerwaarde van het samen op weg gaan. Op weg naar Banneux wordt in de bus gebeden en gezongen, maar ook veel met elkaar gepraat. Een bedevaart is en blijft toch ook een ontmoeting. Bovendien krijgt u in de bus uitleg over de booschappen en de inhoud van Banneux. In Banneux viert u samen de H. Eucharistie, volgt u de zgn. "Bidweg" en in de middag wordt er deelgenomen aan de Ziekenzegen en het Lof.

Voor meer informatie - en kosten - verwijzen wij u naar deze website.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Beauraing bedevaarten:

beauraingEen kleine stad aan de rand van de Ardennen, werd een niet alleen vanuit België zelf, maar ook vanuit Nederland en het nabije Frankrijk een druk bezochte bedevaartsplaats.
Maria is er tussen dinsdagavond 29 november 1932 en dinsdag 3 januari 1933 in totaal drie en dertig maal verschenen aan vijf eenvoudige kinderen, de meisjes Fernande en Gillertje Voisin, Andrée en Gilberte Degeimbre en de jongen Albert Voisin. Eenvoudig is het nog altijd gebleven.

De plaats van de Verschijningen ligt vlakbij een spoorwegviaduct, waarover druk treinverkeer z’n gang gaat. Er staat een vriendelijk beeld van Maria met het Gouden Hart, zoals zij hier wordt aangeroepen. Rondom is een complex gebouwd dat de pelgrims en hun devotie sfeervolle accommodatie verschaft, maar het massale bleef er vreemd aan: men voelt zich bij Maria in Beauraing gemakkelijk thuis.

Vanuit onze omgeving vinden er regelmatig pelgrimages plaats. Meer informatie hierover kunt u HIER vinden.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Bedevaart Kevelaer:
bedevaart"Gewoon de wereld even de wereld laten en op bedevaart gaan"
Haagse Bedevaarten organiseert bedevaarten naar tal van bedevaartsoorden, maar voor de vrijwilligers van deze Haagse bedevaartorganisatie zijn de bedevaarten naar Kevelaer ieder jaar opnieuw de hoogtepunten. Zeker dit jaar, het 120e jaar waarin Haagse Bedevaarten jong en oud uitnodigt om te ervaren hoe inspirerend het kan zijn om op bedevaart naar Kevelaer te gaan. De afsluitingsceremonie aldaar zal dit keer worden verricht door de Aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk.
Zoals ieder jaar heeft Haagse Bedevaarten ook dit jaar meerdere bedevaarten naar Kevelaer op het programma staan.

Voor meer informatie en aanmelding: bel met Haagse Bedevaarten (070 – 394 0588 of 010 – 414 95 77 – na 19.00 uur) of stuur een mail naar ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jeugd en jongeren:

 

Vragen aan de bisschop
Heb je altijd al eens iets aan de bisschop willen vragen? Je kunt je vraag stellen via internet: http://www.bisdomrotterdam.nl/algemeen/jongeren/vraaghetdebisschop/Pages/default.aspx

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Origineel cadeau

Ben je ook op zoek naar een origineel cadeau voor iemand die eigenlijk alles heeft? Denk ook eens aan een cadeau waar je nog iemand blij mee maakt, bv. uit de Wereldwinkel of van Unicef of bij de Vamoskraam op de kerstmarkt.
Ook op de website van Oxfam Novib vind je veel ideeën. Wat dacht je bijvoorbeeld van 15 fruitboompjes (€ 15) i.p.v. een kerstboom, of krachtvoeding (€ 16) of vaccinaties ( € 15,-- ) voor een pasgeboren baby. Dit cadeau geef je aan degene voor wie je het cadeau koopt in de vorm van een prachtige cadeaukaart. Op de achterkant van de kaart staat een afbeelding van het cadeau dat je hebt gekocht voor iemand, met een uitleg hoe dat cadeau het verschil maakt. De cadeaukaart kun je bij jou thuis laten bezorgen, dan kun je zelf een persoonlijke boodschap aan de binnenkant van de kaart schrijven voordat je 'm geeft. Maar je kunt de cadeaukaart ook direct laten bezorgen. In dat geval kun je jouw persoonlijke boodschap laten printen op de kaart. Op de website www.oxfamnovibpaktuit.nl vind je uitgebreide informatie en nog veel meer cadeauideeën.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

alt
alt

Gratis een digitaal kaarsje aansteken

Op de website van Kerk in Nood kun je een digitaal kaarsje aansteken voor je eigen intentie. Elke kaars blijft ruim een week branden op de website en je kunt zo veel en zo vaak als je wilt een kaarsje aansteken.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

radio maria

Radio Maria
Radio Maria Nederland is 24 uur per dag, 7 dagen in de week te beluisteren in Nederland en België op de middengolf, AM 675. Dagelijks zendt Radio Maria de getijden, de eucharistieviering, programma's en muziek uit. Meer info: www.radiomaria.nl


 

Archief

 

 

Laatst aangepast op zaterdag 21 november 2020 20:56