Afdrukken

 

logo

 

 

 

 kerkbalans

 

 

 

 

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

 

Onder het motto Geef vandaag voor de kerk van morgen start op 16 januari de jaarlijkse actie Kerkbalans. In een tijd waarin veel mensen het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden en bedrijven een faillissement proberen af te wenden, zijn ook de kerken zwaar geraakt door de beperkende maatregelen door Corona. Veel inkomsten vielen weg terwijl de meeste kosten doorliepen. Vandaar dat we komende maand uw extra aandacht willen vragen voor de actie Kerkbalans. Het is van belang voor de kerk van morgen.

De kerk, die sinds vele jaren het dorpsgezicht in elk van de drie kernen bepaalt, is onveranderd een plaats van rust, stilte en gebed.

Uw kerk is een plaats van betekenis waar:

 • inspirerende vieringen zijn en de sacramenten worden gevierd,
 • mensen samenkomen die vanuit het Evangelie willen leven,
 • mensen omzien naar elkaar,
 • betrokken zijn bij hun naasten dichtbij en ver weg,
 • mensen samen naar het Woord van God luisteren om antwoorden te vinden op levensvragen,
 • en aandacht hebben voor kinderen en tieners.

Zo’n kerk moeten we in ere houden!

Ook dit jaar zal een beroep op u worden gedaan om te helpen onze kerk in goede conditie te houden. Veel wordt door vrijwilligers gedaan. Maar voor het groot onderhoud zijn vaak ook professionele krachten nodig. De kerk moet bouwkundig in goede conditie blijven, het schilderwerk moet regelmatig worden onderhouden en soms zijn grotere aanpassingen nodig om bij de tijd te blijven. Allemaal kosten die we met ons allen moeten opbrengen.

Mogen we u vragen om de parochie naar kunnen en vermogen financieel te ondersteunen? De parochie ontvangt geen subsidie van de overheid en is afhankelijk van giften. Daarom is uw financiële steun van onschatbare waarde. Vrijwilligers staan klaar om hun bijdrage te leveren. Wij hopen dan ook dat u hen niet tevergeefs laat aanbellen.

Doet u ook mee? Elke bijdrage is welkom, groot of klein. Dankzij uw steun kan de parochie een inspirerende plek zijn en blijven. En wilt u daarom ook bidden voor het welslagen van de actie Kerkbalans.

 

 ....................................................................................................

 

Beste parochianen 

Het zal niemand zijn ontgaan dat we sinds dinsdag 14 december opnieuw in een lockdown terecht zijn gekomen. De Nederlandse bisschoppen hebben woensdag laten weten dat de situatie met het Covidvirus ook van onze kerken aanpassingen vergt. Uiteraard volgen we de aanwijzingen.

Wat betekent dit voor de parochie?

 1. Aanmelden voor de vieringen is noodzakelijk. Er kunnen per viering niet meer dan 30 personen worden toegelaten. Dit is exclusief de medewerkers. 
 2. Vooraf wordt u gevraagd thuis uw handen te wassen.
 3. Wanneer u ziek bent of Corona gerelateerde klachten hebt, blijft u thuis.
 4. Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd. 
 5. Aan de bezoekers wordt gevraagd een mondkapje te dragen. Dit mag af als men op zijn/haar plaats zit. Ook tijdens de communieuitreiking hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. 
 6. We houden minimaal 1,5 m afstand van elkaar.
 7. Van de toiletten kan geen gebruik gemaakt worden, tenzij het echt niet anders kan. 

 ....................................................................................................

 

Persbericht bisschoppen conferentie

Geen publieke vieringen zoals de nachtmis op kerstavond in de Rooms-Katholieke kerken

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

 

Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de vieringen. De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel – zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen - publiek worden gevierd.

 

Buiten de periode van donderdag 24 december 17.00 uur tot vrijdag 25 december 07.00 uur waarin er in het geheel geen publieke vieringen zullen zijn, blijven de vieringen dus publiek toegankelijk, omdat de bisschoppen dit als essentieel beschouwen: de eredienst en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd.

 

Ook blijft het mogelijk dat parochies de kerk openstellen om mensen de gelegenheid te bieden individueel de kerk te bezoeken voor een moment van gebed of om een kaars op te steken. 

 

Tenslotte roepen de bisschoppen nogmaals op om vooral wél Kerstmis te vieren. De vieringen op kerstavond en in de kerstnacht zijn niet publiek toegankelijk, maar zullen wel plaatsvinden en door vele parochies worden uitgezonden via de live stream en ook op NPO2 is via KRO-NCRV om 23.30 uur de nachtmis te volgen. Ook andere vieringen zijn via live stream of televisie mee te vieren. De bisschoppen nodigen iedereen daar van harte voor uit via de speciale website www.vierkerstmis.nlVia die site kunnen gelovigen onder meer de eigen parochie vinden op internet en zien wat de mogelijkheden zijn om thuis Kerstmis mee te vieren.

Laatst aangepast op zondag 03 januari 2021 14:41