Beste parochianen 

Via onderstaand bericht hebben de Nederlandse bisschoppen ons op de hoogte gesteld van de wijzigingen ten aanzien van de Coronamaatregelen.

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.-K. Kerk vanaf 5 juni 2021

Met ingang van 5 juni a.s. voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.-K. Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.

Met ingang van 5 juni a.s. verhogen de bisschoppen dit aantal van 30 naar 50. Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15% van het aantal zitplaatsen kan worden benut. In kerkgebouwen met meer dan 1000 reguliere zitplaatsen kunnen maximaal 250 personen worden toegelaten. Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden.
Ook de andere basisregels uit het protocol zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden. Het protocol van de R.-K. Kerk schreef al voor dat parochies voor processies op de openbare weg de regelgeving van de lokale overheid moeten volgen. Hetzelfde geldt voor openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.
De richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigen op 5 juni a.s. nog niet, met uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar. Volgens deskundigen is zingen door koren pas weer verantwoord vanaf het risiconiveau ‘waakzaam’ dan wel als er minder dan 1200 nieuwe besmettingen per dag zijn.
Op dit moment bevindt Nederland zich nog niet op dat risiconiveau. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal 4 zangers kunnen zingen. Voor kinderen t/m 12 jaar kan een uitzondering gemaakt worden. De overheid heeft aangekondigd te verwachten dat per 30 juni verdere versoepelingen kunnen ingaan.

De bisschoppen hopen eind juni meer duidelijkheid te kunnen geven over de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen gaan repeteren en zingen tijdens vieringen. De bisschoppen houden ook overigens in de komende weken een vinger aan de pols waar het gaat om mogelijkheden tot versoepeling van de coronamaatregelen.

 

Wat betekent dit voor onze parochie?

  1. Aanmelden voor de vieringen is noodzakelijk. Er kunnen per viering niet meer dan het vastgestelde aantal personen worden toegelaten. Dit is exclusief de medewerkers. Het aantal personen wordt vastgesteld op basis van het aantal aanwezige zitplaatsen en de mogelijkheden om de 1,5m afstand te handhaven. 
  2. Vooraf wordt u gevraagd thuis uw handen te wassen.
  3. Wanneer u ziek bent of Corona gerelateerde klachten hebt, blijft u thuis.
  4. Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd. 
  5. Aan de bezoekers wordt gevraagd een mondkapje te dragen. Dit mag af als men op zijn/haar plaats zit. Ook tijdens de communieuitreiking hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. 
  6. We houden minimaal 1,5 m afstand van elkaar. Dit geldt ook voor bij het koffiedrinken na afloop van de vieringen.
  7. Van de toiletten kan geen gebruik gemaakt worden, tenzij het echt niet anders kan. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -