Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Via deze link kunt u het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 vinden. Dit reglement is opgesteld door het bisdom .

Aan de hand van dit reglement hebben wij in bijgaand document (klik hier) geformuleerd hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en met beeldmateriaal dat wij verzamelen.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Preventiebeleid
De parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion sluit zich aan bij het Preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk, zoals vastgesteld door het bisdom Rotterdam.

Voor nadere informatie: Klik hier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -