Kerkomroep

Alle vieringen vanuit onze kerkzijn ook te beluisteren via  de Kerkomroep.                  Dit kan rechtstreeks, maar het is ook mogelijk om vieringen              
terug te beluisteren. 
 
 Via deze link komt u op de pagina van Maasland.

    Collecte

Uw (digitale) bijdrage aan deQRcollecte wordt zeer op prijs gesteld. Dit kan door overmaking naar Banknummer:
NL63 RABO 03404 00439 t.n.v. R.K. Parochie O.L.V. van Sion, parochiekern Maasland. Of door deze QR-code te scannen.

Alvast dank voor uw bijdrage!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Actie Kerkbalans
Informatie over de actie kerkbalans 2023 vindt u op de algemene actuele pagina.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Week 39MM viering 24 09
Zaterdag 23 sep 13-16 uur Open kerk: Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 24 sep 10.00 uur Maria Magdalena viering m.m.v. St. Ceacilia / LST
Voorganger: Pater Thomas
     Stream viering 24 september
     Boekje viering 24 september

Dinsdag 26 sep 9.30 uur  Woord en Gebedsviering
Voorgangers: parochianen

Zaterdag 30 sep 13-16 uur Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 1 okt 9.15 uur  Eucharistieviering m.m.v. St. Ceacilia
Voorganger:  Pater P. Peelen

Mededelingen
Inzamelbox stichting A.A.P.
In de Link staat sinds kort een inzamel box van de stichting A.A.P.
Heeft u thuis nog oude mobiele telefoons in een la liggen? Of cartridges waar u niets meer mee doet? Geef ze dan aan AAP! Wij zamelen deze spullen in en daarna worden ze hergebruikt of gerecycled. Voor elke mobiele telefoon en cartridge krijgt AAP een vergoeding. Door uw telefoons en cartridges in te leveren helpt u de dieren in nood én bent u ook nog eens goed bezig voor het milieu.

Werkgroep Groene kerk 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Week 38-2023
Zaterdag 16 sep
     13-16 uur Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.H. Maria Magdalenakerk

     16 sep 19.00 uur Gez. Vormselviering
     m.m.v. LST/Starlight
     Voorganger: v.d. Hende/Thomas/ Kerklaan
     Stream viering 16 september

Zondag 17 sep 10.00 uur Oec. viering Oude kerk m.m.v. Cantabile
Voorganger: pastor E. Beerends
     Boekje viering 17 september

Dinsdag 19 sep 9.30 uur  Woord en Gebedsviering
Voorgangers: parochianen

Zaterdag 23 sep
     13-16 uur Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 24 sep 10.00 uur Maria Magdalena viering m.m.v. St. Ceacilia / LST
Voorganger: Pater Thomas
     Stream viering 24 september

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Week 37-2023
Zondag 10 sep 9.15 uur Woord- en communieviering m.m.v. St. CaeciliaMaria Magdalen inpandig
Voorganger: pastor P. Mantelaers
     Weekfolder 10 september   
     Stream viering 10 september

Dinsdag 12 sep 9.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pater Thomas

Vrijdag 15 sept 20.00 uur Klaverjassen – Sport en Spel

Zaterdag 16 sep
     13-16 uur Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

     16 sep 19.00 uur Gez. Vormselviering
     m.m.v. LST/Starlight
     Voorganger: v.d. Hende/Kerklaan

Zondag 17 sep 10.00 uur Oec. viering Oude kerk m.m.v. Cantabile
Voorganger: pastor E. Beerends

Mededelingen
Ziekenzondag
Vandaag is het Nationale Ziekendag. Het doel hiervan is dat we niet vergeten dat wij als mensen, ziek en gezond, samen door het leven gaan. Het is een goede gewoonte dat de vrijwilligers van de Zonnebloem een attentie brengen naar hun gasten en naar dorpsgenoten die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren of ernstig ziek zijn. Dit is afgelopen week gebeurd. De Zonnebloem wil er zijn voor mensen met een lichamelijke beperking, vanaf 18 jaar, zodat zij niet in een sociaal isolement raken. Heeft u belangstelling voor het vrijwilligerswerk van de Zonnebloem of kent u iemand die beantwoordt aan de doelgroep?
Voor meer informatie Marian van der Kramer, afdeling bezoekwerk Zonnebloem Maasland, tel.nr. 06-28703769

H. Vormsel
Op zaterdag 16 september om 19.00 uur is er de gez. Vormselviering in onze kerk. 16 Vormelingen uit Maasland, Schipluiden en Den Hoorn ontvangen het sacrament van het H. Vormsel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Week 36-2023Maria Magdalena schildering
Zondag 3 sep 9.15 uur Woord- en communieviering met samenzang
Voorganger: pastor E. Beerends
     Weekfolder 3 september   
     Stream viering 3 september

Dinsdag 5 sep 9.30 uur KBO- viering
Voorganger: diaken M. Kerklaan

Zaterdag 9 sep 13-16 uur Open kerk: Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 10 sep 9.15 uur Woord -en communieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: pastor P. Mantelaers

Mededelingen
Ziekenzondag
Op zondag 10 september is het Nationale Ziekendag. Het doel hiervan is dat we niet vergeten dat wij als mensen, ziek en gezond, samen door het leven gaan. Het is een goede gewoonte dat de vrijwilligers van de Zonnebloem een attentie brengen naar hun gasten en naar dorpsgenoten die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren of ernstig ziek zijn. Dit gebeurt in de dagen voor de Ziekendag.
De Zonnebloem wil er zijn voor mensen met een lichamelijke beperking, vanaf 18 jaar, zodat zij niet in een sociaal isolement raken.
Heeft u belangstelling voor het vrijwilligerswerk van de Zonnebloem of kent u iemand die beantwoordt aan de doelgroep?

Voor meer informatie Marian van der Kramer, afdeling bezoekwerk Zonnebloem Maasland, tel.nr. 06-28703769

Een mededeling van pastor Eli Stok
Beste mensen, het heeft een tijd geduurd, maar ik zou graag afscheid nemen van iedereen die daarvoor openstaat. Ook al ben ik erachter gekomen dat het priesterschap niet mijn weg is, kijk ik toch heel positief terug op mijn ervaringen in de parochie. Ik heb heel veel vriendelijkheid ontmoet en vertrouwen gekregen, waardoor ik ben gegroeid als pastor en als mens.

Het zou me blij maken om u weer een keer te zien.
In overleg met de bisschop is besloten om in beide parochies een moment te organiseren na de zondagviering. In de parochie St. Ursula in de Jessehof, op 3 september, om 12.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om langs te komen en een kop koffie te drinken.

Thema van de Vredesweek in Maasland: Vrijheid, wie durft?
Stop de oorlog en het vechten.
Stop de oorlog en het vechten
voor een glimlach op een kindergezicht.
Stop de vliegtuigen en de granaten
voor een glimlach op een kindergezicht.
Stop alle tanks
voor een glimlach op een kindergezicht.
Stop alles dat doodt en verwoest
voor een gelukkige glimlach op een
kindergezicht.

Dunja, 14 jaar, uit Belgrado

De gezamenlijke kerken in Maasland willen hierover nadenken op zondag 17 september om 10.00 uur in de Oude kerk aan het kerkplein. Voorgangers zijn ds. W. de Ruyter en pastor E. Beerends.
Muzikale medewerking van het kamerkoor Cantabile uit Maassluis.
Wij zijn ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om te laten zien dat het anders kan. Jong en oud, iedereen kan meedoen!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Week 35-2023

Zondag 27 aug 9:15 uur Eucharistieviering m.m.v. Let’s Sing Together
Voorganger: Mgr. Van den Hende
     Weekfolder 27 augustus    
     Stream viering 27 augustus

Dinsdag 29 aug 9:30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pater Thomas

Zaterdag 2 sept 13-16.00u Open kerk: Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 3 sept 9.15 uur Woord- en communieviering met samenzang
Voorganger: Pastor E. Beerends

Mededelingen

MIVA: Doorbreek armoede, maak onderwijs bereikbaar
Op 26 en 27 augustus 2023 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Bij ons is er een deurcollecte. Dit jaar vraagt Stichting MIVA urgente aandacht voor het arme en uitgestrekte noorden van Kenia, waar Zuster Pauline dag en nacht werkt om onderwijs bereikbaar te maken voor allerarmsten.
Tijdens de collecte in augustus zamelt MIVA geld in voor vier stevige auto’s die opgewassen zijn tegen het ruige landschap in Kenia. Zodat nog meer kinderen naar school kunnen. Helpt u mee?
Donatie overmaken? Stichting MIVA
NL42 INGB 0000 0029 50, (RSIN 003024763) www.miva.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Week 34-2023

Zondag 20 aug 9.15 uur Woord- en communieviering m.m.v. St. CaeciliaAltaar MM
Voorganger: Pastor P. Mantelaers
     Weekfolder 20 augustus    
     Stream viering 20 augustus

Dinsdag 22 aug 9.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger parochianen

Zaterdag 26 aug 13-16 uur Open kerk: Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 27 aug 9.15 uur Eucharistieviering m.m.v. LST
Voorganger: Mgr. v.d. Hende

Mededelingen
MIVA: Doorbreek armoede, maak onderwijs bereikbaar
Op 26 en 27 augustus 2023 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Bij ons zal dit een deurcollecte worden op 27 augustus. Dit jaar vraagt Stichting MIVA urgente aandacht voor het arme en uitgestrekte noorden van Kenia. In de gortdroge provincie Isiolo in Kenia is het leven bikkelhard. Het heeft al meer dan drie jaar niet geregend in dit meedogenloze gebied. Het hebben van dieren zoals geiten of kamelen is hier van levensbelang: het zorgt voor eten en een beetje geld. Verschillende nomadische stammen proberen daarom met geweld elkaars vee te stelen. Soms zelfs gewapend. Veel mannen komen hierbij om, terwijl zij juist de kostwinners zijn. Wanhopig verlaten moeders hun kinderen, op zoek naar inkomen of voedsel. Het duurt vaak lang voordat zij terugkeren
 
RS6245 Daniel in de klas doet huiswerk scr 1Daniёl:
Daniёl is 11 jaar en zorgt in je eentje voor zijn zusje van 6 die een hersenbeschadiging heeft. Zijn vader kwam om bij een gevecht om zijn kudde. Moeder Pamela was genoodzaakt om Daniel van school te halen, zodat zijn zusje Abigail niet alleen zou blijven terwijl zij op zoek ging naar eten en werk. Zuster Pauline vond Daniel en Abigail, die er slecht aan toe waren. Daniel vertelde haar huilend dat hij heel graag naar school wilde. Maar er zat niks anders op. Hij kon zijn zusje niet in de steek laten. Bijna dagelijks redt Pauline kinderen uit deze benarde situatie. Ze geeft hen en hun families eten en zorg, en helpt ze bij het vinden van werk. Vanwege de honger verkiest men eten boven het betalen voor onderwijs of een schooluniform. Pauline: “Alleen met onderwijs kunnen de kinderen een beter leven voor zichzelf opbouwen. Alleen dan kunnen we armoede verslaan.” Daarom doet Pauline er alles aan om kinderen naar school te krijgen.


Eigen vervoer cruciaal
De enorme afstanden en slechte infrastructuur maken het werk van Zuster Pauline extreem uitdagend. Het wegennetwerk omvat zo’n 1000 kilometer, bijna volledig bestaand uit zand- of gravelwegen. Vervoer is cruciaal om iedereen te kunnen bereiken, alleen daarmee kan onmiddellijk worden geholpen waar dat nodig is. Maar één auto is voor zuster Pauline en haar collega’s niet genoeg in dit enorme gebied!
Tijdens de kerkcollecte in augustus zamelt MIVA geld in voor nog vier stevige auto’s die opgewassen zijn tegen het ruige landschap in Kenia. Zodat nog meer kinderen naar school kunnen. Helpt u mee?

Donatie overmaken?
     Stichting MIVA
     NL42 INGB 0000 0029 50
     (RSIN 003024763)

Een mededeling van pastor Eli Stok
Beste mensen, het heeft een tijd geduurd, maar ik zou graag afscheid nemen van iedereen die daarvoor openstaat. Ook al ben ik erachter gekomen dat het priesterschap niet mijn weg is, kijk ik toch heel positief terug op mijn ervaringen in de parochie. Ik heb heel veel vriendelijkheid ontmoet en vertrouwen gekregen, waardoor ik ben gegroeid als pastor en als mens. Het zou me blij maken om u weer een keer te zien.

In overleg met de bisschop is besloten om in beide parochies een moment te organiseren na de zondagviering. In de parochie O.L.V. van Sion zou ik graag langskomen in de parochiezaal van Den Hoorn op 27 augustus om 12.30 uur. In de parochie St. Ursula een week later in de Jessehof, op 3 september, ook om 12.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om langs te komen en een kop koffie te drinken. Ik hoop dat we elkaar op één van deze momenten kunnen zien.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Week 33-2023
Zaterdag 12 aug 13-16 uur Open kerk: Tijdens Open Kerk spelen organist en pianist Jan van der Spek op het orgel en op de piano.

Op het Maarschalkerweerdorgel speelt hij werken van Mendelssohn-Bartoldy, Boelmann en Reger, op piano werken van Einaudi. De kerk gaat om 13.00 uur open. Jan begint om 14.00 uur op het orgel en rond 15.00 uur gaat hij verder op de piano.
U mag in- en uitlopen. In de kerk kunt u genieten van de fraaie inrichting, een kaarsje opsteken of gewoon genieten van de muziek.

Zondag 13 aug 9.15 uur Woord- en communieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: diaken H. Berbée
     Weekfolder 13 augustus    
     Stream viering 13 augustus

Dinsdag 15 aug
     9.30 uur Woord- en gebedsviering
     Voorganger: parochianen

     10.00 uur Maria Hemelvaart gezamenlijk Den Hoorn
     Voorganger: diaken M. Kerklaan

Zaterdag 19 aug 13-16 uur Open kerk: Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 20 aug 9.15 uur Woord- en communieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: pastor P. Mantelaers

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Week 30-2023
Zondag 23 juli 9:15 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: pater Thomas
     Weekfolder 23 juli     
     Stream viering 23 juli  

Dinsdag 25 juli 9:30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: parochianen

Zaterdag 13-16 u. 13-16.00u Open kerk: Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 30 juli 9.15 uur Woord- en communieviering met samenzang
Voorganger: pastor P. Mantelaers


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Week 29-2023
Zondag 16 juli 9.15 uur Woord- en communieviering met samenzang
Voorganger: diaken H. Berbée
     Weekfolder 16 juli     
     Stream viering 16 juli  

Dinsdag 18 juli 9.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater Thomas

Zaterdag 22 juli 13-16 uur Open kerk: Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 23 juli 9.15 uur Eucharistieviering met St. Caecilia
Voorganger: pater Thomas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Week 28-2023
Zondag 9 juli 9:15 uur Eucharistieviering m.m.v. St. CaeciliaKerk en oude pastorie rond 1900
Voorganger: pater Thomas
     Weekfolder 9 juli     
     Stream viering 9 juli  

Dinsdag 11 juli 9:30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: parochianen

Zaterdag 13-16 u. 13-16.00u Open kerk: Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 16 juli 9.15 uur Woord- en communieviering met samenzang
Voorganger: diaken H. Berbée

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Week 26-2023

Zondag 2 juli 9.15 uur Woord- en communieviering m.m.v. LST
Voorganger: diaken M. Kerklaan
In deze viering worden Noud en Sophie Vellekoop gedoopt
     Weekfolder 2 juli     
     Boekje viering 2 juli
     Stream viering 2 juli  

Dinsdag 4 juli 9.30 uur KBO viering
Voorganger: diaken M. Kerklaan

Zaterdag 8 juli 13-16 uur Open kerk: Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 9 juli 9.15 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: pater Thomas 

Mededelingen
Vakantie secretariaat
In juli is er alleen op de dinsdag iemand aanwezig op het secretariaat.
Intenties en vragen kunnen ook gemaild worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Onbezorgd op vakantie
“Onbezorgd op vakantie,” het thema voor de gezinsviering van vanochtend waarin kinderen centraal stonden. Met een prachtig verhaal van pater Peter Peelen over zorgzame mussen op ontdekkingstocht, met wereldkinderkoor Luna en meidengroep Starlight. Beide koren stonden onder leiding van de swingende Marjolein Kolkert, begeleid door pianist Wim Kania en drummer Danny van Etten.

IMG 20230625 WA0001IMG 20230625 WA0002IMG 20230625 WA0003

De kinderen en jongeren lazen de gebeden mee. Lucas bediende de bel voor de consecratie. De viering is gestreamd (zie hier de link).

IMG 20230625 WA0005IMG 20230625 WA0004IMG 20230625 WA0006IMG 20230625 WA0007

Vrolijk, het “Walking on sunshine” aan het slot, met de zonnebril op. Mooi om te eindigen met het lied van de Aloysiusschool.
“Daarom, die school ik zal hem nooit vergeten. Ook niet die vlag in helder blauw en wit. Daarom ben’k blij en ieder mag het weten dat ik op de Aloysius zit!”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Week 26-2023

Zondag 24 juni 9.15 uur Gezinsviering m.m.v. Luna
Voorganger: Pater P. Peelen

Dinsdag 27 juni 9:30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: parochianen

Zaterdag 1 juli 13-16.00u Open kerk: Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 2 juli 9.15 uur Woord- en communieviering m.m.v. LST
Voorganger: diaken M. Kerklaan
In deze viering worden Noud en Sophie Vellekoop gedoopt 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Gezinsviering “onbezorgd met vakantie”

In dit thema vindt de laatste gezinsviering van het schoolseizoen 2022-2023 plaats in de RK Maria Magdalenakerk te Maasland. De viering is op zondag 25 juni, van 09.15 uur tot uiterlijk 10.15 uur.

Gezinsviering 2506Met liedjes als “Het is een fijne dag vandaag” en “Cover me in Sunshine” verzorgt Wereldkinderkoor Luna de muzikale begeleiding. Je belandt écht in zomerse sferen en ook voorganger, pater Peter Peelen, is van plan zijn zomerse gevoel over te brengen. Onder andere in een bijdrage over een zwerm mussen. De viering is voorbereid door de werkgroep Gezinsviering, in samenwerking met kinderen en jongeren (afkomstig van) de Aloysiusschool, zoals de aanstaande Maaslandse vormelingen, meidengroep Starlight en Wereldkinderkoor Luna. Dirigent is Marjolein Kolkert die op de piano wordt begeleid door Wil Kania en door drummer Danny van Etten.

Ouders, grootouders, broertjes, zusjes, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom en in het bijzonder de kinderen. Voor de kleintjes liggen er grote kussens in de zijbeuk klaar, met tekeningen en kleurtjes. In de Link is er altijd plek voor ouders die met hun aller kleinsten even de kerk willen verruilen voor een rustig hoekje. Na afloop is er koffie/thee en limonade in De Link.

Welkom op zondag 25 juni as. 09.15 uur in de Maria Magdalenakerk aan de Hammerdreef in Maasland.

     Boekje gezinsviering
     Stream viering 25 juni    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oecumenische Openluchtviering 18 juni 2023

Zondag 18 juni om 10:00 uur is de oecumenische openluchtdienst op het grasveld bij het Lentiz college. De muzikale begeleiding is in (goede) handen van Harmonievereniging Masalant . Voorgangers zijn Ds Wim de Ruijter en RK pastor Berbee, lector is Ton Molenaar.|

De weersvoorspelling ziet er goed uit, mocht het toch omslaan naar regen dan vindt de viering plaats in de Oude Kerk.
(Zaterdag wordt daarover besloten).
Iedereen is van harte welkom!
     Boekje 18 juni 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Midwinterviering 2023

De Midwinterviering 2023 van vanochtend (19-02) zal vast de geschiedenis ingaan als de “Sint Luciaviering.” Met een redelijk gevulde kerk en super enthousiaste kinderen, ouders en grootouders. Aan de communicatie heeft het deze keer niet gelegen, we bereikten veel mensen en kinderen. Misschien wel aan het vroege tijdstip. Hoe dan ook, onze werkgroep Gezinsviering had met ons als Pastoraatsgroep gehoopt op meer kinderen en hun (groot)ouders. Wellicht de volgende keer, met Palmpasen, weer wel! 

IMG 20230219 WA0006Midwinterviering IMG 20230219 WA0002

We gaan in ieder geval door op de ingeslagen weg, omdat de gezinsvieringen ertoe doen en vooral de kinderen enthousiast zijn. Mooi dat voorganger diaken Kerklaan hen vooraf opriep iets liefs te bedenken wat zij in de komende week gaan doen, passend bij het wat zware Matteüs evangelie van vandaag. “Geen ruzie maken met mijn broer;” “De vaatwasser uitruimen", “Stofzuigen voor mijn ouders,” aldus een paar reacties vooraf. In zijn overweging borduurde Kerklaan daarop voort. Bekijk of beluister daarvoor de stream van vandaag (en zie hier het boekje).

Heel mooi dat alle kinderen mee deden met de St.Lucia processie, ter ere van een jonge vrouw en martelares, die het goede deed voor de mensen. Wereldkinderkoor Luna zong weer prachtig, over vrede, over de natuur, over liefde en over mensen! Prachtig en ontroerend🙏
Met daarbij Anouk en Donna van Starlight in een glansrol tijdens de processie en als steun in de rug voor de kinderen van Luna. 
Dank dirigente Marjolein, pianist Ed en drummer Danny. Ook bijzonder veel dank aan Riet, Bea, Inge en Maureen van de werkgroep Gezinsviering.

En tot slot een groot applaus voor de Midwinterhoornblazers Paul en Niek. Zij gaven de viering extra allure.💒

IMG 20230219 WA0005IMG 20230219 WA0003IMG 20230219 WA0004

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kerstvieringen in onze kerk
Met de gezinsviering werd op zaterdagmiddag 24 december gestart. Vele kinderen, ouders en grootouders bevolkten opnieuw onze kerk terwijl Wereldkinderkoor Luna de eerste kerstliedjes zong. Pastor Hubert Berbée haalde alle kinderen naar voren om hen mee te nemen in het kerstverhaal dat letterlijk leven bracht in en rond onze kerststal. Kinderen van de Aloysiusschool liepen met hun zelf gekleurde poster waarin de geboorte van Jezus Christus werd vertolkt, naar het altaar. Lector Bea Kerklaan en kinderen deden daarbij het verhaal. Een mooie viering waarbij je het kerstlicht letterlijk voelde. Dank ook Maureen, Bea, Riet en Inge van de werkgroep Gezinsviering. Dank ook aan Marjolein Kolkert, dirigente, Rutger de Ronde, pianist, Danny van Etten, drummer en Margo de Winter, fluitist. Nieuw dit jaar: na afloop glühwein, koffie/thee en limonade buiten waar vele lichtjes brandden. We kregen er een leuke respons op en dank aan Nico van Nimwegen en Paula en Koos de Haas voor deze catering. 

IMG 20230113 WA0004 KAIMG 20230113 WA0005 KAIMG 20230113 WA0007 KA

IMG 20221225 WA0011 KAIMG 20221225 WA0012 KAIMG 20230113 WA0006 KAIMG 20230113 WA0008 KA

Voorganger in de nachtmis van 20.00 uur was pater Peter Peelen. Let’s Sing Together, onder leiding van Marjolein Kolkert, zorgde voor de prachtige muzikale begeleiding. Een volle kerk, met ook veel nieuwe mensen. Samen vieren, op een moment waarin de wereld vooral somber kleurt. In zijn overweging besteedde de pater daar aandacht aan, ook aan de hoop, de verwachting en de betekenis van het volgeling zijn van Jezus Christus.

Tijdens de viering op Eerste Kerstdag werd Tobias Westerhoff door voorganger pastor Paul Mantelaers gedoopt. Een uniek moment dat dankzij de streaming ook kon worden bijgewoond door de familie van Leisa en René Westerhoff in Indonesië en in Duitsland. St. Caecilia begeleidde de viering muzikaal, onder leiding van scheidend dirigent Ben Hillen. Het was bijzonder mooi, ook in het slot waarbij naast de doopvont, de dopeling en zijn ouders, St. Caeciliazangers samen met de meidengroep Starlight het kerstlied “Er is een kindeke geboren” zong.

IMG 20221225 WA0007 NMIMG 20221225 WA0009 NMIMG 20221225 WA0006 1KD

Met oecumenische vieringen op Tweede Kerstdag in het Lentiz college en tijdens Oudejaarsavond in de Oude Kerk werd 2022 liturgisch afgesloten. Mooi om dat als christelijke gemeenschappen samen te doen, met dank aan alle betrokkenen en in het bijzonder het speciale gelegenheidskoor van Oudejaarsavond.

IMG 20221226 WA0005 2KDIMG 20221226 WA0007 2KDIMG 20221226 WA0009 2KD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Open kerk in Maria Magdalenakerk

H. Maria MagdalenakerkSinds enkele weken zijn de deuren van onze Maria Magdalenakerk elke zaterdagmiddag geopend voor publiek. Vele mensen hebbben al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken, even rond te kijken of, al dan niet met behulp van het informatieboekje en/ of van de gastheer/-vrouw van dienst, kennis op te doen over de kerk of patroonheilige Maria Magdalena. Ook voor een moment van bezinning kan eenieder die dat wil binnenstappen.

Mevrouw Joke Visser bezocht onze kerk enkele weken geleden en schreef hier deze leuke en interessante blog over. Absoluut het lezen waard en wie hierdoor geïnspireerd of geënthousiasmeerd is geraakt: wees van harte welkom op zaterdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur in de Maria Magdalenakerk.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Hoe houden we kinderen, hun gezinnen en jongeren betrokken bij onze RK Kerk?

Een onderwerp dat iedere keer terugkeert, wat niet eenvoudig is, maar waar we met vallen en opstaan aan blijven werken. Zoals in de werkgroep Gezinsviering die in deze Coronatijd op een andere manier aan de slag is om toch gezinnen en kinderen te bereiken. Zie het artikel elders op de Maaslandse pagina’s van het laatste parochieblad. Samen zijn we – zei het voorzichtig – ook aan het nadenken hoe we op een andere manier jongeren kunnen interesseren voor vieringen die hen aanstaan en aansluiten op de tijdgeest van nu.

Wereldkinderkoor Luna

Vanaf 12 april herstarten de repetities van Wereldkinderkoor (WKK) Luna en deze keer onder leiding van Marjolein Kolkert, dirigent van Let's Sing Together (LST). Rekening houdend met Coronamaatregelen gaat dit in twee groepen gebeuren: de onderbouw en de bovenbouw van het koor. De repetities vinden onder schooltijd in De Link plaats.  Het wordt vast even wennen voor de kinderen die lange tijd niet repeteerden of zongen, maar met Kerst 2020 wel bijdroegen aan het mooie digitale Kerstmoment. Mede dankzij de inzet van dirigent Harry Heidekamp staat het koor goed op de rails. Harry besloot helaas met de directie te stoppen en het is fijn dat Marjolein Kolkert hem gaat vervangen. Als dirigent van LST is zij bekend met onze kerk en heeft ze zin om ook met kinderen muziek te beoefenen. School en kerk spraken met haar een proefperiode af waarin over en weer ervaring wordt opgedaan en vervolgens de balans wordt opgemaakt. Tot de zomervakantie wordt er vooral eerst lekker wekelijks gezongen en gerepeteerd. Corona vraagt veel  van de school en de kinderen, maar het is heel fijn dat er weer dagelijks les kan worden gegeven. Na de zomervakantie zal het koor weer worden ingezet voor de gezinsvieringen.

Eerste H. Communie en H. Vormsel

In het vorige parochieblad las u dat door het pastorale team langs digitale weg de Eerste Heilige Communie en het H. Vormsel wordt voorbereid. Om de contacten te verstevigen zullen parochianen Ank Ammerlaan en Riet van der Lans bijdragen aan het welslagen van dit nieuwe traject. Ank en Riet hebben zelf als moeders van toen en als oma’s van nu ervaring met kinderen en gaan in goed overleg met pastor Eli Stok, de werkgroep Gezinsviering en de Aloysiusschool aan de slag. Hoe dat precies gaat worden, zullen de dames in een volgend parochieblad uit de doeken doen. We zijn blij met deze catechetische inzet en maakten uiteraard onder het schilderij van Maria Magdalena een foto van dit energieke stel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Aankomende Vieringen

30 september 2023 19:00 uur
Den Hoorn
Categorie-afbeelding Eucharistieviering
01 oktober 2023 09:15 uur
Schipluiden
Categorie-afbeelding Eucharistieviering
01 oktober 2023 09:15 uur
Maasland
Categorie-afbeelding Eucharistieviering
01 oktober 2023 11:15 uur
Den Hoorn
Eucharistieviering
03 oktober 2023 09:30 uur
Den Hoorn
Viering
03 oktober 2023 09:30 uur
Maasland
Eucharistieviering
03 oktober 2023 18:45 uur
Schipluiden
Rozenkransgebed
04 oktober 2023 09:30 uur
Schipluiden
Woord- en Communieviering
04 oktober 2023 19:30 uur
Den Hoorn
Rozenkransgebed
05 oktober 2023 14:00 uur
Den Hoorn
Woord- en Communieviering
07 oktober 2023 19:00 uur
Den Hoorn
Woord- en Communieviering
07 oktober 2023 19:00 uur
Schipluiden
Eucharistieviering