Kerkomroep

Alle vieringen vanuit onze kerkzijn ook te beluisteren via  de Kerkomroep.                  Dit kan rechtstreeks, maar het is ook mogelijk om vieringen              
terug te beluisteren. 
 
 Via deze link komt u op de pagina van Maasland.

    Collecte

Uw (digitale) bijdrage aan deQRcollecte wordt zeer op prijs gesteld. Dit kan door overmaking naar Banknummer:
NL63 RABO 03404 00439 t.n.v. R.K. Parochie O.L.V. van Sion, parochiekern Maasland. Of door deze QR-code te scannen.

Alvast dank voor uw bijdrage!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Actie Kerkbalans
Informatie over de actie kerkbalans 2023 vindt u op de algemene actuele pagina. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Toekomst Parochiekern Maria Magdalena

Geïnspireerd door het Missionair Proces van Paus Franciscus besloot de Pastoraatsgroep tot een digitale enquête onder generatiegroepen van parochianen. Er werd daarbij gewerkt met selecties van mensen die met regelmaat de kerk bezoeken, dit soms doen of niet of nauwelijks meer in de kerk komen. Er was een mooie respons van om en nabij de 20% onder alle leeftijdsgroepen. De resultaten werden door Jan Joost Duijvestijn en Tineke van Nimwegen verwerkt in het document “Resultaten enquête Toekomst Parochiekern Maria Magdalena”. Dit document was de basis voor tien generatiegesprekken die in de periode september 2023 – januari 2024 door Jan Joost en Tineke gehouden zijn. Daarbij werd ook ingegaan op strategische financiële visie, samengesteld door John van Adrichem. Het geheel leidde tot een "Rapportage Generatiegesprekken Parochiekern Maria Magdalena, conclusies en aanbevelingen", samengesteld vanuit de ad-hoc werkgroep Toekomst Parochiekern Maria Magdalena.

Op woensdagavond 11 april werden alle bevindingen gedeeld in een samenkomst van Pastoraatsgroep Maria Magdalena, andere gespreksdeelnemers en geïnteresseerden en pastoor Broeders. Op basis van de resultaten van deze avond wordt gewerkt aan een Kompas 2024 – 2026 voor de Parochiekern Maria Magdalena Maasland. Nadere informatie volgt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Week 26Maria Magdalena schildering
Zondag 23 juni 9.15 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: pastoor Broeders
     Stream 23 juni
     Weekfolder 23 juni 

Dinsdag 25 juni 9.30 uur Geen viering

Zaterdag 29 juni 13-16 uur Open kerk: Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 30 juni 9.15 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: pastoor Broeders

Mededelingen

De O.L.V. van Sion AppQR code Sion App
Scan de QR code (links) om de app te openen op uw mobiel of tablet en wordt lid van onze groep en R.K. Maria Magdalena. Hierin wordt informatie m.b.t. onze kern gedeeld, maar kunt u ook zelf informatie delen.


Let’s Sing Together 40 jaar
Hallo donateurs, oud leden, vrienden en fans van Let’s Sing Together,
Vorig jaar bestond Let’s Sing Together 40 jaar. Daar willen we graag aandacht aan besteden door middel van een feestelijke jubileumviering. We zingen liedjes van de afgelopen 40 jaar. We nodigen u daar bij deze van harte voor uit. Zondag 7 juli, aanvang 10.00 uur, in de Maria Magdalena kerk. Na afloop is er koffie met lekkers in de Link en volop gelegenheid om bij te praten. We hopen u te zien op 7 juli!

Leden en bestuur Let’s Sing Together

Adres Annie van Dijk
Het adres van Annie van Dijk:
WZH Carel van den Oever
Schrijnwerkersgaarde 3
2542 TP Den Haag

Dinsdagochtend 25 juni is er geen viering!

Koek bij de vieringen
We vinden het leuk om bij speciale vieringen koek bij de koffie te hebben.
Wie vindt het leuk om voor deze vieringen voor koek te zorgen?
Laat het weten via het secretariaat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Week 25
Zondag 16 juni 10.00 uur Openluchtviering (oec.) Lentiz veld
m.m.v.combo. Voorganger: ds. R. Noordzij/ Diaken H. Berbée
     
Liturgie viering 16 juni

-> Update: vanwege de slechte weersvoorspellingen, met weinig zicht op betere vooruitzichten, is de viering morgen niet op het Lentiz veld, maar in de Oude Kerk. De aanvangstijd is onveranderd om 10.00 uur.

Mededelingen
Slotdag & viering in Schipluiden op 29 juni a.s.
Op zaterdag 29 juni wordt er een in het kader van het jubileumjaar een uitgebreide slotmiddag georganiseerd in Schipluiden. Op het plein voor de kerk zullen er vanaf 16.00 uur diverse kraampjes staan waar u terecht kunt voor eten en drinken, activiteiten voor klein en groot, leuke wetenswaardigheden etc. Aansluitend hieraan is er om 18.00 uur een feestelijke slot/vakantieviering. Warm aanbevolen, iedereen is van harte uitgenodigd.

De O.L.V. van Sion App

Onze parochie heeft zijn eigen app! Deze vindt u in de App Store (Apple) of via Google Play (Android). Zoek op ‘onze lieve vrouw’ en dan heeft u hem snel gevonden! Dit kan ook op uw tablet/computer. Zodra u door één van de beheerders bent toegelaten, kunt u zelf toegang vragen bij de groepen waar u lid van wilt/kunt worden.
U bent automatisch lid van de OLV van Sion groep waarin alle informatie van onze parochie wordt gedeeld.
Onze parochiekern MM Maria Magdalena heeft ook een eigen groep. (Niet te verwarren met de Maria Magdalena Moments!)
Hier moet u zich wel zelf aanmelden. In deze groep wordt informatie met betrekking tot onze kern gedeeld, maar kunt u ook zelf
informatie delen.

Op onze website www.onzelievevrouwvansion.nl staat een instructievideo met meer informatie over onze kerkenapp.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Week 24H. Maria Magdalenakerk
Zondag 9 juni 9.15 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pater Peelen
     Stream viering 9 juni
     Weekfolder 9 juni

Dinsdag 11 juni 9.30 uur Woord- en communieviering
Voorganger: diaken M. Kerklaan

Zaterdag 15 juni 13-16 uur Open kerk: Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 16 juni 10.00 uur Openluchtviering (oec.) Lentiz veld
m.m.v.combo. Voorganger: ds. R. Noordzij/ Diaken H. Berbée

Mededelingen
Openluchtviering
Volgende week zondag is er een oecumenische openluchtviering
bij het Lentiz College. Voorgangers zijn diaken H. Berbée en ds. R. Noordzij. De viering begint om 10.00 uur.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Week 23
Zondag 2 juni 9.15 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: pastoor Broeders|
     Stream viering 2 juni
     Weekfolder 2 juni

Dinsdag 4 juni 9.30 uur Eucharistieviering KBO
Voorganger: pastoor Broeders

Zaterdag 8 juni 13-16 uur Open kerk: Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 9 juni 9.15 uur Eucharistieviering m.m.v. samenzang
Voorganger: pater Peelen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Week 22Jezus is de goede herder
Zondag 26 mei 10.00 uur EHC viering m.m.v. WKK Luna/Starlight
Voorganger: pater Thomas
     Stream viering 26 mei
     Weekfolder 26 mei
     Boekje 26 mei

Dinsdag 28 mei 9.15 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater Thomas

Zaterdag 1 juni 13-16 Open kerk: Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 2 juni 9.15 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: pastoor Broeders

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Week 21
Zondag 19 mei 9.15 uur 1e Pinksterdag Eucharistieviering m.m.v. LSTPinksteren 2024
Voorganger: pater Thomas
     Stream viering 19 mei
     Weekfolder 19 mei
     Boekje 19 mei

Maandag 20 mei 10.00 uur 2e Pinksterdag Oecumenische viering
Voorganger: diaken M. Kerklaan/ A. Kuijvenhoven
     Stream 20 mei
     Boekje 20 mei

Dinsdag 21 mei 9.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Werkgroep

Zaterdag 25 mei 13-16 uur Open kerk: Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zaterdag 25 mei 16.00 uur Wij-Weidag – Den Hoorn

Zondag 26 mei 10.00 uur EHC viering m.m.v. WKK Luna/Starlight
Voorganger: pater Thomas

Mededelingen
Pinksteractie 2024
Geloven in de ander. Ieder mens telt mee
De missionarissen en missionair werkers gaan wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zorgt voor financiële steun. Gesterkt door deze uiting van solidariteit zetten de Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich met overgave in voor anderen. Op 1e Pinksterdag zal er gecollecteerd worden voor de WNM.
Meer informatie op: www.weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie

Sport en Spel MaaslandTweede Pinksterdag
Op maandag 20 mei, Tweede Pinksterdag, is om 10.00 uur de oecumenische kerkdienst in de R.K.-kerk, Meester Postlaan 6, Maasland. Al jarenlang is deze kerkdienst het startsein voor Sport en Spel. We willen u van harte uitnodigen om aanwezig te zijn!

WIJ-WEIDAG 25 MEI Den Hoorn
De jaarlijkse Wij-weidag is op zaterdag 25 mei aan de Woudselaan 14 in Den Hoorn. Inloop vanaf 15.30 uur. Na het sociale programma volgt om 17.30 uur een Eucharistieviering, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd (soep en brood). Uiterlijk om 20.00 uur zal het programma worden beëindigd. Meer informatie vindt u op onze website www.onzelievevrouwvansion.nl onder OLV van Sion.

Eerste Heilige Communie
Op zondag 26 mei is de feestelijke EHC viering om 10.00 uur.
U bent van harte welkom!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Week 19
Zondag 5 mei 9:15 uur Eucharistieviering m.m.v. St. CaeciliaKerk en oude pastorie rond 1900
Voorganger: pater Peelen
     Stream viering 5 mei
     Weekfolder 5 mei

Dinsdag 7 mei 9:30 uur Woord- en Communieviering/ KBO
Voorganger: pastor Mantelaers

Donderdag 9 mei 10.00 uur Hemelvaartsdag
Gez. Schipluiden met samenzang
Voorganger: pater Thomas

Zaterdag 11 mei 13-16 uur Open kerk: Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 12 mei 9.15 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: pastoor Broeders

Mededelingen
RDO-Kerkbalans 2024 gezamenlijk drie kerken Maasland
De RDO- Kerkbalans 2024 avond op 8 mei a.s. in de Link gaat i.v.m. te weinig aanmeldingen niet door.

Hemelvaart 9 mei
De Eucharistieviering op Hemelvaartsdag is in Schipluiden om 10.00 uur. Voorafgaand bent u vanaf 8.30 uur van harte welkom in de Schelp voor een gezamenlijk ontbijt. U wordt verzocht uw ontbijtpakketje bij binnenkomst af te geven. Van alle pakketjes wordt één buffet gemaakt. Voor drinken wordt gezorgd. Ook is er traditiegetrouw weer het dauwtrappen op Hemelvaartsdag. Voor de wandelaars is de Schelp geopend vanaf 5.30 uur. Na een gezamenlijk bezinningsmoment in de kerk, wordt een route van ongeveer 10 km gelopen. Halverwege is er een koffie/thee pauze. De wandelaars kunnen voor de wandeling hun ontbijtpakketje inleveren. Bij terugkomst sluiten zij bij het ontbijt aan.

Voor zowel het wandelen als het ontbijten graag voor 6 mei opgeven via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 015-3801810.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Week 18Maria Magdalena schildering
Zondag 28 apr. 9.15 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pater Thomas
     Stream viering 28 april
      Weekfolder 28 april

Dinsdag 30 apr. 9.30 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: diaken M. Kerklaan

Zaterdag 4 mei 13-16 uur Open kerk: Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 5 mei 9.15 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: pater Peelen

Mededelingen
Op maandag 20 mei, Tweede Pinksterdag, is om 10.00 uur de oecumenische kerkdienst in de R.K.-kerk, Meester Postlaan 6, Maasland.
Al jarenlang is deze kerkdienst het startsein voor Sport en Spel.
We willen u van harte uitnodigen om aanwezig te zijn!

Het Sport en Spel comité is natuurlijk al maandenlang bezig met de voorbereidingen voor dit evenement dat heel Maasland op de been brengt.
We kijken ernaar uit en we hopen op een fantastische opbrengst.

Werkgroep oecumene Maasland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Week 17Altaar MM
Zondag 21 april 9.15 uur Woord- en communieviering m.m.v. Let’s Sing Together
Voorganger: diaken M. Kerklaan
     Stream viering 21 april
     Liedjes viering 21 april
     Weekfolder 21 april

Dinsdag 23 april 9.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Broeders

Vrijdag 26 april 20.00 uur Sport en Spel klaverjassen

Zaterdag 27 april 13-15 uur Open kerk: Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 28 april 9.15 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pater Thomas

Mededelingen
Verhuizing Ine Hersbach
Per 15 april is Ine Hersbach verhuisd naar:
Tweemaster afd. de Ever 001 kamer 11
Vondellaan 2, 3141 CJ Maassluis

Open kerk
Op Koningsdag is de open kerk tot 15.00 uur i.p.v. 16.00 uur.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Week 16
Zondag 14 apr. 9:15 uur Eucharistieviering m.m.v. Te Deum Laudamus
Voorganger: pater Thomas
     Stream viering 14 april
     Weekfolder 14 april

Dinsdag 16 apr. 9:30 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater Thomas

Zaterdag 20 apr. 13-16 uur Open kerk: Voor bezinning, om een kaarsje op te steken, of meer te weten te komen van de kerk.

Zondag 21 apr. 9.15 uur Roepingenzondag Woord- en communieviering m.m.v. Let’s Sing Together
Voorganger: diaken M. Kerklaan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kerstconcert LST2023

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Midwinterviering 2023


De Midwinterviering 2023 van vanochtend (19-02) zal vast de geschiedenis ingaan als de “Sint Luciaviering.” Met een redelijk gevulde kerk en super enthousiaste kinderen, ouders en grootouders. Aan de communicatie heeft het deze keer niet gelegen, we bereikten veel mensen en kinderen. Misschien wel aan het vroege tijdstip. Hoe dan ook, onze werkgroep Gezinsviering had met ons als Pastoraatsgroep gehoopt op meer kinderen en hun (groot)ouders. Wellicht de volgende keer, met Palmpasen, weer wel! 

IMG 20230219 WA0006Midwinterviering IMG 20230219 WA0002

We gaan in ieder geval door op de ingeslagen weg, omdat de gezinsvieringen ertoe doen en vooral de kinderen enthousiast zijn. Mooi dat voorganger diaken Kerklaan hen vooraf opriep iets liefs te bedenken wat zij in de komende week gaan doen, passend bij het wat zware Matteüs evangelie van vandaag. “Geen ruzie maken met mijn broer;” “De vaatwasser uitruimen", “Stofzuigen voor mijn ouders,” aldus een paar reacties vooraf. In zijn overweging borduurde Kerklaan daarop voort. Bekijk of beluister daarvoor de stream van vandaag (en zie hier het boekje).

Heel mooi dat alle kinderen mee deden met de St.Lucia processie, ter ere van een jonge vrouw en martelares, die het goede deed voor de mensen. Wereldkinderkoor Luna zong weer prachtig, over vrede, over de natuur, over liefde en over mensen! Prachtig en ontroerend🙏
Met daarbij Anouk en Donna van Starlight in een glansrol tijdens de processie en als steun in de rug voor de kinderen van Luna. 
Dank dirigente Marjolein, pianist Ed en drummer Danny. Ook bijzonder veel dank aan Riet, Bea, Inge en Maureen van de werkgroep Gezinsviering.

En tot slot een groot applaus voor de Midwinterhoornblazers Paul en Niek. Zij gaven de viering extra allure.💒

IMG 20230219 WA0005IMG 20230219 WA0003IMG 20230219 WA0004

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kerstvieringen in onze kerk
Met de gezinsviering werd op zaterdagmiddag 24 december gestart. Vele kinderen, ouders en grootouders bevolkten opnieuw onze kerk terwijl Wereldkinderkoor Luna de eerste kerstliedjes zong. Pastor Hubert Berbée haalde alle kinderen naar voren om hen mee te nemen in het kerstverhaal dat letterlijk leven bracht in en rond onze kerststal. Kinderen van de Aloysiusschool liepen met hun zelf gekleurde poster waarin de geboorte van Jezus Christus werd vertolkt, naar het altaar. Lector Bea Kerklaan en kinderen deden daarbij het verhaal. Een mooie viering waarbij je het kerstlicht letterlijk voelde. Dank ook Maureen, Bea, Riet en Inge van de werkgroep Gezinsviering. Dank ook aan Marjolein Kolkert, dirigente, Rutger de Ronde, pianist, Danny van Etten, drummer en Margo de Winter, fluitist. Nieuw dit jaar: na afloop glühwein, koffie/thee en limonade buiten waar vele lichtjes brandden. We kregen er een leuke respons op en dank aan Nico van Nimwegen en Paula en Koos de Haas voor deze catering. 

IMG 20230113 WA0004 KAIMG 20230113 WA0005 KAIMG 20230113 WA0007 KA

IMG 20221225 WA0011 KAIMG 20221225 WA0012 KAIMG 20230113 WA0006 KAIMG 20230113 WA0008 KA

Voorganger in de nachtmis van 20.00 uur was pater Peter Peelen. Let’s Sing Together, onder leiding van Marjolein Kolkert, zorgde voor de prachtige muzikale begeleiding. Een volle kerk, met ook veel nieuwe mensen. Samen vieren, op een moment waarin de wereld vooral somber kleurt. In zijn overweging besteedde de pater daar aandacht aan, ook aan de hoop, de verwachting en de betekenis van het volgeling zijn van Jezus Christus.

Tijdens de viering op Eerste Kerstdag werd Tobias Westerhoff door voorganger pastor Paul Mantelaers gedoopt. Een uniek moment dat dankzij de streaming ook kon worden bijgewoond door de familie van Leisa en René Westerhoff in Indonesië en in Duitsland. St. Caecilia begeleidde de viering muzikaal, onder leiding van scheidend dirigent Ben Hillen. Het was bijzonder mooi, ook in het slot waarbij naast de doopvont, de dopeling en zijn ouders, St. Caeciliazangers samen met de meidengroep Starlight het kerstlied “Er is een kindeke geboren” zong.

IMG 20221225 WA0007 NMIMG 20221225 WA0009 NMIMG 20221225 WA0006 1KD

Met oecumenische vieringen op Tweede Kerstdag in het Lentiz college en tijdens Oudejaarsavond in de Oude Kerk werd 2022 liturgisch afgesloten. Mooi om dat als christelijke gemeenschappen samen te doen, met dank aan alle betrokkenen en in het bijzonder het speciale gelegenheidskoor van Oudejaarsavond.

IMG 20221226 WA0005 2KDIMG 20221226 WA0007 2KDIMG 20221226 WA0009 2KD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Open kerk in Maria Magdalenakerk

H. Maria MagdalenakerkSinds enkele weken zijn de deuren van onze Maria Magdalenakerk elke zaterdagmiddag geopend voor publiek. Vele mensen hebbben al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken, even rond te kijken of, al dan niet met behulp van het informatieboekje en/ of van de gastheer/-vrouw van dienst, kennis op te doen over de kerk of patroonheilige Maria Magdalena. Ook voor een moment van bezinning kan eenieder die dat wil binnenstappen.

Mevrouw Joke Visser bezocht onze kerk enkele weken geleden en schreef hier deze leuke en interessante blog over. Absoluut het lezen waard en wie hierdoor geïnspireerd of geënthousiasmeerd is geraakt: wees van harte welkom op zaterdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur in de Maria Magdalenakerk.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Hoe houden we kinderen, hun gezinnen en jongeren betrokken bij onze RK Kerk?

Een onderwerp dat iedere keer terugkeert, wat niet eenvoudig is, maar waar we met vallen en opstaan aan blijven werken. Zoals in de werkgroep Gezinsviering die in deze Coronatijd op een andere manier aan de slag is om toch gezinnen en kinderen te bereiken. Zie het artikel elders op de Maaslandse pagina’s van het laatste parochieblad. Samen zijn we – zei het voorzichtig – ook aan het nadenken hoe we op een andere manier jongeren kunnen interesseren voor vieringen die hen aanstaan en aansluiten op de tijdgeest van nu.

Wereldkinderkoor Luna

Vanaf 12 april herstarten de repetities van Wereldkinderkoor (WKK) Luna en deze keer onder leiding van Marjolein Kolkert, dirigent van Let's Sing Together (LST). Rekening houdend met Coronamaatregelen gaat dit in twee groepen gebeuren: de onderbouw en de bovenbouw van het koor. De repetities vinden onder schooltijd in De Link plaats.  Het wordt vast even wennen voor de kinderen die lange tijd niet repeteerden of zongen, maar met Kerst 2020 wel bijdroegen aan het mooie digitale Kerstmoment. Mede dankzij de inzet van dirigent Harry Heidekamp staat het koor goed op de rails. Harry besloot helaas met de directie te stoppen en het is fijn dat Marjolein Kolkert hem gaat vervangen. Als dirigent van LST is zij bekend met onze kerk en heeft ze zin om ook met kinderen muziek te beoefenen. School en kerk spraken met haar een proefperiode af waarin over en weer ervaring wordt opgedaan en vervolgens de balans wordt opgemaakt. Tot de zomervakantie wordt er vooral eerst lekker wekelijks gezongen en gerepeteerd. Corona vraagt veel  van de school en de kinderen, maar het is heel fijn dat er weer dagelijks les kan worden gegeven. Na de zomervakantie zal het koor weer worden ingezet voor de gezinsvieringen.

Eerste H. Communie en H. Vormsel

In het vorige parochieblad las u dat door het pastorale team langs digitale weg de Eerste Heilige Communie en het H. Vormsel wordt voorbereid. Om de contacten te verstevigen zullen parochianen Ank Ammerlaan en Riet van der Lans bijdragen aan het welslagen van dit nieuwe traject. Ank en Riet hebben zelf als moeders van toen en als oma’s van nu ervaring met kinderen en gaan in goed overleg met pastor Eli Stok, de werkgroep Gezinsviering en de Aloysiusschool aan de slag. Hoe dat precies gaat worden, zullen de dames in een volgend parochieblad uit de doeken doen. We zijn blij met deze catechetische inzet en maakten uiteraard onder het schilderij van Maria Magdalena een foto van dit energieke stel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Aankomende Vieringen

25 juni 2024 09:30 uur
Den Hoorn
Viering
25 juni 2024 09:30 uur
Maasland
Woord en Gebedsdienst
25 juni 2024 18:45 uur
Schipluiden
Rozenkransgebed
26 juni 2024 09:30 uur
Schipluiden
Woord- en Communieviering
26 juni 2024 19:30 uur
Den Hoorn
Rozenkransgebed
29 juni 2024 18:00 uur
Schipluiden
Eucharistieviering / Vakantieviering
30 juni 2024 09:15 uur
Maasland
Categorie-afbeelding Eucharistieviering
30 juni 2024 11:15 uur
Den Hoorn
Eucharistieviering
02 juli 2024 09:30 uur
Den Hoorn
Viering
02 juli 2024 09:30 uur
Maasland
Eucharistieviering
02 juli 2024 18:45 uur
Schipluiden
Rozenkransgebed
03 juli 2024 19:30 uur
Den Hoorn
Rozenkransgebed