Kan ik het sacrament van boete en verzoening ontvangen (‘biechten’)?

 • Iedereen die katholiek gedoopt is, kan de ervaring van schuld en falen uitspreken in het sacrament van boete en verzoening, om raad te ontvangen en de absolutie (vergeving) namens God.
 • Ook voor mensen die niet katholiek gedoopt zijn, zijn we beschikbaar voor een vertrouwelijk en openhartig gesprek.
 • Er zijn in de parochie O.L.V. van Sion geen vaste inlooptijden voor dit sacrament (maar wel in Delft: elke zondag van 17.15-17.45 in de Maria van Jessekerk). Het is mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met een priester. De telefoonnummers staan in het parochieblad of kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat.

Hoe werkt dat eigenlijk?7. Biechtstoel Den Hoorn

 • Het is goed om van tevoren rustig de tijd te nemen om liefdevol en eerlijk naar jezelf te kijken. Soms kan een vragenlijst daarbij behulpzaam zijn, bijv.:
  https://bewustkatholiek.nl/uploads/sacramenten/Biechtspiegel.pdf
 • In het gesprek met de priester wordt aan het begin het kruisteken gemaakt.
 • De priester nodigt je uit om te vertellen waar je spijt van hebt.
 • Als je bent uitgesproken, zal de priester ingaan op je verhaal. Hij kan vragen stellen om je situatie beter te begrijpen, maar niet uit nieuwsgierigheid. Hij kan bemoediging geven of advies.
 • Om je te helpen je relatie met God en de naaste weer te herstellen, geeft de priester een opdracht mee (de penitentie).
 • Tot slot spreekt hij de absolutie uit, waarvan de kern is: “Ik ontsla u van uw zonden, in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.”

Betekenis van dit sacrament

Ieder mens maakt wel eens slechte of onverstandige keuzes. Als christenen zijn we geroepen om te leven op een manier die past bij onze doop, onze verbondenheid met Jezus Christus. Wanneer dat niet lukt, wil Jezus geduldig naar ons luisteren en ons vergeving schenken. In het sacrament van de biecht doet hij dat via de persoon van de priester. Dit kan dus worden gezien als een oefening in oprechtheid naar Jezus toe, het is fundamenteel een ontmoeting met Hem.

Om goed van dit sacrament gebruik te kunnen maken, is berouw nodig (“ik had het anders kunnen en moeten doen”) en het voornemen om in de toekomst dus ook anders te handelen.

Doel van het sacrament is dat relaties worden geheeld: tussen de mens en God, tussen mensen onderling en de relatie met jezelf.

Voor meer informatie: https://youtu.be/ImyV0pmyRyw