Eerste Heilige Communie
Op 26 mei deden 2  kinderen hun Eerste Heilige Communie in de Maria Magdalenakerk in Maasland. In een feestelijke viering met als voorganger pater EHC 20240526aThomas muzikaal ondersteund door koor Luna en koor Starlight mochten de kinderen voor het eerst mee aan tafel.

Op zondag 2 juni waren 5 kinderen uit Schipluiden en Den Hoorn aan de beurt.Ook hier was het groot feest mede dankzij pater Thomas en koor Horizon. In eenvoudige woorden legde hij aan de aanwezige kinderen uit wat het betekent als je mag eten van het lichaam van Christus.

Alle communicantjes van harte gefelicteerd. Iedereen die meegewerkt heeft heel hartelijk bedankt.

EHC 20240602a

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Augustusbedevaart naar Kevelaer 8 tot en met 10 augustus 2024
Voor de 130e keer sinds de oprichting in 1894 wordt de jaarlijkse zomerbedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer georganiseerd door de Haagse Bedevaarten.
Meer informatie in bijgaande folder  en op https://www.bedevaart.nl/ Wilt u mee,vul dan het inschrijfformulier voor de 1-daagse of 3-daagse bedevaart in. Klik op Aanmeldformulieren 2024

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wie wil ons transportteam versterken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WIJ-WEI-DAG 25 mei 2024

De jaarlijkse Wij-wei-dag is inmiddels een traditie geworden. Samen vieren, samen eten en samen actief zijn. Bij voorkeur op een buitenlocatie in het groen. Zo’n buitenlocatie had de werkgroep in Den Hoorn gevonden bij John en Annita Kleijweg. Alhoewel het veldje wat drassig was en er soms donkere wolken over kwamen, kon de Wij-Wei-dag plaatsvinden, zoals van te voren bedacht was. Mede door de vele vrijwilligers werd het terrein en de binnen locatie in orde gemaakt.  Om 16.00u begon het programma voor jong en oud.

Kaarsen versieren

Vamos Rens Olsthoorn en Mirjam BoksKleurbekennenWeidevogels John Kleijweg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-     Kaarsen versieren.

-     Jongeren van de Vamosgroep 2023 lieten de film van hun reis zien.

-     Creatief met verf. Geef kleur aan het leven.

-     Kleur bekennen. Uitleg van de liturgische kleuren door Paul Mantelaers.

-     Hoe staat het met de grutto? John Kleijweg vertelt over zijn hobby: vogels spotten

Aansluitend was er een Eucharistieviering met als voorgangers Pastoor W. Broeders en Pater Thomas. Het adhoc koor,  bestaande uit leden van de diverse koren die de parochie OLV van Sion rijk is,  stond onder leiding van Els Rodenburg en werd muzikaal ondersteund door leden van het combo van het koor Anchor.

Viering 1.Koor 2aViering 3

 

 

 

 

 

Na de viering was er een gezamenlijke maaltijd met soep en brood. We mogen terugkijken op een fijne dag. Vol met mooie ontmoetingen. Vanaf deze plaats iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar komst en natuurlijke een pluim voor de organisatie.

 SamenzijnSamenzijn 2Viering 2

 

 

 

.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

'Geef ze de Vijf' - VakantiebankVakantiebank
In de maanden mei en juni, wanneer velen van u het vakantiegeld ontvangen, vraagt de Vakantiebank Delft daarom aandacht voor onze actie ‘Geef ze de Vijf’: Vijf euro van uw vakantiegeld helpt ons weer om een mooie vakantie-ervaring te realiseren voor mensen die hiervoor zelf financieel geen mogelijkheden hebben.Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL67 ABNA 0 620 389 141 t.n.v. RK Stadsdiaconaat Delft e.o. o.v.v. Vakantiebank Delft

Meer informatie over deze actie kunt U hier vinden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Parochieblad
Het meest actuele parochieblad vindt u onder deze knop.
Het nieuwe parochieblad komt uit op donderdag 16 mei 2024 en het daaropvolgende op 27 juni. Kopij aanleveren voor het zomernummer kan tot en met 10 juni 2024.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menstruatie

Inzameling menstruatie producten.
In de katholieke kerk staan we in de meimaand extra stil bij een bijzonder vrouw: bij Maria de moeder van Jezus.
Zij staat voor de vele vrouwen in de wereld die veel moeten doorstaan in het leven, zoals vrouwen die dagelijks worstelen met de kosten van het leven.

Als RK Kerken in Delft en Sion willen we in deze maand stilstaan bij meisjes/vrouwen die met weinig geld moeten rondkomen.
Wij proberen als kerken een kleine bijdrage te leveren aan het probleem van menstruatiearmoede.
“Menstruatiearmoede heeft een groot effect op het dagelijks leven van mensen. Sommige meisjes missen lessen op school of gaan niet sporten omdat ze geen maandverband hebben", aldus het Armoedefonds.

Wij vragen u om speciaal in de maand mei pakken maandverband, doosjes tampons en/of menstruatiecups in te leveren. Achterin de kerk zal een doos staan waar u de producten in kwijt kunt. Dit kan vóór aanvang of na afloop van een viering.

De producten worden in de meimaand verspreid onder de vrouwen die het nodig hebben.
Helpt u mee ?    Koopt u 1 of meerdere pakken/doosjes ?

Alle bijdragen zijn welkom !

Alvast onze oprechte dank,

Pastoraal team

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dauwtrappen op Hemelvaartsmorgenfoto 1
Wat een prachtige manier om Hemelvaartsdag te beginnen. Het traditionele dauwtrappen vanuit Schipluiden. Op donderdag 9 mei gingen we met zo'n 25 mensen op pad. We kwamen om 5.30u bij elkaar in de Schelp in Schipluiden. Na een kopje koffie/thee gingen we naar het Jacobusaltaar in de kerk voor een kort gebedsmoment om zegen te vragen over onze wandeling.foto 8

Het was een mooie ochtend. Een beetje mistig en de zon die voorzichtig door de nevels spiekte. De route liep via het fietspad richting 't Woudt. Vlak voor de Zweth gingen we de graskade op en alhoewel niemand zijn schoenen uitdeed, begon hier het echte dauwtrappen.

De zon deed goed zijn best en de temperatuur liep op waardoor de mist verdween en we aan het begin stonden van een stralende dag.

Ongeveer halverwege was er een rustmoment en konden we op het bedrijf van Frank van Wijk genieten van een heerlijk kopje koffie/thee en een snee krentenbrood of een plak ontbijtkoek. Daarna het laatste deel richting Schipluiden. Daar stond een heerlijk ontbijtbuffet op ons te wachten dat van de meegebrachte ontbijtpakketjes was samengesteld. Ook andere parochianen sloten zich bij ons aan.

Met elkaar gingen we daarna naar de gezamenlijke viering van 10.00u. in de Jacobuskerk. Deze viering werd muzikaal ondersteund door Marloes Arkesteijn. Zij begeleidde de Taizéliederen en bracht ook eigen werk ten gehore. Wat mooi dat we in Sion verband zo bij elkaar konden komen en het feest van Hemelvaart konden vieren. Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze prachtige dag.

foto 10

2024 Hemelvaart wandeling 82024 Hemelvaart wandeling 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Een stukje Lourdes in Rotterdam

Op donderdag 11 april bezochten we met een elftal parochianen uit beide parochies de Lourdes-dag in de kathedraal in Rotterdam.Foto rondreis reliekschrijn Bernadette 2

De kathedraal was die week omgetoverd tot een stukje Lourdes. Er was een reliek van de heilige Bernadette, een stukje van de rots, Lourdes-water en er stond een replica van het bekende Mariabeeld. En toen aan het einde van de Eucharistieviering het ‘te Lourdes op de bergen’ werd ingezet was het helemaal af.

De preeFoto rondreis reliekschrijn Bernadette 3ak van pater Marc Leroy raakte iedereen. Hij sprak over genezing en niet alleen van het lichaam maar vooral ook van het hart. Paus Franciscus zegt over dit laatste: ‘met uw hart in duizend stukken zal er nooit vrede zijn op aarde. Vrede begint met heling van je hart.’

Na de mis was er tijd voor lunch en ontmoeting en nam ieder een moment om even naar de reliek te gaan. Vervolgens kwamen we weer bij elkaar in de kerkzaal om bekende Marialiederen te zingen en volgde een Marialof met ziekenzegen. Een zegen niet alleen voor zieke aanwezigen maar voor allen die we in ons hart bij ons droegen. De bisschop riep iedereen op in navolging van Maria en Bernadette onze harten te openen voor de Heer.Tijdens de terugreis naar huis keken blij terug op deze kostbare dag: we hadden echt het idee even in Lourdes te zijn geweest.

Diaken Melchior Kerklaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Het geheim van het geluk is het geheim van de vreugde.
Dit is de titel van het boek dat  geschreven is door Pastoor Rochus Franken en dat in april uitgegeven wordt bij Adveniat.
Bestaat God of bestaat Hij niet? Bibliotheken zijn volgeschreven over deze vraag. Aan het bijhouden van discussies hierover op sociale media heb je aan vierentwintig uur per dag niet genoeg.Het geheim van het geluk is het geheim van de vreugde

Iedereen kent diep menselijke verlangens. Verlangens naar geluk, naar echte liefde, naar vreugde. Iedereen vraagt zich af: Waar doe ik het allemaal voor?

Dit boek benadert alles anders. Niet: Bestaat God of niet? Wie heeft er gelijk? Maar: Welke opvattingen bieden het meeste kans op de vervulling van deze verlangens? Waarom zou je willen geloven of niet? Vooral: welke opvattingen bieden de grootste kans om gelukkig te worden.

Het boek presenteert de inhoud van het katholiek geloof als een zoektocht naar geluk. Het laat aan moderne mensen - van alle generaties - zien dat het geloof je leven verrijkt. En dat het je helpt de grote hindernis naar geluk te overwinnen. Geluk is namelijk een neveneffect. Je vindt het als je open staat voor wat anders en groter is dan jezelf.

Het boek is te verkrijgen in de boekhandel, via Amazon.nl of via Bol.com. ISBN 9789493279957

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Denk mee over de toekomst van de RK-kerk!
In oktober 2023 vond er in Rome een grote vergadering plaats over de koers en toekomst van de kerk. Daarvoor had de paus input gevraagd aan alle parochianen. Vanuit deze vergadering is een werkdocument opgesteld als input voor een tweede ronde consultatiegesprekken met alle gelovigen. In het najaar komt er een vervolg vergadering. Dit hele proces wordt het ‘synodaal proces’ genoemd.

Vanuit de vergadering in oktober 2023 zijn een aantal punten naar voren gekomen, waarover in de Kerk verder nagedacht moet worden. Deze zijn beschreven in het zogeheten Synthese-document. Dit document is vertaald in het Nederlands en er is voor deze consultatieronde ook een samenvatting gemaakt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Actie Kerkbalans
Op 13 januari ging de Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Actie KerkbalansTijdens deze Actie kregen alle leden van onze parochie Onze Lieve Vrouw van Sion een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze bijdrage komt ten goede aan de eigen parochiekern, maar ook de kosten die wij gezamenlijk dragen, denk bijvoorbeeld aan de kosten van het pastorale team, worden uit deze bijdrage betaald. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen! Dit jaar is een bijzonder jaar voor Actie Kerkbalans, want de Actie bestaat vijftig jaar! Al vijftig jaar geven kerkleden via Actie Kerkbalans voor het voortbestaan van de kerk.

Voor de kerk van morgen
Belangrijk, want de kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Het is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar elkaar en het leven met elkaar delen. Heel graag willen we ook het komende jaar en in de verdere toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. We willen uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en voor mensen die God nog niet kennen. We willen mooie en inspirerende vieringen organiseren, evenals verbindende activiteiten daaromheen. Maar dat alles kost geld. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari in. Wij hopen daarbij dat u begrijpt dat ook de kosten voor de parochie in de afgelopen jaren fors gestegen zijn. Daarom vragen we u om te overwegen of de toezegging misschien wat hoger kan zijn. De actie loopt tot en met 27 januari. In de week van 20 januari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. Een andere mogelijkheid is het geven via een periodiek gift.

Periodieke gift en Kerkbalans
Meer schenken aan de kerk zonder meer te betalen. Dat is het idee met de periodieke gift. Het aangaan van een periodieke gift is voor de gever interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een 'normale' gift. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen.

Hoe pakt u het aan?
Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator op welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de parochiegemeenschap kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.Om van deze mogelijkheid gebruik te maken gaat u met de Parochiekern een overeenkomst aan voor een  periode van minimaal 5 jaar

De modelovereenkomst vindt u op de website van de Belastingdienst. Overeenkomst periodieke giften Ook kunt u een exemplaar van de overeenkomst opvragen bij het Secretariaat.

Heeft u belangstelling voor de periodieke gift of wilt u meer informatie neem dan contact op met de budgethouder van uw parochiekern.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PCI en het diaconale weekend
pcicaritasZaterdag 18 en zondag 19 november stonden in het teken van de Diaconie.
In samenwerking met de Sint Ursulaparochie van Delft werd er in dit weekend extra aandacht gevraagd voor Diaconie. In aansluiting hierop hield de Parochiële Charitatieve Instelling (PCI) O.L.V. van Sion de jaarlijkse collecte tijdens de vieringen van dit weekend. De opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede aan de PCI. Met dat geld kan de PCI mensen helpen die in de financiële problemen zijn geraakt of geen geld hebben om een noodzakelijke grote uitgaven te doen zoals de vervanging van een wasmachine.
De PCI O.L.V. van Sion: is bereikbaar door een briefje in de brievenbus in de kerk of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers die al hun werkzaamheden kosteloos doen.
Natuurlijk kunt u ons werk ondersteunen door middel van een bijdrage, deze kunt u storten op bankrekening:NL 94 RABO 01468 99334 t.n.v. PCI van de parochie O.L.V. van Sion. .
Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

In dit weekend was er in Den Hoorn en in Schipluiden een inzameling van lang houdbare producten. Deze produceten komen ten goede aan de voedselbank Delft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adventsactie Logo RGB

Adventsactie 2023 - Alle kinderen mogen kind zijn

Dit jaar besteedt Adventsactie extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn. We steunen 4 projecten die zich richten op kinderen die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan.

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Denk aan kinderen die in de mijnbouw werken, in fabrieken of in de brandende zon op plantages. De kans dat deze kinderen later een goed inkomen kunnen verdienen en aan het zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is klein: ze hebben immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad een opleiding te volgen.

Dit jaar besteedt Adventsactie daarom extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn.

Bankgegevens
IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vormselviering
vormsel 20230916 websiteOp zaterdagavond 16 september 2023 ontvingen 16 jongeren uit onze parochie uit handen van Mgr. van den Henden het Heilig Vormsel. Het was een feestelijke viering met naast de bisschop medewerking van pater Thomas en diaken Melchior Kerklaan. Muzikale ondersteuning werd verleend door Let's Sing Together en het meidenkoor Starlight.o.l.v. Marjolein Kolkert.  Thema van de viering was "Verbonden vanuit je hart". Mocht  u de viering nog eens willen zien, dan kunt u klikken op deze link

Na het hernieuwen van de doopbelofte kwamen de jongeren met hun familieleden naar voren om het Heilig Vormsel in ontvangst te nemen. Aansluitend ontvingen zij een presentje in de vorm van een kettinkje met een kruisje. Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar: Damien, Viktor, Inge, Stan, Mike, Jett, Tim, Nicolaas, Marieke, Ewyn, Thijmen, Kaj, Roosje, Goiton, Alexis en Sanne.

Na afloop van de viering werd er een groepsfoto gemaakt en ontvingen de jongeren nog een cadeautje met een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst van de Rock Solid groep op 30 september as..Tijdens de Rock Solid bijeenkomsten praten jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar over hun geloof.

Op zondag 24 september heeft Floor van Es het Heilig Vormsel ontvangen tijdens de eucharistieviering in Den Hoorn. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Overlijden Mgr. Dick Verbakel

VerbakelVrijdagmiddag 9 september ontvingen wij het bericht dat op 68-jarige leeftijd Mgr. Dick Verbakel is overleden in het hospice waar hij de laatste week verbleef.

In de laatste weken van zijn ziek zijn, was het zijn uitdrukkelijke wens om de kring van mensen klein te houden, omdat te veel contacten en correspondentie te zwaar zouden zijn.

404 03

Sinds 1986 was hij priester van ons bisdom Rotterdam.
De laatste jaren was hij met hart en ziel opnieuw werkzaam als pastoor, nadat hij decennia als vicaris en vicaris-generaal van ons bisdom actief was. Een officiële brief omtrent zijn overlijden zal nog volgen.


Afscheid

Vrijdag 16 september was er gelegenheid tot persoonlijk afscheid in de Maria van Jessekerk - Delft, aansluitend vond - in dezelfde kerk - een avondwake plaats ( Liturgie ).

Na afloop werd het stoffelijk overschot van Dick Verbakel naar buiten begeleid door vertegenwoordigers uit elke geloofsgemeenschap.
Langs de Burgwal vomde zich een erehaag waarlangs pastoor Verbakel naar Rotterdam vertrok.

De uitvaart vond plaats op zaterdag 17 september in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal - Rotterdam. 
Aansluitend werd pastoor Verbakel overgebracht naar zijn laatste rustplaats: begraafplaats St. Laurentius, Nieuwe Crooswijkseweg - Rotterdam.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Diocesaan verslag voor de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk’
In antwoord op de uitnodiging uit Rome zijn in de diocesane fase van de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ in parochies bijeenkomsten gehouden om over de thema’s van de synodale raadpleging te spreken. Parochies en groepen in het bisdom die daarvan verslag wilden doen, werden gevraagd dit verslag te sturen aan het secretariaat van de bisschop. SynodeVerder werden door het bisdom gesprekken georganiseerd via het netwerk dat de Kerk is, zoals de caritasinstellingen, het onderwijs, de zorg en de oecumene.

Op basis van de gevoerde gesrpekken is de voorgelegde tekst met een slotparagraaf tot een afronding gekomen.In deze slotparagraaf ‘Beschouwing van de bisschop bij de diocesane raadpleging’ zet bisschop Van den Hende enkele zaken bijeen in vijf korte paragrafen:

  • Aan de uitnodiging van paus Franciscus om in gesprek te gaan over het geloof is breed gehoor gegeven
  • Het delen van het geloof is fundamenteel in het samen op weg zijn in de Kerk als communio
  • Een dienende inzet hoort bij het wezen van de Kerk: participatio en missio
  • De zichtbaarheid van de Kerk
  • Samen op weg zijn als Kerk

Download het  volledige verslag van de diocesane raadpleging in het bisdom Rotterdam

Lees ook Afronding diocesane fase bisschoppensynode 2021-2023

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Weeshuis Satellite
De werkgroep bestaande uit onderstaande personen laat ons weten:
In ons vorige bericht lieten we u weten dat onze website Weeshuis Statellite.nl uit de lucht was vanwege de hoge kosten. We waren blij met het aanbod van de Andreas parochie in Kwintsheul, om een tabblad op hun website te vullen met onze gegevens. Toch bleken deze gegevens door veel mensen moeilijk te vinden te zijn vanwege de vele stappen die nodig zijn om er te komen. We zijn daarom blij dat we bij Jouwweb.nl de mogelijkheid hebben gevonden om kosteloos een website in de lucht te kunnen brengen. Omdat wij graag zoveel mogelijk geld aan onze projecten willen doen toekomen, hebben we gezocht naar dit alternatief. Dat Jouwweb.nl op elk tabblad reclame maakt nemen we gewoon voor lief.

U kun ons nu vinden op:  https://weeshuis-satellite.jouwweb.nl/

U vindt daar op de contactpagina het mailadres waarmee u ons kunt bereiken.

Uiteraard mag u ons ook bellen.

Namens de werkgroep
Ria en Albert van Leeuwen            tel. 06 2959 2804  (Maasland)
Annemieke en Ab van Marrewijk  tel. 06 1125 7834  (Poeldijk)
Wilma en Bert van Leeuwen          tel. 06 8341 0188 of 06 5179 487 (Maasland)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


sionOplichting
In de afgelopen weken zijn er meldingen ontvangen dat internetcriminelen actief zijn die zowel per e-mail als via whatsapp-berichten versturen waarin ze de naam van een priester of een kerkelijke instantie gebruiken. De internetcriminelen versturen een bericht dat afkomstig lijkt te zijn van een parochiepriester of een kerkelijke instelling. Zij zijn uit op geld. Zo wordt bijvoorbeeld in het bericht gezegd dat cadeaukaarten worden gekocht voor een ziek meisje. Ga daar niet op in. Vaak wijkt dit nepadres weinig af van het echte mailadres. De pastoor zal u nooit via een mail om geld vragen. Een mail met die inhoud is dus altijd nep.
Als u twijfelt aan de echtheid van een mail vanuit de pastoor of de parochie, informeer dan bij het secretariaat - telefonisch of via het vertrouwde mailadres.
Als u een dergelijke mail (phishing mail) ontvangen hebt en u hebt niet op een link, knop of bijlage in het bericht geklikt, is het niet waarschijnlijk dat deze e-mail schade heeft toegebracht. Wel is het belangrijk dat u de phishing mail direct verwijdert uit uw mailbox en postvak met ‘verwijderde berichten’.

Tips:

  1. Klik niet op een link of afbeelding in het bericht
  2. Blokkeer het nummer
  3. Kijk welke mobiele nummers of privé-emailadressen op uw parochiewebsite staan en beoordeel of de vermelding van dit nummer noodzakelijk/wenselijk is
  4. Informeer de parochiebestuurders en (kern)vrijwilligers over deze vorm van fraude opdat zij extra oplettend worden.

Meer informatie kunt u vinden op https://www.rkkerk.nl/avg-nieuws-internetcriminelen-geven-zich-opnieuw-uit-voor-pastorale-beroepskrachten/

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Archief