Versterking Pastoraal Team
Broeders Per 1 februari 2024 zal het pastoraal team versterkt worden door W.P.L. Broeders

Pastoor Broeders is thans werkzaam als pastoor in de parochie HH. Petrus en Paulus te Leiden e.o. en zal per 1 februari 2024 van deze taak worden ontheven.
De benoeming zal hij op parttime basis uitoefenen naast zijn taak als rector van de Priester- en Diakenopleiding van ons bisdom, Vronesteyn. De omvang zal ongeveer halftijds zijn.

Via bijgaande link kunt kennis nemen van de brief die Vicaris-Generaal A.J. van Deelen namens het bisdom aan ons gestuurd heeft.

In afstemming met de bisschop is besloten om de presentatie van pastoor Walter Broeders plaats te laten vinden in een gezamenlijke viering van de Ursula parochie en de parochie OLV van Sion op zaterdag 3 februari in de H.H. Antonius en Corneliuskerk in Den Hoorn. De installatie zal worden gedaan door Vicaris-Generaal A.J. van Deelen. Aan het einde van de viering zullen de vicevoorzitters de nieuwe pastoor kort welkom heten. Na afloop van de viering is gelegenheid om de nieuwe pastoor te ontmoeten met koffie en gebak in de Eenhoorn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Actie Kerkbalans
Op 13 januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Actie KerkbalansTijdens deze Actie krijgen alle leden van onze parochie Onze Lieve Vrouw van Sion een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze bijdrage komt ten goede aan de eigen parochiekern, maar ook de kosten die wij gezamenlijk dragen, denk bijvoorbeeld aan de kosten van het pastorale team, worden uit deze bijdrage betaald. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen! Dit jaar is een bijzonder jaar voor Actie Kerkbalans, want de Actie bestaat vijftig jaar! Al vijftig jaar geven kerkleden via Actie Kerkbalans voor het voortbestaan van de kerk.

Voor de kerk van morgen
Belangrijk, want de kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Het is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar elkaar en het leven met elkaar delen. Heel graag willen we ook het komende jaar en in de verdere toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. We willen uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en voor mensen die God nog niet kennen. We willen mooie en inspirerende vieringen organiseren, evenals verbindende activiteiten daaromheen. Maar dat alles kost geld. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari in. Wij hopen daarbij dat u begrijpt dat ook de kosten voor de parochie in de afgelopen jaren fors gestegen zijn. Daarom vragen we u om te overwegen of de toezegging misschien wat hoger kan zijn. De actie loopt tot en met 27 januari. In de week van 20 januari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. Een andere mogelijkheid is het geven via een periodiek gift.

Periodieke gift en Kerkbalans
Meer schenken aan de kerk zonder meer te betalen. Dat is het idee met de periodieke gift. Het aangaan van een periodieke gift is voor de gever interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een 'normale' gift. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen.

Hoe pakt u het aan?
Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator op welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de parochiegemeenschap kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.Om van deze mogelijkheid gebruik te maken gaat u met de Parochiekern een overeenkomst aan voor een  periode van minimaal 5 jaar

De modelovereenkomst vindt u op de website van de Belastingdienst. Overeenkomst periodieke giften Ook kunt u een exemplaar van de overeenkomst opvragen bij het Secretariaat.

Heeft u belangstelling voor de periodieke gift of wilt u meer informatie neem dan contact op met de budgethouder van uw parochiekern.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PCI en het diaconale weekend
pcicaritasZaterdag 18 en zondag 19 november stonden in het teken van de Diaconie.
In samenwerking met de Sint Ursulaparochie van Delft werd er in dit weekend extra aandacht gevraagd voor Diaconie. In aansluiting hierop hield de Parochiële Charitatieve Instelling (PCI) O.L.V. van Sion de jaarlijkse collecte tijdens de vieringen van dit weekend. De opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede aan de PCI. Met dat geld kan de PCI mensen helpen die in de financiële problemen zijn geraakt of geen geld hebben om een noodzakelijke grote uitgaven te doen zoals de vervanging van een wasmachine.
De PCI O.L.V. van Sion: is bereikbaar door een briefje in de brievenbus in de kerk of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers die al hun werkzaamheden kosteloos doen.
Natuurlijk kunt u ons werk ondersteunen door middel van een bijdrage, deze kunt u storten op bankrekening:NL 94 RABO 01468 99334 t.n.v. PCI van de parochie O.L.V. van Sion. .
Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

In dit weekend was er in Den Hoorn en in Schipluiden een inzameling van lang houdbare producten. Deze produceten komen ten goede aan de voedselbank Delft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adventsactie Logo RGB

Adventsactie 2023 - Alle kinderen mogen kind zijn

Dit jaar besteedt Adventsactie extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn. We steunen 4 projecten die zich richten op kinderen die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan.

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Denk aan kinderen die in de mijnbouw werken, in fabrieken of in de brandende zon op plantages. De kans dat deze kinderen later een goed inkomen kunnen verdienen en aan het zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is klein: ze hebben immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad een opleiding te volgen.

Dit jaar besteedt Adventsactie daarom extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn.

Bankgegevens
IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vormselviering
vormsel 20230916 websiteOp zaterdagavond 16 september 2023 ontvingen 16 jongeren uit onze parochie uit handen van Mgr. van den Henden het Heilig Vormsel. Het was een feestelijke viering met naast de bisschop medewerking van pater Thomas en diaken Melchior Kerklaan. Muzikale ondersteuning werd verleend door Let's Sing Together en het meidenkoor Starlight.o.l.v. Marjolein Kolkert.  Thema van de viering was "Verbonden vanuit je hart". Mocht  u de viering nog eens willen zien, dan kunt u klikken op deze link

Na het hernieuwen van de doopbelofte kwamen de jongeren met hun familieleden naar voren om het Heilig Vormsel in ontvangst te nemen. Aansluitend ontvingen zij een presentje in de vorm van een kettinkje met een kruisje. Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar: Damien, Viktor, Inge, Stan, Mike, Jett, Tim, Nicolaas, Marieke, Ewyn, Thijmen, Kaj, Roosje, Goiton, Alexis en Sanne.

Na afloop van de viering werd er een groepsfoto gemaakt en ontvingen de jongeren nog een cadeautje met een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst van de Rock Solid groep op 30 september as..Tijdens de Rock Solid bijeenkomsten praten jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar over hun geloof.

Op zondag 24 september heeft Floor van Es het Heilig Vormsel ontvangen tijdens de eucharistieviering in Den Hoorn. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Eerste Heilige Communie
Op 11 juni deden 7 kinderen hun Eerste Heilige Communie in de H.H. Antonius en Corneliuskerk in Den Hoorn. In een feestelijke viering met als voorgangers pater Thomas en diaken Melchior Kerklaan en de muzikale begeleiding van koor Ancor mochten de kinderen voor het eerst mee aan tafel. Van harte gefeliciteerd Max, Britt, Sebastiaan, Marin, Emily, Dieuwertje en Mara. Iedereen die meegewerkt heeft heel hartelijk bedankt.

Eerste communi 2023 klein 116a

Eerste communi 2023 klein 145

 Eerste communi 2023 klein 158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De Vuurdoop 2023
Zaterdag 27 mei zijn we met een groepje kinderen vanuit de kernen Maasland, Den Hoorn en Schipluiden naar de vuurdoop in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal in Rotterdam geweest! We waren met 6 jongeren en 2 begeleiders. Het was een leuke ervaring en vooral erg gezellig met elkaar !

vuurdoop 2

vuurdoop 3

vuurdoop 4

 groepsfoto 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dauwtrappen op Hemelvaartsmorgendauwtrappen
Op donderdag 18 mei gingen we dauwtrappen vanuit de parochiekern H. Jacobus. We vertrokken vanuit de Schelp in Schipluiden om 6.00u. De zon was net op en het gras was nog nat. Na een eerste etappe dronken we een lekker kopje koffie bij Melk - en Zuivelboerderij van Winden aan de Abtwoudseweg. Daarna vervolgden we de wandeling naar Den Hoorn, waar de gezamenlijke viering van Hemelvaart was. Maar voordat we naar de viering gingen konden we genieten van een heerlijk ontbijtbuffet. Samengesteld uit de eigen meegebrachte ontbijtpakketjes, een heerlijk eitje en yoghurt met aardbeien. Dankzij Terry Mantelaers was dit weer keuring opgediend. Hartelijk dank aan iedereen die mee geholpen heeft. Tot volgend jaar.

 

 

          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wij-Weidag in Maasland
Op zondag 7 mei werd het parochiefeest van de parochie O.L.V. van Sion gevierd in Maasland. Dit feest, bekend onder de naam Wij-Weidag, gaat terug naar de oorsprong, toen we het voor de eerste keer in de open lucht vierden. Dit jaar werd het feest gevierd op het veld van Scouting Maasland, Breeveldpad 1, in Maasland. Om 10.00u begon de viering met als voorganger diaken Melchior Kerklaan. Het thema was: "Vier de Schepping". De viering werd muzikaal ondersteund door een adhoc koor onder leiding van Jan van der Knaap en met begeleiding van Jeanne Bouwmeester. Na afloop van de viering was er natuurlijk koffie/thee. De diverse workshops mochten zich in een grote belangstelling verheugen. Voor de kinderen was er een kindervering, waarin een collage van het scheppingsverhaal werd gemaakt.

003 Wij Weidag 2023

 004 Wij Weidag 2023011 Wij Weidag 2023

 

 

 

 


 

Wij weidag 20230507a

 Wij weidag 20230507015 Wij Weidag 2023

 

 

 

 

 

 We genoten van een heerlijke lunch, zelf bij elkaar gebracht door de vele deelnemers aan deze prachtige dag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Parochieblad
Het meest actuele parochieblad vindt u onder deze knop.
Het nieuwe parochieblad komt uit op donderdag 4 april en het daarop volgende op donderdag 25 januari 2024. Kopij aanleveren kan tot en met 8 januari 2024 a.s.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastenactie 2023: Mensen onderwegVastenactie Logo RGB
cupcakesOp zaterdag 25 februari verkochten de jongeren cup-cakes voor dit goede doel.
Er werden 330 cupcakes gebakken door de verschillende Rock Solid bakkers. De netto opbrengst bedroeg € 375,75.

Een nieuwe start in Zuid-Soedan
Dit jaar zetten we één project extra in de schijnwerpers. In Zuid-Soedan steunen we mensen in de deelstaat Warrap die het geweld in hun dorp moesten ontvluchten en nu ergens anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan proberen op te bouwen. We willen ervoor zorgen dat de deelnemers na wat ondersteuning in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Warrap is de meest onderontwikkelde deelstaat van het land en ging nog in 2020 gebukt onder periodes van ernstig geweld, veroorzaakt door diefstal van vee, conflicten over hulpbronnen, seksueel geweld en wraakacties. Door het geweld, de onveiligheid en de extreme voedselonzekerheid in het gebied verlaten mensen hun gemeenschappen en gaan op zoek naar voedsel en veiligheid. Niet voor niets zijn er in Warrap de meeste ontheemden van heel Zuid-Soedan: 287.000 mensen.

De meeste mensen zijn hier afhankelijk van landbouw voor hun levensonderhoud. In grote delen van Zuid-Soedan zijn de infrastructuur én het ecosysteem echter erg fragiel. Zo werden in 2020 60.000 mensen in Warrap getroffen door grote overstromingen, wat desastreuze gevolgen had voor hun voedselvoorziening. En terwijl het binnenlandse geweld nog altijd niet onder controle is, snijdt de oorlog in Oekraïne de belangrijkste aanvoerroute van graan af - Oekraïne is de belangrijkste leverancier voor Zuid-Soedan. Voedsel is dus schaars én duur geworden en in veel gezinnen is niets meer te eten in huis. Ook de prijzen op de wereldvoedselmarkt zijn de afgelopen maanden pijlsnel omhoog geschoten. Dat betekent dat hulporganisaties minder voedsel kunnen kopen voor hetzelfde geld en hun hulp moeten afbouwen in plaats van uitbreiden, terwijl steeds meer gezinnen in nood komen. Met grote gevolgen.
Campagneproject

De 1500 deelnemers aan het Vastenactie-campagneproject – overwegend vrouwen, waaronder kwetsbare groepen als oudere vrouwen en vrouwen met een beperking - worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen én voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Door samen op te trekken in coöperaties, vormen ze bovendien een sterkere onderhandelingspartner voor partijen die hun oogst willen kopen en kunnen ze betere prijzen afspreken. Naast de trainingen ontvangen de deelnemers ook zaaigoed en gereedschappen om de grond te bewerken.

Er is speciale aandacht binnen het project voor de positie van vrouwen en meisjes, met als doel ze een volwaardige plaats te laten innemen in hun QR code vastenactiegemeenschap. De mannen worden daar uitdrukkelijk bij betrokken. Daarnaast is er aandacht voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke conflicten om daarmee de kans op het oplaaien van nieuw geweld zoveel mogelijk te voorkomen. Tenslotte leren de gemeenschappen hoe ze zich kunnen voorbereiden op mogelijke natuurrampen, hoe ze die op tijd kunnen zien aankomen en hoe ze de gevolgen daarvan zoveel mogelijk kunnen beperken.

Wilt u helpen? Dat kan via rekening NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie,  in de bus die in de kerk staat of direct via bijgaande QR code.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Overlijden Mgr. Dick Verbakel

VerbakelVrijdagmiddag 9 september ontvingen wij het bericht dat op 68-jarige leeftijd Mgr. Dick Verbakel is overleden in het hospice waar hij de laatste week verbleef.

In de laatste weken van zijn ziek zijn, was het zijn uitdrukkelijke wens om de kring van mensen klein te houden, omdat te veel contacten en correspondentie te zwaar zouden zijn.

404 03

Sinds 1986 was hij priester van ons bisdom Rotterdam.
De laatste jaren was hij met hart en ziel opnieuw werkzaam als pastoor, nadat hij decennia als vicaris en vicaris-generaal van ons bisdom actief was. Een officiële brief omtrent zijn overlijden zal nog volgen.


Afscheid

Vrijdag 16 september was er gelegenheid tot persoonlijk afscheid in de Maria van Jessekerk - Delft, aansluitend vond - in dezelfde kerk - een avondwake plaats ( Liturgie ).

Na afloop werd het stoffelijk overschot van Dick Verbakel naar buiten begeleid door vertegenwoordigers uit elke geloofsgemeenschap.
Langs de Burgwal vomde zich een erehaag waarlangs pastoor Verbakel naar Rotterdam vertrok.

De uitvaart vond plaats op zaterdag 17 september in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal - Rotterdam. 
Aansluitend werd pastoor Verbakel overgebracht naar zijn laatste rustplaats: begraafplaats St. Laurentius, Nieuwe Crooswijkseweg - Rotterdam.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Diocesaan verslag voor de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk’
In antwoord op de uitnodiging uit Rome zijn in de diocesane fase van de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ in parochies bijeenkomsten gehouden om over de thema’s van de synodale raadpleging te spreken. Parochies en groepen in het bisdom die daarvan verslag wilden doen, werden gevraagd dit verslag te sturen aan het secretariaat van de bisschop. SynodeVerder werden door het bisdom gesprekken georganiseerd via het netwerk dat de Kerk is, zoals de caritasinstellingen, het onderwijs, de zorg en de oecumene.

Op basis van de gevoerde gesrpekken is de voorgelegde tekst met een slotparagraaf tot een afronding gekomen.In deze slotparagraaf ‘Beschouwing van de bisschop bij de diocesane raadpleging’ zet bisschop Van den Hende enkele zaken bijeen in vijf korte paragrafen:

  • Aan de uitnodiging van paus Franciscus om in gesprek te gaan over het geloof is breed gehoor gegeven
  • Het delen van het geloof is fundamenteel in het samen op weg zijn in de Kerk als communio
  • Een dienende inzet hoort bij het wezen van de Kerk: participatio en missio
  • De zichtbaarheid van de Kerk
  • Samen op weg zijn als Kerk

Download het  volledige verslag van de diocesane raadpleging in het bisdom Rotterdam

Lees ook Afronding diocesane fase bisschoppensynode 2021-2023

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Weeshuis Satellite
De werkgroep bestaande uit onderstaande personen laat ons weten:
In ons vorige bericht lieten we u weten dat onze website Weeshuis Statellite.nl uit de lucht was vanwege de hoge kosten. We waren blij met het aanbod van de Andreas parochie in Kwintsheul, om een tabblad op hun website te vullen met onze gegevens. Toch bleken deze gegevens door veel mensen moeilijk te vinden te zijn vanwege de vele stappen die nodig zijn om er te komen. We zijn daarom blij dat we bij Jouwweb.nl de mogelijkheid hebben gevonden om kosteloos een website in de lucht te kunnen brengen. Omdat wij graag zoveel mogelijk geld aan onze projecten willen doen toekomen, hebben we gezocht naar dit alternatief. Dat Jouwweb.nl op elk tabblad reclame maakt nemen we gewoon voor lief.

U kun ons nu vinden op:  https://weeshuis-satellite.jouwweb.nl/

U vindt daar op de contactpagina het mailadres waarmee u ons kunt bereiken.

Uiteraard mag u ons ook bellen.

Namens de werkgroep
Ria en Albert van Leeuwen            tel. 06 2959 2804  (Maasland)
Annemieke en Ab van Marrewijk  tel. 06 1125 7834  (Poeldijk)
Wilma en Bert van Leeuwen          tel. 06 8341 0188 of 06 5179 487 (Maasland)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vakantiebank

'Geef ze de Vijf' - Vakantiebank
In de maanden mei en juni, wanneer velen van u het vakantiegeld ontvangen, vraagt de Vakantiebank Delft daarom aandacht voor onze actie ‘Geef ze de Vijf’: Vijf euro van uw vakantiegeld helpt ons weer om een mooie vakantie-ervaring te realiseren voor mensen die hiervoor zelf financieel geen mogelijkheden hebben. Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL67 ABNA 0 620 389 141 t.n.v. RK Stadsdiaconaat Delft e.o. o.v.v. Vakantiebank Delft

Meer informatie over deze actie kunt U hier vinden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

sionOplichting
In de afgelopen weken zijn er meldingen ontvangen dat internetcriminelen actief zijn die zowel per e-mail als via whatsapp-berichten versturen waarin ze de naam van een priester of een kerkelijke instantie gebruiken. De internetcriminelen versturen een bericht dat afkomstig lijkt te zijn van een parochiepriester of een kerkelijke instelling. Zij zijn uit op geld. Zo wordt bijvoorbeeld in het bericht gezegd dat cadeaukaarten worden gekocht voor een ziek meisje. Ga daar niet op in. Vaak wijkt dit nepadres weinig af van het echte mailadres. De pastoor zal u nooit via een mail om geld vragen. Een mail met die inhoud is dus altijd nep.
Als u twijfelt aan de echtheid van een mail vanuit de pastoor of de parochie, informeer dan bij het secretariaat - telefonisch of via het vertrouwde mailadres.
Als u een dergelijke mail (phishing mail) ontvangen hebt en u hebt niet op een link, knop of bijlage in het bericht geklikt, is het niet waarschijnlijk dat deze e-mail schade heeft toegebracht. Wel is het belangrijk dat u de phishing mail direct verwijdert uit uw mailbox en postvak met ‘verwijderde berichten’.

Tips:

  1. Klik niet op een link of afbeelding in het bericht
  2. Blokkeer het nummer
  3. Kijk welke mobiele nummers of privé-emailadressen op uw parochiewebsite staan en beoordeel of de vermelding van dit nummer noodzakelijk/wenselijk is
  4. Informeer de parochiebestuurders en (kern)vrijwilligers over deze vorm van fraude opdat zij extra oplettend worden.

Meer informatie kunt u vinden op https://www.rkkerk.nl/avg-nieuws-internetcriminelen-geven-zich-opnieuw-uit-voor-pastorale-beroepskrachten/

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Archief