Wij-weidag in Den Hoorn
Op zondag is de jaarlijkse Wij-Weidag.
We beginnen met een gezamenlijke Eucharistieviering voor de drie kernen van onze parochie om 10.00u.
Voorgangers zijn pastor Stok en diaken Kerklaan.kameel met zadel Muzikale begeleiding en zang van koor 'AnCor'.
Aansluitend aan de viering is er koffie en vervolgens soep en een broodje. Daarna zullen er voor de kinderen leuke spelactiviteiten zijn. De volwassenen kunnen kiezen uit twee activiteiten. Ze kunnen deelnemen aan een rondwandeling met informatie over het (oude) dorp of luisteren naar een voordracht over de verwevenheid van kerk, geloof en gezondheidszorg. Bent u benieuwd wat die kameel emee te maken hebt, kom dan naar de viering.

Coronamaatregelen
Via onderstaand bericht hebben de Nederlandse bisschoppen ons op de hoogte gesteld van de wijzigingen ten aanzien van de Coronamaatregelen.

Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om met elkaar rekening te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen

Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie: Generiek kader coronamaatregelen | RIVM

Communie

De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Voor een overzicht van de overige regels in verband met corona per 25 september 2021 verwijs ik naar de website van het bisdom Rotterdam (Bisdom Rotterdam) of de Kerkprovincie Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie - Rooms-Katholieke Kerk Nederland (rkkerk.nl)

 

Mevr. drs. A.M.C.B. de Jong

Ambtelijk secretariaat bisdomstaf

 

Wat betekent dit voor onze parochie?

  1. Aanmelden voor de vieringen is niet meer noodzakelijk.
  2. Vooraf wordt u gevraagd thuis uw handen te wassen.
  3. Wanneer u ziek bent of Corona gerelateerde klachten hebt, blijft u thuis.
  4. Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd. 
  5. Gelovigen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.  
  6. Meezingen is weer toegestaan.
  7. We vragen u uitdrukkelijk om met elkaar rekening te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Dit geldt ook voor bij het koffiedrinken na afloop van de vieringen.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Tour Of FaithBisdom

Catechese en ontmoeting voor jongeren. In 2020 kreeg de Tour of Faith voor jongeren ( 16 - 30 jaar ) een vast moment op de laatste zondag in de maand, Eén keer kon Tour of Faith, fysiek plaatsvinden, maar verder zijn de bijeenkomsten met de catechese van de bisschop gestreamd via YouTube.
Hier vindt u meer informatie.

Aanmelden kan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Start voorbereidingen Eerste Heilige Communie

EHCGraag willen we weer starten met de jaarlijkse voorbereiding van de Eerste Heilige Communie in onze parochie. Laten we hopen dat het weer een groot feest wordt.

Natuurlijk houden we rekening met de corona ontwikkelingen. Daarom zullen er voor de zomervakantie geen groepsbijeenkomsten plaatsvinden en start de voorbereiding individueel. Dit wil zeggen dat we vier lessen gaan aanbieden die ouders met hun kind of kinderen thuis kunnen doen.

De gezinnen kiezen, na overleg met een begeleider vanuit het pastoraal team, zelf wanneer ze starten. Maar als je start, ga je vier weken achter elkaar door. Aan het einde van iedere week is er dan een korte digitale meeting voor ouder en kind.

Na de zomervakantie willen we dan met alle kinderen- en een keer met alle ouders bijeenkomen. We gaan ervan uit dat we in het najaar de Eerste Heilige Communie kunnen vieren.

Vanaf zeven jaar (groep vier of hoger) kunnen kinderen deelnemen. Indien uw kind nog niet gedoopt is, kan hij of zij op weg naar de communie alsnog gedoopt worden. U kunt uw dochter of zoon aanmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vakantiebank

'Geef ze de Vijf' - Vakantiebank

In de maanden mei en juni, wanneer velen van u het vakantiegeld ontvangen, vraagt de Vakantiebank Delft daarom aandacht voor onze actie ‘Geef ze de Vijf’: Vijf euro van uw vakantiegeld helpt ons weer om een mooie vakantie-ervaring te realiseren voor mensen die hiervoor zelf financieel geen mogelijkheden hebben.

Meer informatie over deze actie kunt U hier vinden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oplichting
sionIn de afgelopen weken zijn er incidenten gemeld, waarbij parochianen reageerden op een nep mail van de pastoor. Vaak wijkt dit nepadres weinig af van het echte mailadres.
De pastoor zal u nooit via een mail om geld vragen. Een mail met die inhoud is dus altijd nep.
Als u twijfelt aan de echtheid van een mail vanuit de pastoor of de parochie, informeer dan bij het secretariaat - telefonisch of via het vertrouwde mailadres.
Als u een dergelijke mail (phishing mail) ontvangen hebt en u hebt niet op een link, knop of bijlage in het bericht geklikt, is het niet waarschijnlijk dat deze e-mail schade heeft toegebracht. Wel is het belangrijk dat u de phishing mail direct verwijdert uit uw mailbox en postvak met ‘verwijderde berichten’.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Preventiebeleid
sion
De parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion sluit zich aan bij het Preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk, zoals vastgesteld door het bisdom Rotterdam.

Voor nadere informatie: Klik hier


 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Via deze link kunt u het nu geldende  Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 inzien. Dit reglement is opgesteld door het bisdom Rotterdam. In dit reglement wordt geregeld hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en met beeldmateriaal.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Archief