Eerste Heilige Communie
De kinderen doen hun Eerste Heilige Communie tijdens de viering op 11 juni in Den Hoorn. In de afgelopen maanden hebben zij zich samern met pater Thomas, diaken Melchior Kerklaan, ouders en leden van de werkgroep voorbereid.

EHC proeverijEHCVoorbereiding communie website

U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij dit feest. De viering wordt volgen via de livestream. Zie daarvoor de link aan de rechterzijde van deze pagina bij zondag 11 juni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De Vuurdoop 2023
Zaterdag 27 mei zijn we met een groepje kinderen vanuit de kernen Maasland, Den Hoorn en Schipluiden naar de vuurdoop in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal in Rotterdam geweest! We waren met 6 jongeren en 2 begeleiders.Het was een leuke ervaring en vooral erg gezellig met elkaar!

vuurdoop 2

vuurdoop 3

vuurdoop 4

 groepsfoto 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dauwtrappen op Hemelvaartsmorgendauwtrappen
Op donderdag 18 mei gingen we dauwtrappen vanuit de parochiekern H. Jacobus. We vertrokken vanuit de Schelp in Schipluiden om 6.00u. De zon was net op en het gras was nog nat. Na een eerste etappe dronken we een lekker kopje koffie bij Melk - en Zuivelboerderij van Winden aan de Abtwoudseweg. Daarna vervolgden we de wandeling naar Den Hoorn, waar de gezamenlijke viering van Hemelvaart was. Maar voordat we naar de viering gingen konden we genieten van een heerlijk ontbijtbuffet. Samengesteld uit de eigen meegebrachte ontbijtpakketjes, een heelrijk eitje en yoghurt met aardbeien. Dankzij Terry Mantelarts was dit weer keuring opgediend. Hartelijk dank aan iedereen die mee geholpen heeft. Tot volgend jaar.

l- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zomerkampen
Zomerkampen 2023bVan 9 tot en met 15 juli vinden de jaarlijkse zomerkampen plaats. Deze zomerkampen worden georganiseerd door het bisdom met de ondersteuning van vele vrijwilligers. Het thema voor dit jaar is: “Dat had je gedroomd”. 
Het verhaal van Jozef uit Genesis 37 wordt voor de verschillende leeftijden uitgewerkt met catechese sport en spel. Voor meer informatie en een inschrijfformulier ga naar de digitale flyer en het online aanmeldformulier.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Wij-Weidag in Maasland
Op zondag 7 mei werd het parochiefeest van de parochie O.L.V. van Sion gevierd in Maasland. Dit feest, bekend onder de naam Wij-Weidag, gaat terug naar de oorsprong, toen we het voor de eerste keer in de open lucht vierden. Dit jaar werd het feest gevierd op het veld van Scouting Maasland, Breeveldpad 1, in Maasland. Om 10.00u begon de viering met als voorganger diaken Melchior Kerklaan. Het thema was: "Vier de Schepping". De viering werd muzikaal ondersteund door een adhoc koor onder leiding van Jan van der Knaap en met begeleiding van Jeanne Bouwmeester. Na afloop van de viering was er natuurlijk koffie/thee. De diverse workshops mochten zich in een grote belangstelling verheugen. Voor de kinderen was er een kindervering, waarin een collage van het scheppingsverhaal werd gemaakt.

003 Wij Weidag 2023

 004 Wij Weidag 2023011 Wij Weidag 2023

 

 

 

 


 

Wij weidag 20230507a

 Wij weidag 20230507015 Wij Weidag 2023

 

 

 

 

 

 We genoten van een heerlijke lunch, zelf bij elkaar gebracht door de vele deelnemers aan deze prachtige dag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paaschallenge: geslaagd evenement

In de nacht van 8 op 9 april  werd er een Paaschallenge(Paasspektakel) georganiseerd voor jongeren vanaf 12 jaar. Samen met jongeren uit onze parochie OLV van Sion en jongeren van de Dorpskerk in Schipluiden verdiepten we ons in de personages die aanwezig waren tijdens Het Laatste Avondmaal. De apostel Nathanaël vertelde ons over zijn vriend Petrus, de ongelovige Thomas en de rol die Judas speelde tijdens deze avond en wat er op zou volgen in die nacht. Onder dreiging van de Romeinen en wetsgeleerden moest de vriendengroep van Jezus omzichtig te werk gaan. Door het spelen van spellen en oplossen van puzzels moesten zij de sleutels vinden van de juiste locatie waar Het Laatste Avondmaal zou plaatsvinden.Laatste Avondmaal groep 1

 

Laatste Avondmaal groep 2

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

gedachtenis aan OekraineOekraïne
In de hele wereld werd op vrijdag 24 februari stilgestaan bij het feit dat het een jaar geleden was, dat de oorlog in Oekraine uitbrak. De vele slachtoffers werden herdacht door het aansteken van een lichtje of het houden van een gebedswake. Ook in onze parochie en in de Ursula parochie kwamen er mensen bij elkaar om te bidden voor vrede..

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Parochieblad
Het meest actuele parochieblad vindt u onder deze knop.
Het nieuwe parochieblad komt uit op donderdag 29 juni 2023. Kopij aanleveren kan tot en met 12 juni a.s.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastenactie 2023: Mensen onderwegVastenactie Logo RGB
cupcakesOp zaterdag 25 februari verkochten de jongeren cup-cakes voor dit goede doel.
Er werden 330 cupcakes gebakken door de verschillende Rock Solid bakkers. De netto opbrengst bedroeg € 375,75.

Een nieuwe start in Zuid-Soedan
Dit jaar zetten we één project extra in de schijnwerpers. In Zuid-Soedan steunen we mensen in de deelstaat Warrap die het geweld in hun dorp moesten ontvluchten en nu ergens anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan proberen op te bouwen. We willen ervoor zorgen dat de deelnemers na wat ondersteuning in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Warrap is de meest onderontwikkelde deelstaat van het land en ging nog in 2020 gebukt onder periodes van ernstig geweld, veroorzaakt door diefstal van vee, conflicten over hulpbronnen, seksueel geweld en wraakacties. Door het geweld, de onveiligheid en de extreme voedselonzekerheid in het gebied verlaten mensen hun gemeenschappen en gaan op zoek naar voedsel en veiligheid. Niet voor niets zijn er in Warrap de meeste ontheemden van heel Zuid-Soedan: 287.000 mensen.

De meeste mensen zijn hier afhankelijk van landbouw voor hun levensonderhoud. In grote delen van Zuid-Soedan zijn de infrastructuur én het ecosysteem echter erg fragiel. Zo werden in 2020 60.000 mensen in Warrap getroffen door grote overstromingen, wat desastreuze gevolgen had voor hun voedselvoorziening. En terwijl het binnenlandse geweld nog altijd niet onder controle is, snijdt de oorlog in Oekraïne de belangrijkste aanvoerroute van graan af - Oekraïne is de belangrijkste leverancier voor Zuid-Soedan. Voedsel is dus schaars én duur geworden en in veel gezinnen is niets meer te eten in huis. Ook de prijzen op de wereldvoedselmarkt zijn de afgelopen maanden pijlsnel omhoog geschoten. Dat betekent dat hulporganisaties minder voedsel kunnen kopen voor hetzelfde geld en hun hulp moeten afbouwen in plaats van uitbreiden, terwijl steeds meer gezinnen in nood komen. Met grote gevolgen.
Campagneproject

De 1500 deelnemers aan het Vastenactie-campagneproject – overwegend vrouwen, waaronder kwetsbare groepen als oudere vrouwen en vrouwen met een beperking - worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen én voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Door samen op te trekken in coöperaties, vormen ze bovendien een sterkere onderhandelingspartner voor partijen die hun oogst willen kopen en kunnen ze betere prijzen afspreken. Naast de trainingen ontvangen de deelnemers ook zaaigoed en gereedschappen om de grond te bewerken.

Er is speciale aandacht binnen het project voor de positie van vrouwen en meisjes, met als doel ze een volwaardige plaats te laten innemen in hun QR code vastenactiegemeenschap. De mannen worden daar uitdrukkelijk bij betrokken. Daarnaast is er aandacht voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke conflicten om daarmee de kans op het oplaaien van nieuw geweld zoveel mogelijk te voorkomen. Tenslotte leren de gemeenschappen hoe ze zich kunnen voorbereiden op mogelijke natuurrampen, hoe ze die op tijd kunnen zien aankomen en hoe ze de gevolgen daarvan zoveel mogelijk kunnen beperken.

Wilt u helpen? Dat kan via rekening NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie,  in de bus die in de kerk staat of direct via bijgaande QR code.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berichten vanuit het Bisdom en het Pastorale team

Benoeming Vicaris - Generaal
Met ingang van 1 december heeft de bisschop Vicaris-Generaal A.J. (Lex) van Deelen als administrator benoemd. De bisschop geeft aan dat hij dit gedaan heeft omdat hij helaas nog niet heeft kunnen voorzien in een meer permanente invulling van de Deeleneindverantwoordelijkheid voor onze gemeenschappen en de voortgang van enkele administratieve werkzaamheden een benoeming nu wel nodig maakt. De bisschop geeft verder aan dat hij indringend blijft zoeken naar een nieuwe pastoor voor de beide parochies.

Een administrator is de juridisch eindverantwoordelijke persoon als er geen pastoor aanwezig is. Een administrator is in principe niet pastoraal actief in de parochie. Hoe Lex van Deelen zijn administratorschap gaat invullen moeten we nog met elkaar bespreken.

Als team en parochiebesturen zijn we dankbaar voor deze benoeming en wensen we Lex van Deelen een warm welkom toe in onze parochies en kijken we uit naar een vruchtbare en inspirerende samenwerking.

Ook zijn wij enorm dankbaar voor de ondersteuning van assistenten en vrijwilligers. Het is dankzij hun inzet dat we de vieringen in het weekeinde, door de week, in zorginstellingen en ook bij uitvaarten goed ingevuld krijgen.

Mochten er weer nieuwe ontwikkelingen zijn, dan houden we u uiteraard op de hoogte.

Wij wensen u allen een heel gezegende Advent toe.

Diaken Melchior Kerklaan en José de Boer, pastoraal werker

Mededeling vanuit het Pastoraal team:
Pater ThomasTot onze vreugde is door de bisschop met ingang van 1 maart Pater Thomas benoemd tot lid van het pastorale team. De benoeming heeft een parttime omvang van 0,5 FTE, is dus halftijds, en is afgegeven voor onbepaalde tijd.
Voor de duur van de benoeming is aan hem de bevoegdheid verleend tot de toediening van het sacrament van Boete en Verzoening en het assisteren bij Huwelijken in de parochies. 

Hem is gevraagd om de kerkelijke en liturgische voorschriften in zijn werk te respecteren en een goed contact met de collega's in het bisdom te onderhouden.
Mede omdat Pater Thomas in deeltijd is benoemd, hebben we als pastoraal team afgesproken dat hij vooralsnog geen bestuurlijke taken op zich zal nemen.

We zien uit naar de samenwerking,

José de Boer, Melchior Kerklaan en Pater Thomas 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Brief van de bisschop aan de parochianen van Delft en Sion

Geachte parochianen,

Sinds september vorig jaar heeft pastor Eli Stok in het kader van zijn sabbat drie maanden gewerkt aan zijn verdere studies. Ondanks het overlijden van pastoor Verbakel werd daarna afgesproken dat hij nog extra tijd zou krijgen om de eerste fase van zijn verdere studies af te ronden. Dit laatste is zeker gelukt.
Stok Gedurende de tijd van zijn sabbat en daarna heeft pastor Stok ook met extra begeleiding nagedacht over de indringende vraag of hij zijn werk als priester weer zou oppakken of niet. Deze indringende vraag of hij zijn dienstwerk als priester zou blijven uitoefenen hield hem persoonlijk ook daarvoor al geruime tijd bezig.

Op weg naar Pasen moet ik aan u de verdrietige mededeling doen dat pastor Eli Stok tot het besluit is gekomen dat hij zijn dienstwerk als priester zal beëindigen. Pastor Eli is tot zijn keuze gekomen tijdens een traject van persoonlijke en geestelijke begeleiding. Gedurende de bezinning in de afgelopen maanden is hij tot de conclusie gekomen dat hij niet goed invulling kan blijven geven aan het priesterschap dat hem is toevertrouwd en aan de verwachtingen die daarmee verbonden zijn.

Ik besef dat de keuze die Eli Stok weloverwogen heeft gemaakt u als parochianen en teamleden diep zal raken. Dat geldt ook voor de collega’s en gelovigen elders in ons bisdom en voor mijzelf als bisschop.
De komende tijd zal ik met de leden van het pastoraal team en de parochiebesturen afstemmen wanneer en op welke wijze in de parochies afscheid zal worden genomen van pastor Eli Stok. Sinds  2017 heeft hij in uw midden gewerkt en gewoond.

Eli heeft benadrukt dat hij de band met parochianen en collega’s als warm en positief heeft ervaren. Hij is dankbaar voor de ondersteuning en verbondenheid die hij de afgelopen jaren heeft ontvangen en heeft kunnen geven.

Op weg naar Pasen vraag ik uw gebed voor pastor Eli Stok, voor de leden van het pastoraal team en voor uw parochiegemeenschappen. Dat we samen in geloof de band met de verrezen Heer en met elkaar mogen blijven bewaren en verdiepen.

Ik beloof u als bisschop ook in deze tijd mijn verbondenheid in gebed. Tevens zal ik in de komende tijd Eli Stok blijven ondersteunen ter voorbereiding op zijn toekomstige weg. De aanvulling van uw pastoraal team blijft mijn aandacht houden, in afstemming met het team en de parochiebesturen.

+ Johannes van den Hende

Bisschop van Rotterdam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

home header desktop 5863aadb kerkbalans


Actie Kerkbalans

Van zaterdag 14 tot en met 28 januari 2023 werd de actie Kerkbalans gehouden. Kerkbalans is een jaarlijkse actie waarin vijf Nederlandse kerkgenootschappen hun leden oproepen een financiële bijdrage te leveren ten bate van het onderhoud van hun plaatselijke kerk, parochie, of gemeente.

Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd is juist dat samen kerk-zijn onder druk komen te staan. Gelukkig zijn we in de kerk op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Toch blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten. Inmiddels komen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen. Dat geeft hoop: straks mogen we weer! Wat verlangen veel mensen ernaar elkaar op zondag weer te ontmoeten en sámen te zingen, te luisteren naar Gods Woord, de sacramenten te vieren. Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd ontdekt dat er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven. Dat houden we vast. De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Opnieuw een roerige periode. Laten we hierin bovenal elkaar vasthouden! Daar heeft de kerk uw hulp bij nodig. De coronacrisis vraagt veel van kerken, ook financieel gezien. Inkomsten nemen af en tegelijk zorgen creatieve vormen van kerk-zijn juist voor extra kosten, die kerken en parochies zonder aarzelen voor hun rekening nemen. Iedere parochiaan van 18 jaar en ouder ontvangt u een brief waarin wordt gevraagd een bijdrage te doen. We hopen van harte dat u wilt geven voor uw parochiegemenschap. De parochiegemeenschap kan alleen voortbestaan dankzij de financiële steun van haar leden, dus van mensen zoals u. Daar­om vragen wij u ook dit jaar weer om een bijdrage. Die bijdrage wordt gebruikt om de lopende kosten te dekken. Dat geld is nodig om de kerkdeuren open te kunnen hou­den zodat we u en vele anderen gastvrij kunnen blijven ontvangen. Het wordt besteed aan het onderhoud van het gebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten en bijzon­dere vieringen. Helpt u mee?Alvast veel dank! Geef voor verbondenheid met elkaar, steun uw kerk! Samen houden we elkaar vast in én na coronatijd.

Periodieke gift en Kerkbalans
Meer schenken aan de kerk zonder meer te betalen. Dat is het idee met de periodieke gift. Het aangaan van een periodieke gift is voor de gever interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een 'normale' gift. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen.

Hoe pakt u het aan?
U kunt vrij eenvoudig berekenen hoeveel het voordeel bedraagt, zowel voor u als voor onze Parochiekern. Op de website van kerkbalans.nl vindt u een handige schenkcalculator. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken gaat u met de Parochiekern een overeenkomst aan voor een  periode van minimaal 5 jaar

De modelovereenkomst vindt u op de website van de Belastingdienst. Overeenkomst periodieke giften Ook kunt u een exemplaar van de overeenkomst opvragen bij het Secretariaat.

Heeft u belangstelling voor de periodieke gift of wilt u meer informatie neem dan contact op met de budgethouder van uw parochiekern.

Startviering
Op zaterdag 14 januari werd in de Maria Magdalenakerk in Maasland de aftrap gegeven voor de actie Kerkbalans 2023. Vrijwilligers vanuit de drie parochiekernen van de parochie Onze Lieve Vrouw van Sion en andere belangstellenden waren bij elkaar gekomen om samen met Mgr. van den Hende en diaken Melchior Kerklaan dit startmoment te vieren. Een adhoc koor bestaande uit leden van St. Caecilia en Let's Sing Together verzorgde de muziek. Aan het eind van de bijeenkomst liepen enkele vertegenwoordigers symbolisch over de rode loper en vertelden zij, waarom zij de actie Kerkbalans belangrijk vinden.

2023 01 14 Startmoment Kerkbalans Maasland web 122023 01 14 Startmoment Kerkbalans Maasland web 312023 01 14 Startmoment Kerkbalans Maasland web 36

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heilig Vormsel zaterdag 5 november
Vormelingen 2022 copyright 0683

Na een voorbereidingsperiode van zeven maanden met diverse bijeenkomsten hebben op zaterdag 5 november jl. 11 jongens en meisjes uit de gemeenschappen van Schipluiden en Den Hoorn het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen. Vicaris Egging en diaken Melchior Kerklaan gingen samen voor in een feestelijke viering in de kerk van Den Hoorn met als thema ‘Goed Verbonden’. De viering werd muzikaal opgeluisterd door koor ‘AnCor’. Na het hernieuwen van de doopbelofte kwamen de jongeren met de overige gezinsleden naar voren om het Heilig Vormsel in ontvangst te nemen. Aansluitend ontvingen zij een presentje in de vorm van een kettinkje met een kruisje. 

Na afloop van de viering werd er een groepsfoto gemaakt en ontvingen de jongeren nog een cadeautje met een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst van de Rock Solid groep. Tijdens de Rock Solid bijeenkomsten praten jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar over hun geloof.

Wij feliciteren Sven, Stan, Maxwell, Annelien, Kimmy, Louis-Mathis, Sam, Koen, Tobias, Jack en Siem van harte met het doen van hun Vormsel!

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wereld Jongeren Dagen(WJD)  augustus 2023 in Lissabon
Logo WJDVolgend jaar augustus vinden de Wereld Jongeren Dagen plaats in Lissabon. Op de weg daar naartoe was het Wereldjongerendagen-kruis in oktober een aantal dagen te gast in het bisdom Rotterdam.

De tour met het kruis deed ook Delft aan en op zondagavond 23 oktober werd het binnengedragen aan het begin van de 18.00 uur mis in de Maria van Jessekerk. Bisschop van den Hende ging voor in de Engelstalige mis en riep iedereen op, tussen de 16 en 30, om volgend jaar mee te gaan met de 17 daagse reis (24 juli - 9 augustus)  die o.a. vanuit het bisdom Rotterdam wordt georganiseerd. Tijdens de reis zullen de deelnemers samen vieren, samen leren en gesprekken voeren met elkaar. Ook bezoeken we Parijs, Lourdes en Burgos.

Inmiddels is de inschrijving gestart. Weet je nu al dat je meegaat en/of wil je op de hoogte gehouden worden, stuur dan een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Het wordt een ervaring die je niet wilt missen.

Kruis WJD

De Wereldjongerendagen is het grootste internationale jongerenevenement ter wereld.
Een hele belevenis om een keer mee te maken als je jong bent.

qrcode www.bisdomrotterdam.nl 1

Zie voor de laatste informatie de Facebook-pagina Jongerenpastoraat bisdom Rotterdam. Als je de pagina volgt, krijg je automatisch de uitnodiging voor de volgende bijeenkomst. Of meld je aan voor de WhatsApp-groep van het jongerenpastoraat via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Volg het nieuws over de WereldJongerendagen en de activiteiten voor jongeren via bijgaande QR code

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vijf Vingersgebed van Paus Fransiscus
Paus Franciscus bedacht een hulpmiddel voor ons gebed namelijk het zogenaamde Vijf Vingersgebed. Heel handig, je handen heb je altijd bij je! Link naar het gebed

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adventsactie Logo RGBWat is er aan de hand?
De Congo in centraal Afrika is door zijn klimaat en grondstoffen een land met grote mogelijkheden. Helaas is het ook een land dat al jarenlang lijdt onder dictatuur, corruptie en uitbuiting. Een langdurige burgeroorlog en een gebrek aan mogelijkheden op het platteland zorgden voor een massale uittocht naar de hoofdstad Kinshasa, een stad met nu meer dan tien miljoen inwoners. Op straat leven veel kinderen die geen contact meer met hun familie hebben omdat ze zijn weggestuurd of weggevlucht vanwege armoede, mishandeling of beschuldiging van hekserij. Naar schatting zijn er momenteel tussen de 30.000 en 35.000 straatkinderen die zowel overdag als 's nachts op straat leven.

Wat willen we bereiken?
Met het project willen we met onze lokale partner Chemin Neuf 300 straatkinderen uit Kinshasa in hun centrum opvangen om ze uiteindelijk weer samen te brengen met hun familie. In het centrum krijgen de getraumatiseerde straatkinderen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Ze ontvangen praktische hulp zoals kleding, voedsel en gezondheidszorg. Daarnaast worden ze ook begeleid door psychologen die ze helpen hun traumatische en vaak gewelddadige ervaringen achter zich te laten. De gezinnen waarin de straatkinderen worden teruggeplaatst krijgen steun en advies hoe ze met de nieuwe gezinssituatie op de lange termijn kunnen omgaan.DRCongo1807 1950x800

Hoe doen we dat?
De kinderen krijgen een jaar lang begeleiding op het gebied van lichamelijke en psychische zorg en ontvangen voorlichting hoe ze gezond kunnen leven. Ze krijgen voldoende te eten en ontvangen kleding. Ook krijgen ze les in lezen en schrijven, ruimte om te spelen en leren ze over hun rechten en plichten. Verder zijn er maandelijkse uitstapjes en gaat eens per jaar een groep naar een vijfdaags traumaopvangkamp.

Wilt u dit project steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Overlijden Mgr. Dick Verbakel

VerbakelVrijdagmiddag 9 september ontvingen wij het bericht dat op 68-jarige leeftijd Mgr. Dick Verbakel is overleden in het hospice waar hij de laatste week verbleef.

In de laatste weken van zijn ziek zijn, was het zijn uitdrukkelijke wens om de kring van mensen klein te houden, omdat te veel contacten en correspondentie te zwaar zouden zijn.

404 03

Sinds 1986 was hij priester van ons bisdom Rotterdam.
De laatste jaren was hij met hart en ziel opnieuw werkzaam als pastoor, nadat hij decennia als vicaris en vicaris-generaal van ons bisdom actief was. Een officiële brief omtrent zijn overlijden zal nog volgen.


Afscheid

Vrijdag 16 september was er gelegenheid tot persoonlijk afscheid in de Maria van Jessekerk - Delft, aansluitend vond - in dezelfde kerk - een avondwake plaats ( Liturgie ).

Na afloop werd het stoffelijk overschot van Dick Verbakel naar buiten begeleid door vertegenwoordigers uit elke geloofsgemeenschap.
Langs de Burgwal vomde zich een erehaag waarlangs pastoor Verbakel naar Rotterdam vertrok.

De uitvaart vond plaats op zaterdag 17 september in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal - Rotterdam. 
Aansluitend werd pastoor Verbakel overgebracht naar zijn laatste rustplaats: begraafplaats St. Laurentius, Nieuwe Crooswijkseweg - Rotterdam.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Diocesaan verslag voor de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk’
In antwoord op de uitnodiging uit Rome zijn in de diocesane fase van de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ in parochies bijeenkomsten gehouden om over de thema’s van de synodale raadpleging te spreken. Parochies en groepen in het bisdom die daarvan verslag wilden doen, werden gevraagd dit verslag te sturen aan het secretariaat van de bisschop. SynodeVerder werden door het bisdom gesprekken georganiseerd via het netwerk dat de Kerk is, zoals de caritasinstellingen, het onderwijs, de zorg en de oecumene.

Op basis van de gevoerde gesrpekken is de voorgelegde tekst met een slotparagraaf tot een afronding gekomen.In deze slotparagraaf ‘Beschouwing van de bisschop bij de diocesane raadpleging’ zet bisschop Van den Hende enkele zaken bijeen in vijf korte paragrafen:

  • Aan de uitnodiging van paus Franciscus om in gesprek te gaan over het geloof is breed gehoor gegeven
  • Het delen van het geloof is fundamenteel in het samen op weg zijn in de Kerk als communio
  • Een dienende inzet hoort bij het wezen van de Kerk: participatio en missio
  • De zichtbaarheid van de Kerk
  • Samen op weg zijn als Kerk

Download het  volledige verslag van de diocesane raadpleging in het bisdom Rotterdam

Lees ook Afronding diocesane fase bisschoppensynode 2021-2023

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Weeshuis Satellite
De werkgroep bestaande uit onderstaande personen laat ons weten:
In ons vorige bericht lieten we u weten dat onze website Weeshuis Statellite.nl uit de lucht was vanwege de hoge kosten. We waren blij met het aanbod van de Andreas parochie in Kwintsheul, om een tabblad op hun website te vullen met onze gegevens. Toch bleken deze gegevens door veel mensen moeilijk te vinden te zijn vanwege de vele stappen die nodig zijn om er te komen. We zijn daarom blij dat we bij Jouwweb.nl de mogelijkheid hebben gevonden om kosteloos een website in de lucht te kunnen brengen. Omdat wij graag zoveel mogelijk geld aan onze projecten willen doen toekomen, hebben we gezocht naar dit alternatief. Dat Jouwweb.nl op elk tabblad reclame maakt nemen we gewoon voor lief.

U kun ons nu vinden op:  https://weeshuis-satellite.jouwweb.nl/

U vindt daar op de contactpagina het mailadres waarmee u ons kunt bereiken.

Uiteraard mag u ons ook bellen.

Namens de werkgroep
Ria en Albert van Leeuwen            tel. 06 2959 2804  (Maasland)
Annemieke en Ab van Marrewijk  tel. 06 1125 7834  (Poeldijk)
Wilma en Bert van Leeuwen          tel. 06 8341 0188 of 06 5179 487 (Maasland)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PCI en het diaconale weekend

pcicaritasZaterdag 19 en zondag 20 november stond in het teken staan van de Diaconie.
In samenwerking met de Sint Ursulaparochie van Delft werd er in dit weekend extra aandacht gevraagd voor Diaconie. In aansluiting hierop hield de Parochiële Charitatieve Instelling (PCI) O.L.V. van Sion de jaarlijkse collecte tijdens de vieringen van dit weekend. De opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede aan de PCI. Met dat geld kan de PCI mensen helpen die in de financiële problemen zijn geraakt of geen geld hebben om een noodzakelijke grote uitgaven te doen zoals de vervanging van een wasmachine.
De PCI O.L.V. van Sion: is bereikbaar door een briefje in de brievenbus in de kerk of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers die al hun werkzaamheden kosteloos doen.
Natuurlijk kunt u ons werk ondersteunen door middel van een bijdrage, deze kunt u storten op bankrekening:NL 94 RABO 01468 99334 t.n.v. PCI van de parochie O.L.V. van Sion. .
Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tour Of FaithBisdom

Catechese en ontmoeting voor jongeren. In 2020 kreeg de Tour of Faith voor jongeren ( 16 - 30 jaar ) een vast moment op de laatste zondag in de maand, Eén keer kon Tour of Faith, fysiek plaatsvinden, maar verder zijn de bijeenkomsten met de catechese van de bisschop gestreamd via YouTube.
Hier vindt u meer informatie.qrcode www.bisdomrotterdam.nl 1

Aanmelden kan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een overzicht van alle jongerenactiviteiten in het bisdom vind je hier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vakantiebank

'Geef ze de Vijf' - Vakantiebank
In de maanden mei en juni, wanneer velen van u het vakantiegeld ontvangen, vraagt de Vakantiebank Delft daarom aandacht voor onze actie ‘Geef ze de Vijf’: Vijf euro van uw vakantiegeld helpt ons weer om een mooie vakantie-ervaring te realiseren voor mensen die hiervoor zelf financieel geen mogelijkheden hebben. Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL67 ABNA 0 620 389 141 t.n.v. RK Stadsdiaconaat Delft e.o. o.v.v. Vakantiebank Delft

Meer informatie over deze actie kunt U hier vinden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

sionOplichting
In de afgelopen weken zijn er meldingen ontvangen dat internetcriminelen actief zijn die zowel per e-mail als via whatsapp-berichten versturen waarin ze de naam van een priester of een kerkelijke instantie gebruiken. De internetcriminelen versturen een bericht dat afkomstig lijkt te zijn van een parochiepriester of een kerkelijke instelling. Zij zijn uit op geld. Zo wordt bijvoorbeeld in het bericht gezegd dat cadeaukaarten worden gekocht voor een ziek meisje. Ga daar niet op in. Vaak wijkt dit nepadres weinig af van het echte mailadres. De pastoor zal u nooit via een mail om geld vragen. Een mail met die inhoud is dus altijd nep.
Als u twijfelt aan de echtheid van een mail vanuit de pastoor of de parochie, informeer dan bij het secretariaat - telefonisch of via het vertrouwde mailadres.
Als u een dergelijke mail (phishing mail) ontvangen hebt en u hebt niet op een link, knop of bijlage in het bericht geklikt, is het niet waarschijnlijk dat deze e-mail schade heeft toegebracht. Wel is het belangrijk dat u de phishing mail direct verwijdert uit uw mailbox en postvak met ‘verwijderde berichten’.

Tips:

  1. Klik niet op een link of afbeelding in het bericht
  2. Blokkeer het nummer
  3. Kijk welke mobiele nummers of privé-emailadressen op uw parochiewebsite staan en beoordeel of de vermelding van dit nummer noodzakelijk/wenselijk is
  4. Informeer de parochiebestuurders en (kern)vrijwilligers over deze vorm van fraude opdat zij extra oplettend worden.

Meer informatie kunt u vinden op https://www.rkkerk.nl/avg-nieuws-internetcriminelen-geven-zich-opnieuw-uit-voor-pastorale-beroepskrachten/

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Archief