De parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion en de Sint Ursulaparochie in Delft worden bediend door één pastoraal team.

Van 1 mei 2022 bestaat het pastorale team uit:

Eli Stok

Pastor Eli Stok:
eerstaanspreekbare pastor voor
• Jacobus de Meerderekerk - Schipluiden
• Maria Magdalenakerk - Maasland

 

Jose de Boer

Pastor José de Boer:
eerstaanspreekbare pastor voor
• Adelbertkerk - Delft
• Sacramentskerk - Delft
• Franciscus- en Clarakerk - Delft

 

Melchior Kerklaan

Pastor Melchior Kerklaan:
eerstaanspreekbare pastor voor
• H.H. Antonius en Corneliuskerk - Den Hoorn
• Maria van Jessekerk - Delft

 

Verder is er een verdeling in taken: 

   • Stadsdiaken Melchior Kerklaan op het terrein van de diaconie. Hij krijgt daarbij ondersteuning van Veronique Korpel en Anita van Velzen.
    Hij is tijdelijk belast met de bestuurlijke taken.
   • Pastor Eli Stok heeft het jongerenwerk onder zijn hoede (vanaf brugklas tot 30 jaar) en contacten met scholen.
    Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het gehele gebied van liturgie
   • Parochiecatecheet José de Boer werkt aan parochiebrede geloofsverdieping van individu en/of werkgroepen.

  Alle pastores zijn samen verantwoordelijk voor het geheel.

  Onze parochie bestaat uit 3 geloofsgemeenschappen, met ieder een eigen kerkgebouw.
  Elke kerklocatie probeert in woord en daad het Evangelie te verkondigen en waar te maken.
  Zij doet dat in de liturgie (vieren), de catechese (leren) en de diaconie (dienen).
  Van oudsher zijn dit de drie kerntaken van een geloofsgemeenschap.

 • Elke pastor draagt, samen met de locatiekern, zorg voor de wijze waarop deze kerntaken binnen de eigen geloofsgemeenschap ingevuld en uitgevoerd worden. De 3 kerklocaties doen dat op hun eigen wijze en geven daarmee elke gemeenschap hun eigen kleur.

Voor een persoonlijk onderhoud met één van de pastores kunt u een afspraak maken via het parochiesecretariaat.

Het pastoraal beleidsplan van de komende jaren kunt u HIER vinden.