De parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion en de Sint Ursulaparochie in Delft worden bediend door één pastoraal team.

Van 1 september 2019 bestaat het pastorale team uit:

Dick Verbakel

Pastoor Dick Verbakel:
eerstaanspreekbare pastor voor de
Maria van Jesse en Sacramentskerk

Jose de Boer

Pastor José de Boer:
eerstaanspreekbare pastor voor de
Adelbert en Franciscus- en Clarakerk

 

Eli Stok

Pastor Eli Stok:
eerstaanspreekbare pastor voor de
Jacobus de Meerderekerk - Schipluiden en 
Maria Magdalenakerk - Maasland

Melchior Kerklaan

Pastor Melchior Kerklaan:
eerstaanspreekbare pastor voor de
H.H. Antonius en Corneliuskerk - Den Hoorn

 

Ad van Luyn

Ad van Luyn:
stagiair, priester in opleiding.

Verder is er een verdeling in taken: 

   • Stadsdiaken Melchior Kerklaan op het terrein van de diaconie. Hij krijgt daarbij ondersteuning van Veronique Korpel.
   • Pastor Eli Stok heeft het jongerenwerk onder zijn hoede (vanaf brugklas tot 30 jaar) en contacten met middelbare scholen. 
   • Parochiecatecheet José de Boer werkt aan parochiebrede geloofsverdieping van individu en/of werkgroepen.
   • Pastoor Verbakel heeft als pastoor een bestuurlijke taak en daarnaast het gehele gebied van liturgie.

  Alle pastores zijn samen verantwoordelijk voor het geheel.

  Onze parochie bestaat uit 3 geloofsgemeenschappen, met ieder een eigen kerkgebouw.
  Elke kerklocatie probeert in woord en daad het Evangelie te verkondigen en waar te maken.
  Zij doet dat in de liturgie (vieren), de catechese (leren) en de diaconie (dienen).
  Van oudsher zijn dit de drie kerntaken van een geloofsgemeenschap.

 • Elke pastor draagt, samen met de locatiekern, zorg voor de wijze waarop deze kerntaken binnen de eigen geloofsgemeenschap ingevuld en uitgevoerd worden. De 3 kerklocaties doen dat op hun eigen wijze en geven daarmee elke gemeenschap hun eigen kleur.

Voor een persoonlijk onderhoud met één van de pastores kunt u een afspraak maken via het parochiesecretariaat.

Het pastoraal beleidsplan van de komende jaren kunt u HIER vinden.