Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor de Eerste Communie?

In onze parochie zal er op twee momenten de mogelijkheid geboden worden om na een voorbereidingstraject de kinderen hun Eerste Heilige Communie te laten doen.
Dit is op 21 mei in Maasland en op 11 juni in Den Hoorn. Binnenkort zullen de kinderen uit groep 4 van de basisscholen via de scholen een uitnodiging ontvangen om hieraan deel te nemen.
Mocht u deze uitnodiging niet ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de eigen geloofsgemeenschap. Het secretariaat stuurt vervolgens informatie over de voorbereiding en een aanmeldformulier.

  • In principe is de voorbereiding geschikt voor kinderen uit groep 4, maar oudere kinderen die hun Eerste Communie nog niet hebben ontvangen, zijn ook welkom.
  • De doop gaat vooraf aan de Eerste Communie. Als uw kind nog niet gedoopt is, kan dit tijdens het traject van voorbereiding gebeuren.
  • Tijdens zes bijeenkomsten leren de kinderen van alles over het leven van Jezus, het Laatste Avondmaal en de betekenis van de Communie. Onder begeleiding van de werkgroep en het pastoraal team krijgen ook ouders een actieve rol in de begeleiding.
  • Tijdens het traject zijn er gezamenlijke middagen en ouderavonden, ter informatie en ter voorbereiding op de viering. Ook worden de communicanten voorgesteld tijdens een viering in hun lokale kerk.
  • Aan het eind van het voorbereidingstraject is er een viering in één van de drie kerken, waarin de desbetreffende groep in een feestelijke viering de Eerste Communie ontvangt.

Wat is er voor mijn kind na de Eerste Communie?

  • In sommige gemeenschappen worden speciale momenten voor kinderen georganiseerd rondom de vieringen. Neem voor informatie contact op met het secretariaat.
  • In de verschillende kerken worden gezinsvieringen georganiseerd.
  • Ook zijn kinderen die hun Eerste Communie hebben ontvangen, van harte welkom als misdienaar. Dit is een mooie manier waarop hij/zij een actieve rol kan spelen in de viering. Ook voor informatie hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Betekenis van de Communie3.1 Eucharistie Schipluiden

De heilige Communie is verbonden met de viering van de Eucharistie. Hierin wordt de Blijde Boodschap van het leven van Jezus doorverteld, en danken we dat Hij bij ons wil zijn (het woord ‘eucharistie’ betekent ‘dankzegging’).

Tijdens het Laatste Avondmaal zei Jezus over het brood: ‘Dit is mijn lichaam’, en over de wijn: ‘Dit is mijn bloed’. Hij vroeg zijn leerlingen om dit te blijven doen en Hem zo te gedenken. Als we dus samenkomen om dit sacrament te vieren, geven we gehoor aan Jezus’ verzoek.

We geloven dat God ons hierin kracht geeft om zijn weg te blijven gaan.

Voor meer informatie: https://youtu.be/MFrYzoy7LmA