Iemand wil bediend worden / de ziekenzalving ontvangen, wat nu?2. Vormsel olie

  • U kunt bellen naar het secretariaat. Buiten de openingstijden krijgt u een voicemail te horen, waarin het nummer van de noodtelefoon wordt vermeld. In urgente gevallen kunt u dit nummer bellen.
  • Er zal contact worden gelegd met een priester. Hierna wordt zo snel mogelijk opnieuw contact opgenomen met u, voor het afstemmen van een tijd.
  • Voor zover de corona-maatregelen dit toestaan, is het aan te bevelen dat ook (enkele) familieleden aanwezig zijn tijdens het toedienen van de ziekenzalving.
  • De ziekenzalving kan worden ontvangen door mensen die hun levenseinde zien naderen, of die bijvoorbeeld voor een ingrijpende operatie staan. Het is niet nodig om te wachten tot het laatste moment; het is mooier als de zieke zelf dit sacrament bewust kan meemaken. Toch kan dit sacrament ook op het laatste moment een bron zijn van troost en een waardevol moment van afscheid.

Betekenis van de ziekenzalving

Het sacrament van de ziekenzalving is vaak een bron van troost, vrede en kracht. Het is een concreet teken dat Jezus ons niet alleen laat wanneer onze eigen krachten ons niet meer dragen.

Al in de Bijbel lezen we dat voorgangers van de gemeenschap naar het bed van een zieke werden geroepen, om voor deze persoon te bidden en hem/haar met olie te zalven. Ook in deze tijd kan worden gevraagd om de aanwezigheid van een voorganger, wanneer het leven bedreigd wordt.

Voor meer informatie: https://youtu.be/FY8mGGA8QuU