Statie 1: Jezus wordt ter dood veroordeeld.

statie01

Jezus wordt ter dood veroordeeld.
Tot driemaal toe heeft Pilatus gezegd: 'Ik vind geen schuld in deze mens.'
En toch velt hij een vonnis.
Machteloos aanvaardt Jezus dit oordeel, want onschuld is weerloos in een wereld van geweld. Hierin ligt voor Hem ook de wil van de Vader, ten gunste van ons heil.

   

volgende