pcicaritasDe Parochiële Caritas Instelling (PCI), in de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Sion, is een voortzetting van het vroegere Armenbestuur en is in zijn huidige vorm door de bisschop op 30 juni 2011 (met terugwerkende kracht naar 1 januari 2011) ingesteld na de samenvoeging van de parochies in Maasland, Schipluiden en Den Hoorn.

Ondanks dat we leven in een welvaartsstaat en de overheid de maatschappelijke zorg voor het merendeel heeft overgenomen, bestaat er nog steeds armoede in Nederland. Daarom is het nodig en goed dat er, daar waar de overheid geen oplossing (meer) biedt, toch instellingen zijn die de nood kunnen helpen lenigen. Dit is bij uitstek een christelijke taak: uitvoering van de Zeven werken van barmhartigheid.

Het primaire doel van de PCI is de liefdadigheid.
In beginsel vanuit de christenplicht, naar vermogen, bij te dragen aan de armlastigen van de kerkgemeenschap. De PCI beschikt voor het uitvoeren van deze charitatieve taak over een in de parochie afgezonderd fonds.
Het secundaire doel is de Diaconie. Dit betreft de ondersteuning van diaconale vrijwilligers-werkzaamheden aan parochianen.
Daarnaast proberen wij de hulpbehoevenden zo goed mogelijk advies te geven op financieel, juridisch of technisch gebied of hen door te verwijzen naar de juiste instanties.

Hoe werkt de PCI
De PCI bestaat uit leden van alle drie de parochiekernen in Midden-Delfland, zij zijn benoemd door de bisschop.
Een binnengekomen vraag wordt snel beoordeelt door twee bestuursleden van de PCI. Hierbij wordt er gekeken of de aanvraag past bij de doelstelling van de PCI. Zo ja, dan springt de PCI bij. Afhankelijk van de nood kan dit hulp in natura zijn of financiële hulp.
Deze hulp wordt verleend zonder aanziens des persoons en de oorzaak van het probleem is voor de PCI niet van belang.
Als de aanvraag buiten de doelstelling van de PCI valt, wordt er gekeken of er een ander vangnet bestaat waar de hulpvraag thuishoort. In een dergelijk geval wordt er geholpen om contact te leggen of wijzen zij de weg.
Het is geen eenvoudige zaak om te weten waar noden zijn en waar hulp geboden is. Mensen lopen nu eenmaal niet graag te koop met hun problemen.
Er is een gebruikelijke gene bij het vragen om hulp, maar het is volstrekt veilig om deze bij de PCI neer te leggen. Kent U iemand die in ( financiële ) nood verkeert en wellicht dringend hulp nodig heeft, schroom niet en meldt hem of haar aan. Er is absolute geheimhoudingsplicht.

Bij wie aanmelden
U kunt uw aanmelding of aanvraag op verschillende manieren kwijt:
E-mail naar de PCI Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of naar het parochiesecretariaat Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding PCI.
Telefonisch naar parochiesecretariaat 010-5912055
of per brief      PCI,
             Meester Postlaan 6
             3155 BM Maasland

Daarnaast middels een brief in de SIGNAAL-bus van de PCI die in alle drie de Katholieke Kerken hangt.


Donaties
hand hart Voor de inkomsten is de PCI afhankelijk van donaties middels een jaarlijkse collecte onder de parochianen en spontane giften.

Mocht u een gift overwegen:
Omdat het Bisdom Rotterdam door de Belastingdienst wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zijn ook de giften voor de PCI fiscaal aftrekbaar.
Giften aan de PCI zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, mits het totaal van alle door u gedane ANBI-giften 1% van uw verzamelinkomen te boven gaat.
Schenkingen en legaten welke bij notariële akte worden gedaan, zijn geheel aftrekbaar.

Uw gift kunt u overmaken op bankrekening NL94 RABO 01468 99 334 ten name van PCI Onze-Lieve-Vrouw van SION. Daarnaast kunt u uw bijdrage deponeren in de eerdergenoemde SIGNAAL-bus van de PCI, maar U kunt ook de voorganger of wijkvertegenwoordiger aanspreken.

Zoals u heeft kunnen lezen verleent de Parochiële Caritas Instelling hulp waar nodig. Die hulp kan bestaan aan morele ondersteuning maar ook uit financiële hulp. Waar nodig is, wordt zo snel mogelijk geholpen zonder eerst oorzaken te zoeken.

Voor de gedane uitgaven wordt verantwoording afgelegd aan het Bisdom, uiteraard zonder vermelding van persoonsgegevens. Daarnaast is er overleg met het parochiebestuur inzake het beleid.

Een verantwoording voor de inkomsten en uitgaven over 2019 en 2020 kunt u HIER vinden.