Statie 9: Jezus valt voor den derden keer onder het kruis.

statie09

Hij is met Zijn kruis op Golgotha aangekomen. Jezus valt.
Het ontbreekt Hem aan kracht om op te staan.

 

volgende

 

volgende