Onze-Lieve-Vrouw van Sion
Afdrukken E-mailadres

Dagelijkse tekst

voor persoonlijke bezinning

in de Veertigdagentijd

 

 

Cross

 

Zaterdag 27 Februari

 

Als je ziek bent, is het aan gezonde mensen vaak niet uit te leggen wat je voelt. Ja, misschien wel waar je pijn hebt of waar je last van hebt. Maar om uit te leggen wat de ziekte echt met jou doet? Welke gedachten, angsten en verdriet je soms voelt en welke aanvechtingen er door je heen gaan?
Daar kunnen lotgenoten-groepen soms enorm waardevol in zijn. Toch, het blijft een eenzaamheid die je voelt. Zeker naar degene die je het meest lief zijn. Enerzijds wil je hen jouw diepe gevoelens besparen, anderzijds wil je zo graag delen wat er in je omgaat. Een pijnlijke spagaat.

Schuilen bij God, voelen dat God alles weet en geen woorden nodig heeft om jouw diepste zijn te kennen én te begrijpen. Dat kan als enorme troost ervaren worden. Dat je alles daar kunt neerleggen, zonder angst, zonder terughoudendheid. Mens, Ik ken je, Ik heb weet van je en Ik ben bij je, waar je ook gaat.

Bij wie kunt of kon u uw diepste gevoelens kwijt?
Of bent u zo iemand voor een ander?


 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Beste parochianen 

Het zal niemand zijn ontgaan dat we sinds dinsdag 14 december opnieuw in een lockdown terecht zijn gekomen. De Nederlandse bisschoppen hebben woensdag laten weten dat de situatie met het Covidvirus ook van onze kerken aanpassingen vergt. Uiteraard volgen we de aanwijzingen.

Wat betekent dit voor de parochie?

  1. Aanmelden voor de vieringen is noodzakelijk. Er kunnen per viering niet meer dan 30 personen worden toegelaten. Dit is exclusief de medewerkers. 
  2. Vooraf wordt u gevraagd thuis uw handen te wassen.
  3. Wanneer u ziek bent of Corona gerelateerde klachten hebt, blijft u thuis.
  4. Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd. 
  5. Aan de bezoekers wordt gevraagd een mondkapje te dragen. Dit mag af als men op zijn/haar plaats zit. Ook tijdens de communieuitreiking hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. 
  6. We houden minimaal 1,5 m afstand van elkaar.
  7. Van de toiletten kan geen gebruik gemaakt worden, tenzij het echt niet anders kan. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Persbericht bisschoppen conferentie

Geen publieke vieringen zoals de nachtmis op kerstavond in de Rooms-Katholieke kerken

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

 

Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de vieringen. De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel – zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen - publiek worden gevierd.

 

Buiten de periode van donderdag 24 december 17.00 uur tot vrijdag 25 december 07.00 uur waarin er in het geheel geen publieke vieringen zullen zijn, blijven de vieringen dus publiek toegankelijk, omdat de bisschoppen dit als essentieel beschouwen: de eredienst en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd.

 

Ook blijft het mogelijk dat parochies de kerk openstellen om mensen de gelegenheid te bieden individueel de kerk te bezoeken voor een moment van gebed of om een kaars op te steken. 

 

Tenslotte roepen de bisschoppen nogmaals op om vooral wél Kerstmis te vieren. De vieringen op kerstavond en in de kerstnacht zijn niet publiek toegankelijk, maar zullen wel plaatsvinden en door vele parochies worden uitgezonden via de live stream en ook op NPO2 is via KRO-NCRV om 23.30 uur de nachtmis te volgen. Ook andere vieringen zijn via live stream of televisie mee te vieren. De bisschoppen nodigen iedereen daar van harte voor uit via de speciale website www.vierkerstmis.nlVia die site kunnen gelovigen onder meer de eigen parochie vinden op internet en zien wat de mogelijkheden zijn om thuis Kerstmis mee te vieren.

Laatst aangepast op zaterdag 27 februari 2021 06:32
 

Vieringen

zaterdag 27 februari 19:00 uur
Schipluiden
Eucharistieviering / 2e zondag veertigdagentijd & KWD
zaterdag 27 februari 19:00 uur
Den Hoorn
Woord- en communieviering
zondag 28 februari 09:15 uur
Schipluiden
Kindervertelviering en kinderwoorddienst
zondag 28 februari 09:15 uur
Maasland
Eucharistieviering
zondag 28 februari 10:00 uur
Schipluiden
Kerkopenstelling
zondag 28 februari 11:15 uur
Den Hoorn
Eucharistieviering
dinsdag 02 maart 09:30 uur
Den Hoorn
Viering
woensdag 03 maart 09:30 uur
Schipluiden
Eucharistieviering met stille aanbidding
woensdag 03 maart 19:30 uur
Den Hoorn
Rozenkransgebed
vrijdag 05 maart 19:30 uur
Den Hoorn
Avondgebed