Kern Schipluiden


Afdrukken E-mailadres

 

Alle publieke liturgische vieringen  worden tot en met maandag 13 april afgelast

meer informatie vind u hier.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

kopij

 

 

Aanleveren kopij

Het volgende parochieblad verschijnt op donderdag 14 mei 2020

Kopij voor het volgende parochieblad kunt u inleveren tot uiterlijk 27 april a.s.

Misintenties

  

WEEKVIERINGEN

Tot 1 juni zijn alle vieringen afgelast.

Wel is er elke avond om 19.00 uur een Rozenkransgebed. U kunt dit gebed meebidden en luisteren via de app van kerkomroep of via www.kerkomroep.nl, zoeken op Schipluiden, dan op Jacubskerk, dan de gewenste viering aanklikken.

Elke zondag kunt u een online viering meekijken en bidden vanaf 10.00 uur via een link op onze site. De viering is ook later nog te bekijken.

Ook de vieringen van de Goede Week zijn online te bekijken.

 

 

 

 WEEKMEDEDELINGEN

  

1. De bisschoppen hebben besloten de doordeweekse en zondagse vieringen te annuleren tot 1 juni 2020. Ze sluiten daarbij aan bij berichtgeving vanuit de regering.

2. Iedere zondag zal er in de Maria van Jesse kerk een viering worden gehouden. Deze viering en de vieringen van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en de viering van Paasmorgen zullen allemaal via internet te volgen zijn. Zie daarvoor onze website: www.onzelievevrouwvansion.nl   Misintenties voor deze vieringen kunnen worden doorgegeven aan het Parochiesecretariaat    e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , telefoon 015 3801810. Het Parochiesecretariaat is bereikbaar op: dinsdag en woensdag van 09.00 uur - 12.00 uur.

3. Iedere zondag zal de Jacobuskerk van 11.00 tot 12.00 uur open zijn voor persoonlijk gebed. Tijdens dit uur klinkt passende muziek of orgelspel op de achtergrond. U kunt een kaarsje aansteken of een intentie opschrijven in het schrift dat op de tafel bij de hoofdingang ligt, met zelf meegebrachte pen! Iedereen dient de regels van het RIVM  in acht te nemen.

4. Iedere dag wordt om 19.00 uur het Rozenkransgebed gebeden. Dit kan gevolgd en meegebeden worden via de kerkomroep-app (op uw telefoon of tablet) of via www.kerkomroep.nl.; zoeken op Schipluiden en dan Jacobuskerk. Intenties kunt u opgeven bij het Parochiesecretariaat of tijdens de zondagopening. Voor contactgegevens zie punt 2 en 3.

5. Iedere woensdagavond, tussen 19.00 en 19.15 uur worden de klokken van de kerken in Schipluiden geluid, als teken van troost voor zieken en overledenen in deze Coronatijd. Ook als teken van hoop voor ons allen en als blijk van respect voor de mensen in de zorg. Fijn als u op dat moment een kaars in uw venster wilt branden, als teken van verbondenheid.

6. Met Palmpasen zullen er tijdens de openstelling gewijde palmtakjes beschikbaar zijn. De kerk is (alleen) déze zondag open tot 13.00 uur. Ook op de zondagen erna zijn palmtakjes in de kerk voor u beschikbaar. Ouders en kinderen die een palmpaasstok gemaakt hebben, kunnen ook een palmtakje komen halen. De palmpaasstokken gaan óf mee naar huis óf worden naar een eigen adres gebracht.

7. In de Goede Week wordt vanuit de Dorpskerk elke avond om 19.30 uur een avondgebed uitgezonden via de app van kerkomroep of kerkomroep.nl: Schipluiden - Dorpskerk.

8. Op Goede Vrijdag zal om 15.00 uur de kruisweg gebeden worden. Deze kunt u ook meebidden via de app of site van kerkomroep - Schipluiden - Jacobuskerk. Voor deze kruisweg zijn er boekjes beschikbaar, die tijdens de openstelling op Palmzondag voor u klaarliggen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn een boekje te halen, dan willen wij dit graag bij u thuis bezorgen. We zullen dan tevens een palmtakje bijvoegen. U kunt dit kenbaar maken bij het parochiesecretariaat. 

9. Eén van onze jongeren kwam met het idee om in de Paasnacht het licht van Pasen bij u thuis te brengen. Als u dit licht van Pasen wilt ontvangen, zal dit door jongeren op 11 april tussen 21.00-23.00u bij u thuis gebracht worden. Zij zullen dan aanbellen. De lantaarn op de stoep zetten met een kaarsje ernaast. U kunt het kaarsje aan het lichtje in de lantaarn aansteken en mee naar binnen nemen. Wij vragen u om dit kaarsje voor uw raam te plaatsen. Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zullen in acht genomen worden. Als u het Paaslicht thuis wilt ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door te gaan naar de volgende link: https://forms.gle/JGygahaHhH3S34na9 of door te bellen met Joop en Jeanet Zuydgeest. (tel. 015-3809171)

10. De vieringen van het Vormsel en de Eerste Heilige communie worden verschoven naar het najaar van 2020. Er wordt gewerkt aan onlinemateriaal zodat de ouders tussentijds wel met hun kinderen deze vieringen kunnen voorbereiden.

11. Helaas is het voor het Pastoraal Team en de werkgroep Communie Thuis niet mogelijk om in deze periode bij mensen thuis de communie uit te reiken.

12. Wij willen u nog attenderen op de Vastenaktie. Deze is een beetje naar de achtergrond geschoven, maar de inzameling gaat zeker door met als thema: ‘Werken aan je toekomst’ Dit jaar wordt speciaal aandacht besteed aan het beroepsonderwijs en het ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. U kunt daarbij meehelpen door middel van een gift. Dat kan via rekening NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, of u kunt geld doen in de offerkist tijdens de kerkopenstelling. Vastenzakjes liggen op de tafels bij de uitgangen. U kunt ook een envelop met ‘Bijdrage Vastenactie’ in de brievenbus van het parochiesecretariaat doen. Wij zorgen er dan voor dat het geld in de bus in de kerk wordt gedaan. Ook de inzameling voor de voedselbank gaat gewoon door, u kunt uw houdbare artikelen tijdens de openstelling in de mand doen. Alvast hartelijk dank!    

13. Als laatste is er de wens om een Paasgroet te maken met zo veel mogelijk parochianen. Maak een foto van uzelf of uw gezin met daarop iets van een groet: een spandoek, een tekening, zwaaien, het kan allemaal. In plaats van een foto is een kort filmpje ook mogelijk (max. 10 seconden). Stuur uw groet naar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Dit alles zal in een filmpje worden verwerkt met een mooi Paaslied eronder. We streven ernaar om dit op Eerste Paasdag op de website te publiceren.

14. Voor een snelle communicatie is onze website van groot belang. We proberen deze site zo actueel mogelijk te houden. Hier worden ook regelmatig overwegingen geplaatst van pastor Eli Stok en kandidaat diaken Melchior Kerklaan.

 

We zijn ons ervan bewust dat Pasen en Pinksteren écht anders zullen zijn dan andere jaren. De Coronacrisis zet de wereld op zijn kop. Toch denken wij met deze maatregelen het parochieleven deels in stand te kunnen houden. Als pastoraatsgroep en pastoraal team zijn we altijd beschikbaar voor vragen en/of opmerkingen van uw kant.

Wij wensen u gezegende paasdagen toe.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Archief

Laatst aangepast op vrijdag 03 april 2020 07:55
 

Vieringen

zaterdag 04 april 09:50 uur
O.L.V. van Sion
Online Viering zondag 29 maart 2020