Afdrukken E-mailadres
Parochiekern Den Hoorn

 

De (voormalige) parochie H.H. St. Antonius en St. Cornelius vormt, samen met de parochies van Schipluiden en Maasland het samenwerkingsverband SION.
Voor het samenwerkingsverband zijn 2 pastores aangesteld die samen het pastorale team SION vormen.

De parochie is gelegen in de gemeente Midden Delfland waar naast Den Hoorn, de dorpskernen van Schipluiden en Maasland toe behoren.
 
Den Hoorn is de grootste woonkern van Midden-Delfland. De naam Dijkshoorn komt in 1317 voor in de rekeningen van de graaf van Holland. Den Hoorn oftewel Dijkshoorn was toen een deel van de Hof van Delft, een grafelijk bezit. Dit werd in ongeveer 1100 gesticht.

De kern van de Hof van Delft kreeg in 1246 stadsrechten en groeide uit tot de stad Delft.
De dorpskern van Den Hoorn heeft heden 6.785 inwoners ( 01-01-2010 ). Den Hoorn heeft weinig allochtone inwoners. Het dorp wordt gekenmerkt door de ligging vlak bij de stad Delft waarop veel bewoners zijn georiënteerd voor activiteiten en uitgaan.
Den Hoorn heeft verschillende verenigingen die hun activiteiten ontplooien op tal van terreinen. Binnen de dorpskern zijn 3 basisscholen die goed gevuld zijn. Er is een redelijke grote vraag naar woningen voor starters. De huidige woningbouw zal niet voldoende zijn aan die vraag op de woningmarkt te voldoen.
 
Het dorp heeft van oorsprong veel agrarische activiteiten met name in de tuinbouw. Door de maatschappelijke ontwikkelingen komen deze activiteiten steeds meer onder druk te staan en krijgt de woningbouw en bouw van bedrijven steeds meer de voorkeur.
Voor de arbeidsomstandigheden binnen het dorp zal dit wel enige gevolgen hebben, maar gezien het feit dat het merendeel van de bevolking buiten het dorp werkt, zal dit geen al te nadelige invloed hebben. 
De geloofsgemeenschap van Den Hoorn bestaat uit 2.863 gelovigen. Dit aantal is redelijk stabiel.
 
Visie/missie.
Onze parochie stelt zich ten doel om te komen tot een geloofsgemeenschap die open staat naar de wereld om haar heen.
Onze parochie bestaat niet alleen omwille van haarzelf, maar zij heeft een boodschap, niet alleen voor de mensen die zij kent, maar voor alle mensen. De inhoud van deze boodschap wordt gevoed / geïnspireerd door de boodschap van het Heilig Evangelie.
In onze geloofsgemeenschap staat deze boodschap van God centraal en komt naar buiten, niet alleen in woorden, maar ook in daden. Onze parochie wil daarom de mensen de mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten en om er voor de mensen te zijn: hulp te bieden, een luisterend oor te hebben, aandacht te geven, troostende woorden te zoeken, te inspireren en te vieren.

Deze doelstelling wordt concreet gemaakt binnen de werkvelden: liturgie, diaconie en catechese.

Laatst aangepast op zondag 26 juni 2011 17:24
 

Vieringen

vrijdag 07 mei 19:30 uur
Den Hoorn
Avondgebed
zondag 09 mei 11:15 uur
Den Hoorn
Woord- en communieviering
dinsdag 11 mei 09:30 uur
Den Hoorn
Viering
dinsdag 11 mei 18:45 uur
Schipluiden
Rozenkransgebed
woensdag 12 mei 19:30 uur
Den Hoorn
Rozenkransgebed
zaterdag 15 mei 19:00 uur
Den Hoorn
Woord- en communieviering